Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Nascholingsdag Filosofie 2023

Op vrijdag 17 februari 2023 organiseert het ICLON een nascholingsdag over het examenthema vwo filosofie in de examenjaren 2024-2027: de vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap.

De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap

Het thema is vormgegeven rond vier vragen of kwesties:

  1. Wat is de mens?
  2. Hoe veranderen techniek en wetenschap ons mensbeeld?
  3. Is het wezen van de mens door omgang met de techniek veranderd?
  4. Hoe zijn grenzen tussen mens en dier, levend en niet-levend  en fysiek en niet-fysiek vervaagd door technologische ontwikkelingen?

Bij iedere kwestie of vraag komen verschillende – vaak contraire – benaderingen aan bod. Zoals bij kwestie 3 de opvatting ‘nee, want wij zijn van nature technologische wezens’ tegenover de opvatting ‘ja, want hedendaagse techniek verandert onze identiteit’. Bij iedere kwestie worden ook primaire teksten van filosofen uit heden en verleden betrokken.

Op deze dag is het examenboek verkrijgbaar en gepresenteerd worden, en zijn de drie auteurs (Kirsten Poortier, Erik Myin en Peter Paul Verbeek) aanwezig en geven lezingen over de verschillende onderdelen van het boek. Daarnaast geven ook andere specialisten en docenten uit het wetenschappelijk en voortgezet onderwijs workshops en presentaties.

Deze dag wordt aanbevolen aan docenten filosofie in het voortgezet onderwijs, maar ook aan docenten godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijwetenschappen. De thematiek is immers ook relevant voor de examen(programma’s) en lessen bij deze vakken.

Het volledige programma vindt u binnenkort op deze site.

Datum en locatie

  • Datum: vrijdag 17 februari 2023
  • Tijd: 9.45 uur - 17.00 uur (inclusief borrel)
  • Locatie: Pieter de la Courtgebouw in Leiden.

Kosten

Het reguliere tarief bedraagt €258 (inclusief lunch). We hebben een tijdelijke introductieprijs van €231.  Voor studenten van de Lerarenopleiding van het ICLON geldt een standaardtarief van €110.

Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het eind van de dag een nascholingscertificaat.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, brengen wij €25 administratiekosten per aanmelding in rekening. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen) van tevoren is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Jorim Visser, coördinator ICLON-nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Inhoudelijk coördinator: Dirk Oosthoek.

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.