Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Filosofiedag

De studiedag filosofie vond plaats op 15 november 2019. Het thema was het examenthema filosofie voor vwo in de examenjaren 2020 t/m 2023: 'Het goede leven en de vrije markt'.

De studiedag is niet alleen een must voor docenten filosofie op vwo, maar ook voor docenten filosofie op havo: de thematieken rondom het goede leven en de vrije markt zijn immers onderdeel van de domeinen wijsgerige ethiek en sociale filosofie op havo. Ook voor docenten in vakken als godsdienst/levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen en economie is deze dag zeker de moeite waard.

Deze studiedag staat net als vorig jaar in het teken van het examenthema filosofie voor vwo in de examenjaren 2020 t/m 2023. We zijn erin geslaagd om een geheel nieuw programma samen te stellen dat bestaat uit een diversiteit van lezingen en vakdidactische workshops.

De openingslezing wordt verzorgd door Jeroen Linssen (Radboud Universiteit Nijmegen) en staat in het teken van een kritische benadering van het fenomeen vrije markt vanuit het begrip hebzucht. De kernvraag van zijn betoog luidt: ‘hoe kon de zucht naar geld en bezit veranderen van een hoofdzonde in een passie die de mensheid en de samenleving vooruit zou helpen?’ De slotlezing wordt verzorgd door Rutger Claassen. In zijn lezing betoogt Claassen dat de werkelijke bron van economische onvrijheid niet 'de markt' is, maar de constructies van ‘private eigendom' en ‘bedrijfsmatig handelen’ die daarmee verbonden zijn geraakt.

Lezingen en workshops

Bij de lezingen en workshops in het keuzeprogramma is aandacht voor verschillende thema’s binnen het examenonderwerp. De aandacht concentreert zich op Martha Nussbaum (Ilse Oosterlaken), Kant (Katharina Bauer), Heidegger en Latour (Ad Verbrugge), Charles Taylor (Govert Buijs) of John Locke (Marco Verschoor). Aline d’Haese, Suzan ten Heuw en Peter Paul Chaudron houden vakdidactische workshops waarbij lesideeën aan de hand worden gedaan. Deze scholingsdag staat kortom in het teken van verrijking van vakinhoudelijke kennis rond het examenthema en vakdidactische vaardigheden.

Werkboek 'Het goede leven en de vrije markt'

Op deze dag wordt het werkboek bij Het Goede Leven en de Vrije Markt ten doop gehouden. Een primeur, want nooit eerder werd er een werkboek bij een examenthema filosofie uitgegeven. Het werkboek kan besteld worden bij uitgeverij Lemniscaat via www.webshop-lemniscaat.nl in sets van 5 exemplaren.

Deelnemers aan de studiedag krijgen een exemplaar cadeau bij bestelling van 2 sets of meer en kunnen hun bestelling afhalen bij de stand van Lemniscaat. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht. De afhandeling van deze bestelling verloopt via Lemniscaat, voor vragen hierover kunt u zich tot Lemniscaat wenden.

Programma

Programma (pdf)

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Dirk Oosthoek, vakdidacticus filosofie bij het ICLON, nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.