Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanmelden

U vindt hier formulieren voor alle series waarvan de inschrijving geopend is.

Kies eerst uw aanmeldingsformulier

U kunt kiezen uit:

1. Reguliere formulieren per serie

Voor elke serie is er een apart regulier formulier. Kies deze formulieren wanneer u niet meer dan 750 euro aan HOVO colleges komend half jaar gaat uitgeven en geen aanspraak wilt maken op korting voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum.

2. Algemeen formulier voor veelplegers/grootverbruikers

Kies dit formulier wanneer u voor meerdere collegereeksen wilt aanmelden en de kosten daarbij oplopen tot boven de 750 euro.

3.  Algemeen formulier voor wie korting wil aanvragen

Kies dit formulier wanneer u een inkomen heeft rond of onder het wettelijk bepaalde sociaal minimum.

4. Formulier voor een cadeaubon.

Reguliere aanmeldingsformulieren

Voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

De reguliere formulieren bieden de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Najaar 2021, start voor 18 oktober

Geschiedenis van het Boeddhisme - Martine Berenpas MA
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Heideggers vraag naar de techniek - dr. Gerard Visser
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Waarheid, kennis, wetenschap - drs. Arnold Ziegelaar
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Waarom zijn wij bewust? Hersenkronkels over de geest van Darwin tot nu - dr. Pouwel Slurink
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Het Myceense Griekenland - Leven in de late bronstijd, ca. 1700–1000 v.Chr. - dr. Josho Brouwers
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Beeldverbod. Damnatio memoriae, iconoclasme, beeldenstorm - dr. Annet van Wiechen
> Aanmelden voor de colleges online

De islam in heden en verleden - diverse docenten van het NISIS
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Wat is Duits? De nieuwe zoektocht naar nationale identiteit in het machtigste land van Europa - drs. Merlijn Schoonenboom
> Aanmelden voor colleges online

De toekomst van de VN - prof. dr. Nico Schrijver
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Artemisia Gentileschi - dr. Zoran Kwak
> Aanmelden voor colleges in de zaal

De artistieke beeldenstorm. Moderne kunst in Europa en Amerika 1900-1945 - dr. Kathleen Nieuwenhuisen
> Aanmelden voor colleges in de zaal

De geschiedenis van de Westerse architectuur, van 1400 tot heden - Laura Plezier MA
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Theatergeschiedenis en de interpretatie van het hedendaagse Nederlandse toneel, capita selecta - dr. Bart Vieveen
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Joseph Conrad en Graham Greene - dr. Wim Tigges
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Dantes Goddelijke Komedie - dr. Gandolfo Cascio
> Aanmelden voor colleges in de zaal

En de moraal van dit verhaal... Over de zin en aantrekkingskracht van onbehaaglijke literatuur - prof. dr. Liesbeth Korthals Altes
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Psychologie van emoties - dr. Andreas Wismeijer
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Rumphius en de Indische flora - Norbert Peeters MA
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Kosmologie. Een geschiedenis van ruimte en tijd - Prof. dr. Jan Willem van Holten
> Aanmelden voor colleges in de zaal
> Aanmelden voor colleges online

Najaar 2021, start na 18 oktober

Schilderijlijsten uit de 15e tot 21ste eeuw. Vijf eeuwen oorspronkelijke inlijstingen in de Nederlanden - Hubert Baija MFA 
> Aanmelden voor de colleges in de zaal

Omgaan met cultuurverschillen - prof. dr. Frank Kortmann
> Aanmelden voor de colleges in de zaal

Schatgravers en scheppers. Verhalen over de ontdekkers en makers van onze geneesmiddelen  - dr. Piet Pijper
> Aanmelden voor de colleges in de zaal

Inzicht in de aarde. Een algemene collegereeks geologie - drs. Leo Minnigh
> Aanmelden voor de colleges in de zaal

Het ontstaan van het dierenrijk en de oorsprong van de mens - prof. dr. John Videler
Deze colleges zijn voltekend. U kunt alleen nog aanmelden voor de wachtlijst.
> Aanmelden voor de colleges in de zaal

Januari 2022

Ulysses 1922-2022 - dr. Wim Tigges
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Tuinen der verbeelding. Vijf virtuele wandelingen door Europese beeldentuinen - dr. Kathleen Nieuwenhuisen
> Aanmelden voor rondleidingen online

De Azteken: cultuur en geschiedenis - dr. Araceli Rojas
> Aanmelden voor colleges in de zaal

Overige aanmeldingsformulieren

HOVO-deelnemers kunnen voor 750 euro een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Deze pas biedt toegang tot maximaal 6 collegereeksen naar keuze. U dient wel een plaats te reserveren bij deze reeksen.

Aanmeldingsformulier voor de fanpas

Met behulp van onderstaand formulier kunt u u aanmelden voor één van de collegereeksen die in bovenstaande lijst staan. Het formulier is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum die in aanmerking willen komen voor een korting van 50%. 

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Het bedrag van de bon kunt u aangeven op het formulier, maar het minimum is 40 euro. U kunt de bon naar uw adres laten sturen of afhalen. U kunt ook het adres opgeven van de persoon aan wie u de bon wilt laten sturen. Bovendien kunt u een korte tekst op de bon laten zetten.
Meer informatie over de bon en het inwisselen ervan.

Bestel een cadeaubon

Veel gestelde vragen

Het systeem is zo ingericht dat een formulier niet langer toegankelijk is wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u dus een collegereeks live wilt volgen, kan deze al snel vol zijn. In dat geval kunt u u op een wachtlijst laten plaatsen. Tegen de tijd dat college start en er nog geen plaats is voor mensen op de wachtlijst, worden deze mensen persoonlijk benaderd. We vragen dan of u alsnog in aanmerking wilt komen voor de colleges in digitale vorm. 

Wanneer een cursus nog niet is begonnen, en we door corona-maatregelen moeten besluiten de serie geheel online te laten plaats vinden, zullen we de mensen die zich voor de colleges live hebben ingeschreven eerst de keus laten of ze online meedoen, of dat ze zich in dat geval liever terugtrekken. Wanneer men zich terugtrekt zullen we de kosten voor de colleges restitueren.

Wanneer een collegereeks eenmaal is begonnen en er dus maar een beperkt aantal colleges online worden aangeboden, gaan we ervanuit dat u deze colleges online volgt.

Dan blijven er natuurlijk twijfelgevallen, bijvoorbeeld wanneer de bijeenkomsten al na 1 college niet meer door kunnen gaan. In het algemeen gaan we in deze rare tijden welwillend om met verzoeken om restitutie. Maar natuurlijk zijn we blij met mensen die afzien van restitutie, want we komen als HOVO met de extra uitgaven voor zaalhuur en het verminderd aantal deelnemers momenteel niet uit de kosten.

Voor de digitale colleges is het leeftijdsonderscheid niet belangrijk, zo denkt de organisatie van HOVO. En voor de het bekijken van de opnames al helemaal niet. Voor die colleges laten wij ook mensen beneden de 50 toe.

Wanneer er live colleges worden gegeven zal HOVO de grens van 50 jaar handhaven, maar wanneer er een week voor aanvang van het college nog plaatsen beschikbaar zijn, kan HOVO soms deelnemers die jonger zijn, een plaats bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.