Logo Universiteit Leiden.

nl en

Psychiatrie binnen de context van de samenleving

Deze cursus gaat in op de vraag in hoeverre en op welke wijze psychiatrie is verweven met ontwikkelingen in de samenleving.

Psychiatrie richt zich als geneeskundig specialisme op het diagnosticeren en
behandelen van mensen met geestelijk gestoord gedrag. De begrippen ziek en
gezond staan hier centraal. Maatschappelijke aangepastheid en onaangepastheid zijn van een andere orde. Er bestaat een onderscheid tussen wat als maatschappelijk afwijkend beschouwd wordt en wat door medische specialisten psychiatrisch gestoord wordt genoemd. Dit onderscheid is echter niet altijd zo duidelijk. Er ligt namelijk een grens die voortdurend in beweging is. De psychiatrie en haar opvattingen over gestoord gedrag staan onderinvloed van maatschappelijke opvattingen, maar zij probeert zich daarvan tevens los te maken door een eigenheid als geneeskundig specialisme te ontwikkelen.

Tijdens het eerste college wordt de historie besproken van denkmodellen binnen de psychiatrie. Deze denkmodellen komen voort uit algemene opvattingen over hoe in een bepaalde tijd de wereld verklaard wordt. Het tweede college wordt gewijd aan haar maatschappelijke functie en de bijzondere plaats van de forensische psychiatrie. Tijdens het derde college wordt maatschappelijke normaliteit geproblematiseerd. Wat maatschappelijk gezien normaal lijkt kan voortkomen uit psychisch afwijkend gedrag en vice versa. Vervolgens wordt ingegaan op het belang om grenzen te stellen aan de 'torenhoge ego's en korte lontjes' die de maatschappelijke ruimte innemen. Het college wordt afgesloten met een voordracht over seksueel grensoverschrijdend gedrag, met het focus op personen met macht.

Pieter Brueghel de Oude, De misantroop, 1568 (bron: wikipedia)

Onderwerpen per college

  1. de historie van denkmodellen binnen de psychiatrie
  2.  de maatschappelijke functie van psychiatrie en de bijzondere plaats van de forensische psychiatrie.
  3. Hoe normaal is normaal, het maatschappelijke belang van het stellen van grenzen, seksueel grensoverschrijdend gedrag: gestoord of niet?

3 donderdagen 
oktober: 6, 13, 20
15.15-17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges, vragen ter verduidelijking tijdens college, discussie na afloop.
Thuis enkele uren studeren, sommige relevante hoofdstukken worden
opgegeven, ook zelf relevante hoofdstukken uitkiezen.
De teksten kunnen in het Engels zijn.

Studiemateriaal

Diverse artikelen en hoofdstukken uit boeken zowel van Tervoort zelf als van anderen. De teksten zijn deels in het Nederlands, deels in het Engels.

Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges en studiemateriaal € 107,25
(incl. koffie/thee)

Docent

Drs. Martin Tervoort is vanaf 1975 werkzaam geweest als psychiater en psychotherapeut binnen de klinische psychotherapie, verslavingszorg en forensische psychiatrie. Hij was directeur behandelzaken forensisch psychiatrisch centrum. Als psychiatrisch deskundige is hij verbonden geweest aan de Bijzondere kamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden inzake de TBS.

Tervoort was opleider, supervisor en leertherapeut van psychiaters in opleiding. Hij gaf regelmatig trainingen gaf aan psychiatrisch verpleegkundigen, en medewerkers in de reclassering en de verslavingszorg. En hij gaf lezingen tijdens congressen, zowel nationaal als internationaal. 

Na zijn pensioen is hij werkzaam als free-lancer. Naast psychiater is hij actief als schrijver, dichter en musicus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.