Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Filosofiedag

De filosofiedag vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 november 2021.

Vrijheid en gelijkheid, maar voor wie?

Op vrijdag 12 november 2021 organiseert het ICLON een studiedag over het thema ‘’Vrijheid en gelijkheid, maar voor wie?” naar aanleiding van het nieuwe examenthema voor havo filosofie in de examenjaren 2022 t/m 2024 dat in het teken staat van Denken over Democratie.  Wat is het nut van democratie, staat democratie gelijk aan ‘de meeste stemmen gelden’ of is dat juist een tirannie van de meerderheid? Hebben binnen een democratische orde ook antidemocraten rechten of kunnen we die beter de mond snoeren? Leidt democratie tot het beste bestuur of kunnen we besturen beter overlaten aan experts met verstand van zaken? Werkt een democratie ook wanneer burgers in een land onderling enorm divers zijn? Bij dit thema komen zowel oude (Plato, Rousseau) als hedendaagse filosofen (Guttman, Sandel) aan bod om hun licht over deze vragen te laten schijnen.

Op deze studiedag komen gespecialiseerde sprekers van verschillende universiteiten aan het woord die de verschillende thematieken uit het examenboek uiteenzetten en verdiepen. Daarnaast worden er veel vakdidactische workshops gegeven door docenten die hebben meegeschreven aan het examenboek: hoe gaan we met de inhoud van dit examenthema om in de les en hoe ziet zo’n les eruit?

Gezien de diepgang, breedte en actualiteit van het thema is deze dag ook zeker de moeite waard voor docenten die filosofie geven op vwo en docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, godsdienst en levensbeschouwing.

Programma

Bekijk het programma van de filosofiedag (pdf).

Locatie & tijd

De studiedag wordt gehouden op vrijdag 12 november van 09.30 tot 16.00 uur in het Pieter de la Courtgebouw te Leiden. Deze locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het station Leiden Centraal (uitgang station richting LUMC).

Kosten & aanmelding

Het inschrijfgeld bedraagt € 258 inclusief lunch. U kunt zich voor de filosofiedag inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat. 

Annulering

Bij annulering van deelname voor vrijdag 5 november zijn wij genoodzaakt € 25 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Indien deelname op of na deze datum wordt geannuleerd is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail of per brief). Vervanging door een collega is toegestaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Manon Langeveld, coördinator ICLON nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Inhoudellijk coördinator: Dirk Oosthoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.