Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Geschiedenisdag

Op vrijdag 11 februari 2022 organiseert het ICLON - na een jaar afwezigheid - opnieuw de Nascholingsdag Geschiedenis.

'De kandidaat kan uitleggen dat de wijze waarop mensen betekenis geven aan en oordelen over het verleden door de tijd heen verandert en per groep en individu kan verschillen.'

(Syllabus CE havo en vwo 2022) 

Relevante geschiedenislessen

Felle discussies over het verleden resoneren ook in onze klassen. Ze maken geschiedenislessen relevant en betekenisvol, maar stellen docenten én leerlingen ook voor spannende uitdagingen. Hoe kunnen we daarmee omgaan, ook bij onderwerpen als slavernijverleden, Holocaust en islam? Hoe komen we van een saaie beschrijvende tekst in de CE-syllabus tot relevante lessen? 

Omstreden onderwerpen

Op deze nascholingsdag Geschiedenis leggen historici, vakdidactici en docenten hun kennis en ervaringen aan u voor en is er ruim gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek en aan de slag te gaan. Als vanouds kiest u zelf voor uw eigen mix van lezingen en/of vakdidactische workshops, waarmee u hopelijk verrijkt naar huis kunt gaan.

Er is aandacht voor omstreden monumenten (Maria Grever), slavernijverleden (Stephan Klein), Holocaust (Remme van der Nat), islam (Stephan Venmans), nieuwe examenonderwerpen (Maartje Janse, Bart van der Steen, Dick van Straaten), chatten met het verleden (Albert Logtenberg en Timo Epping), en omstreden keuzes bij de nieuwe canon (met makers James Kennedy en Hanneke Tuithof).

Het Rijksmuseum van Oudheden verzorgt een lezing door Lucas Petit (hoofd collecties en onderzoek) en rondleidingen door Annemarieke Willemsen (conservator collectie Middeleeuwen) en David Kertai (conservator collectie Oude Nabije Oosten).

Programma

Lees het programma van de Geschiedenisdag.

Locatie en tijd

De studiedag wordt gehouden op vrijdag 11 januari 2022 van 9.45 tot 17.00 uur in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Kosten en aanmelding

Op het moment zitten de aanmeldingen (75 plekken) vol. U kunt zich nog inschrijven om op de reservelijst geplaatst te worden. Het inschrijfgeld bedraagt €258 inclusief lunch. Bij aanmelding voor 11 december 2021 geldt een gereduceerd tarief van €231.

U kunt zich voor de nascholingsdag geschiedenis inschrijven via het online aanmeldingsformulier

Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat. 

Annulering

Bij annulering van deelname voor vrijdag 4 februari 2022 zijn wij genoodzaakt €25 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Indien deelname op of na deze datum wordt geannuleerd is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail of per brief). Vervanging door een collega is toegestaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Manon Langeveld, coördinator ICLON nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Coördinator: Elise Storck

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.