Logo Universiteit Leiden.

nl en

Geopolitiek in economisch perspectief

U kunt nog niet inschrijven.

De laatste jaren doen zich sterke veranderingen voor in het internationale beeld. China komt op en dat is wereldwijd merkbaar. Amerika wil de opkomst van China afremmen door de export van geavanceerde ICT naar dit land te beperken. Het probeert ook andere landen zoals Nederland en Japan hiertoe te bewegen. Dat treft ook het Nederlandse ASML. Maar Europa is sterk afhankelijk van China, omdat dit de schaarse grondstoffen heeft voor de energietransitie. Tegelijk wil Europa goede vrienden met Amerika blijven. De invasie van Rusland in Oekraïne leidt tot toenemende zorg, met de dreiging van escalatie. De sancties schaden de Russische economie minder dan was verwacht: Rusland heeft nieuwe exportbestemmingen gevonden en de ‘oorlogseconomie’ vormt een binnenlandse impuls. In het Midden-Oosten strijden Turkije, Iran en Saoedi-Arabië om invloed. Turkije heeft een hyperinflatie en hoge schulden aan het buitenland. Het land is een moeilijke, maar onmisbare partner in de NAVO. In Saoedi-Arabië leidt Mohammed bin Salman een autocratisch regime, met olie als steunpilaar en de Verenigde Staten als bondgenoot. In Iran zit het bewind van de ayatollahs nog in het zadel, ondanks sancties en binnenlandse verzet. Iran is al jaren in conflict met Israël en uit zich vijandig tegen Amerika. Het vormt een destabiliserende factor in het Midden-Oosten en verschilt hiermee van Saoedi-Arabië. Al met al tekenen zich de contouren van een nieuwe wereldorde af. Met scherpere tegenstellingen tussen landen(blokken), minder samenwerking en grotere kans op conflicten. 

Het eerste Belt and Road forum in 2017, georganiseerd door China (bron:wikipedia)

17 oktober
Naar een meer zelfstandig Europa

24 oktober
China: geopolitiek en strategie

7 november
Economie van China: sterke punten, maar ook problemen

14 november
Rusland in oorlog

21 november
Turkije: expansieve, lastige en onmisbare partner

28 november
Saoedi-Arabië en Iran: olie-exporteurs met verschillen in buitenlands beleid

Docent

Dr. Piet Buitelaar studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde op een dissertatie over de overheidsfinanciën van Nederland. Hij was als econoom verbonden aan De Nederlandsche Bank. Gedurende vijf jaar heeft hij periodiek gastcolleges gegeven aan diverse universiteiten in China, met name aan de Business School van de Guangxi University in Nanning. Eerder gaf hij colleges bij HOVO-Alkmaar over globalisering en verschuivende internationale machtsverhoudingen.

Praktische informatie

6 donderdagen
17, 24 oktober
7, 14, 21, 28 november
(31 oktober geen college)
13.15-15.00 uur
Leiden, in een collegezaal

Hoorcollege met tijd voor vragen en discussie.

Voorbereiding is niet vereist. De docent gaat uit van enige kennis van en interesse in de internationale economische en politieke ontwikkeling.
Er zijn enkele Engelstalige teksten. Enige kennis van het Engels is voldoende. Als toelichting op de collegestof komen grafieken en tabellen aan de orde. De colleges bevatten geen wiskundige formules.

Er wordt uitgegaan uit van een doelgroep van cursisten met interesse in - en betrokkenheid bij - de internationale politieke en economische ontwikkeling. Vanwege deze interesse hebben de cursisten ook enige kennis opgebouwd. De colleges kunnen dit uitdiepen en in perspectief zetten.

De Powerpoint presentatie zal na elk college worden verstrekt.
Bij elk college zal literatuur worden genoemd voor verdere studie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.