Logo Universiteit Leiden.

nl en

De computer schrijft

Generatieve AI in perspectief

Als de computer je scriptie kan schrijven, een tekst in een willekeurige taal kan vertalen, een foto kan maken van iets dat nooit heeft plaats gevonden,welke gevolgen heeft dat dan voor onze opvattingen over de werkelijkheid waarin we leven? 
In de juridische wereld is men op zoek naar regels om auteursrechten te beschermen. Journalisten proberen het gebruik van beelden te controleren om onwaarheden te vermijden. Leraren doen pogingen om via computerprogramma’s te achterhalen of hun leerlingen hun opdrachten wel zelf geschreven hebben. 
Veel mensen voelen zich overdonderd door de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) en de snelle ontwikkelingen op dat gebied. Hoe moeten we ons verhouden tot deze nieuwe mogelijkheden? Een keur aan docenten nemen u mee langs een aantal verschillende gebieden waarin generatieve AI een belangrijke rol speelt en zal spelen. Aan het eind van de reeks hopen wij dat een beeld heeft van hoe er vanuit de verschillende perspectieven met deze nieuwe mogelijkheden om wordt gegaan.

(bron: pexels, bertelli fotografia)

7 okt, college 1 Technisch perspectief: introductie AI door dr. Peter van Putten
Wat is AI? De historie en ontwikkeling van AI, de recente hype rondom generatieve AI en waar gaat het heen? Hoe werkt generative AI eigenlijk? En wat zijn voorbeelden van toepassingen en onderzoek in generatieve AI?

14 okt, college 2 Juridisch perspectief: GenAI, auteursrecht en meer, docent nog onbekend
Welke impact heeft de opkomst van GenAI op juridisch vlak? Hoe ‘eigen’ zijn door AI gegenereerde teksten, welke juridische status hebben ze en hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs, etc.?

21 okt, college 3 De computer als vertaler door dr. Lettie Dorst
Hoe kunnen we vertaling door de computer effectiever maken in een academische omgeving die steeds meertaliger wordt? En wat betekent vertalen via de computer voor de veiligheid, en voor de ethische waarden?

28 okt, college 4 Onderwijskundig perspectief [1]: kritisch denken door dr. Franciska Jungslager
Welke impact heeft AI op het onderwijs van vaardigheden zoals academisch schrijven en kritisch denken?

4 nov, college 5 Onderwijskundig perspectief [2]: de AI tutor door dr. Marc Cleiren
Welke mogelijkheden biedt GenAI studenten voor een (gepersonaliseerd) leerproces?

11 nov, college 6 Psychologisch perspectief: vertrouwen in AI door dr. Francesco Walker
Hoeveel vertrouwen heeft men in GenAI? Wat zegt dit vertrouwen over toekomstig gebruik? In hoeverre is GenAI te vergelijken met andere geautomatiseerde systemen?
NB Dit college wordt in het Engels gegeven, maar vragen kunnen in het Nederlands gesteld worden.

18 nov, college 7 Toekomst perspectief: Future foresight en AI scenario’s  door Yentl Croese
Onderwijsland lijkt overdonderd door AI, hoe kan dat? Hoe kan een docent, onderzoeker, of gepensioneerde zich voorbereiden op de toekomst?

16 dec, college 8 Generatieve AI in journalistieke beelden door dr. Astrid Vandendaele
Welke rol speelt AI in de huidige journalistieke beelden? Hanteren media regels wat wel en niet mag? En hoe houden ze daar de hand aan?

Dr. Peter van Putten, universitair docent Leiden Institute of Advanced Computer Science Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en Director AI Lab van Pegasystems  Peter van der Putten - Universiteit Leiden

Dr. Lettie Dorst, universitair hoofddocenten Leiden Centre for Linguistics, Faculteit Geesteswetenschappen. Zij is betrokken in het onderzoeksproject Machine translation in higher education Lettie Dorst - Leiden University (universiteitleiden.nl)

Dr. Francisca Jungslager, docent en coördinator van het practicum Wetenschappelijk Schrijven, Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij schreef het boek Kritisch Denken en Schrijven Francisca Jungslager - Universiteit Leiden

Dr. Marc Cleiren, universitair hoofddocent en hoofd van het Personal Development Centre, Faculteit Sociale Wetenschappen Marc Cleiren - Universiteit Leiden

Dr. Francesco Walker, universitair docent Cognitieve psychologie Francesco Walker - Universiteit Leiden

Yentl Croese is als onderwijskundige verbonden aan het Leiden Learning and Innovation Centre Yentl Croese - LLInC (leidenlearninginnovation.org)

Dr. Astrid Vandendaele, is universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media en medialinguïst aan het Centre for Linguistics van Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op (online) nieuwsproductieprocessen, veranderende taalnormen in de media en (eind-)redactiepraktijken. Astrid Vandendaele - Universiteit Leide

Praktische informatie

8 maandagen
7, 14, 21, 28 okt
4, 11, 18 nov
16 dec

(25 nov,2 en 9 dec geen college)
11.15-13.00 uur
Leiden, in een collegezaal

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Thuis ca. 2 uur lezen per bijeenkomst, maar de colleges kunt u ook zonder voorbereiding volgen.

Linken en bestanden van enkele teksten.
Bestanden van de powerpoints voor zover het copyright dat toelaat.

Colleges en studiemateriaal € 321,- (incl. koffie/thee)

Aanmelden

U krijgt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

>Digitaal aanmelden.

De mogelijkheden om aan te melden met korting of met een fanpas voor grootverbruikers/veelplegers vindt u op de pagina Aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.