Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanbod

Het ICLON biedt ondersteuning bij activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Kenmerkend voor onze werkwijze:

 1. Op maat: de invulling wordt in overleg met betrokkenen bepaald, waarbij de docenten/mentoren de regie houden.
 2. Effectief en duurzaam: coaching en tools zijn gebaseerd op onderzoek en zorgen voor duurzame effecten omdat leren en ontwikkelen van leerlingen, docenten en school hand in hand gaan.
 3. Praktisch bruikbaar: de aangeboden tools zijn tijdbesparend en maken expliciet gebruik van en bouwen voort op wat docenten en mentoren al doen.

Tools en coaching van schoolleiding bij de schoolscan

 • Hoe kan de ontwikkeling van leerlingen op drie domeinen (cognitief, praktijkvorming, sociaal-emotioneel/welbevinden) schoolbreed in kaart worden gebracht?

Wij bieden
Tools en coaching voor de schoolleiding voor het uitvoeren van een schoolscan en het opstellen van een schoolbreed plan (inclusief kwaliteitsborging)

Vakdidactische tools en coaching voor docenten

 • Hoe overladenheid en versnippering in schoolboeken terugbrengen tot kern en samenhang? (less is more)
 • Hoe alle leerlingen gedifferentieerd uitdagen?
 • Hoe zicht krijgen en houden op leerproces en leerprestaties en tijdige en effectieve feedback geven? (formatief handelen)
 • Hoe effectief oefenen? (omdat kilometers maken niet voldoende is).

Wij bieden 
Praktische tools en vakdidactische coaching voor vaksecties waarmee ze kern en samenhang van de leerstof compact in beeld brengen (curriculum map),  inclusief bijbehorende formatieve taken. Vervolgens kan gezamenlijk gedifferentieerd uitdagend onderwijs hiervoor op  worden ontworpen op hoofdlijnen. Dit geeft op zijn beurt ook richting aan een plan voor effectieve ondersteuning door studenten.    

Pedagogische tools en coaching voor mentoren

 • Hoe maak je van een klas een groep met een veilig leerklimaat?
 • Hoe krijg je zicht op sociaal-emotionele ontwikkeling en hoe kun je hierbij ondersteunen?
 • Hoe leerlingen motiveren voor school?
 • Hoe leerlingen helpen met het ontwikkelen van goede studievaardigheden?

Wij bieden 
Praktische tools en coaching voor mentoren om pedagogische (onderwijs-)behoeften van individuele leerlingen en/of de klas overzichtelijk in kaart te brengen. Op basis van deze analyse kunnen gezamenlijk passende plannen worden gemaakt voor pedagogische ondersteuning in mentorlessen, in de klassen en voor effectieve ondersteuning door studenten.

Inzet studenten

 • Hoe kunnen studenten doelgericht en effectief worden ingezet voor vakdidactische of pedagogische ondersteuning?

Wij bieden
Universitaire studenten die een PAL-training hebben gevolgd en inzetbaar zijn ondersteunende taken (bijvoorbeeld surveilleren) maar ook voor 1-op-1 begeleiding of begeleiding van groepjes op vakdidactisch gebied (alle schoolvakken) of pedagogisch gebied (studenten psychologie en pedagogiek).  Tevens kunnen studenten van het 1e en 2e deel van onze Lerarenopleiding worden ingezet. Deze studenten kunnen ook onderwijs geven en materiaal ontwerpen.

Leren coachen van collega’s en studenten door ervaren docenten

 • Hoe ervaren docenten trainen voor het coachen van (nieuwe) collega’s en studenten en het organiseren van intervisie en collegiale consultaties?

Wij bieden
Begeleidingstools en trainingen waarmee ervaren docenten nieuwe collega’s en studenten leren coachen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.