Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanmelden

U vindt hier formulieren voor alle series waarvan de inschrijving geopend is.

31 juli geen inschrijving mogelijk

31 juli is het niet mogelijk in te schrijven, waarschijnlijk de hele dag niet en mogelijk ook een deel van 1 augustus niet. De universiteit werkt aan het netwerk.

Kies uw aanmeldingsformulier

De reguliere formulieren per serie staan in het schema. Aanmelden met korting of in combinatie met een fan-pas gaan via een algemeen formulier waar u de titel van de collegereeks van uw voorkeur kunt invullen. Deze formulieren staan onderaan deze webpagina. Daar staat ook een aanvraagformulier voor een cadeaubon.

Reguliere aanmeldingsformulieren

Voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

De reguliere formulieren bieden de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Najaar 2021, start voor 18 oktober

Links naar uitgebreide informatie over de colleges Links naar aanmelden 
Geschiedenis van het Boeddhisme - Martine Berenpas MA in de zaal

 

Heideggers vraag naar de techniek - dr. Gerard Visser in de zaal  
Waarheid, kennis, wetenschap - drs. Arnold Ziegelaar in de zaal  
Waarom zijn wij bewust? Hersenkronkels over de geest van Darwin tot nu - dr. Pouwel Slurink in de zaal  
Het Myceense Griekenland - Leven in de late bronstijd, ca. 1700–1000 v.Chr. - dr. Josho Brouwers in de zaal  
Beeldverbod. Damnatio memoriae, iconoclasme, beeldenstorm - dr. Annet van Wiechen   online
De islam in heden en verleden - diverse docenten van het NISIS in de zaal  
Wat is Duits? De nieuwe zoektocht naar nationale identiteit in het machtigste land van Europa - drs. Merlijn Schoonenboom   online
De toekomst van de VN - prof. dr. Nico Schrijver in de zaal  
Artemisia Gentileschi - dr. Zoran Kwak in de zaal  
De artistieke beeldenstorm. Moderne kunst in Europa en Amerika 1900-1945 - dr. Kathleen Nieuwenhuisen in de zaal  
De geschiedenis van de Westerse architectuur, van 1400 tot heden - Laura Plezier MA in de zaal  
Theatergeschiedenis en de interpretatie van het hedendaagse Nederlandse toneel, capita selecta - dr. Bart Vieveen in de zaal  
Joseph Conrad en Graham Greene - dr. Wim Tigges in de zaal  
Dantes Goddelijke Komedie - dr. Gandolfo Cascio in de zaal  
En de moraal van dit verhaal... Over de zin en aantrekkingskracht van onbehaaglijke literatuur - prof. dr. Liesbeth Korthals Altes in de zaal  
Psychologie van emoties - dr. Andreas Wismeijer in de zaal  
Rumphius en de Indische flora - Norbert Peeters MA in de zaal  
Kosmologie. Een geschiedenis van ruimte en tijd - Prof. dr. Jan Willem van Holten  in de zaal online

Najaar 2021, start na 18 oktober

Links naar uitgebreide informatie over de colleges Links naar aanmelden
Schilderijlijsten uit de 15e tot 21ste eeuw. Vijf eeuwen oorspronkelijke inlijstingen in de Nederlanden - Hubert Baija MFA in de zaal  
Omgaan met cultuurverschillen - prof. dr. Frank Kortmann in de zaal  
Schatgravers en scheppers. Verhalen over de ontdekkers en makers van onze geneesmiddelen  - dr. Piet Pijper in de zaal  
Inzicht in de aarde. Een algemene collegereeks geologie - drs. Leo Minnigh in de zaal  
Het ontstaan van het dierenrijk en de oorsprong van de mens - prof. dr. John Videler in de zaal  

Overige aanmeldingsformulieren

Met behulp van onderstaand formulier kunt u u aanmelden voor één van de collegereeksen die in bovenstaande lijst staan. Het formulier is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum die in aanmerking willen komen voor een korting van 50%. 

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

HOVO-deelnemers kunnen voor 750 euro een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Deze pas biedt toegang tot maximaal 6 collegereeksen naar keuze. U dient wel een plaats te reserveren bij deze reeksen.

Aanmeldingsformulier voor de fanpas

Het bedrag van de bon kunt u aangeven op het formulier, maar het minimum is 40 euro. U kunt de bon naar uw adres laten sturen of afhalen. U kunt ook het adres opgeven van de persoon aan wie u de bon wilt laten sturen. Bovendien kunt u een korte tekst op de bon laten zetten.
Meer informatie over de bon en het inwisselen ervan.

Bestel een cadeaubon

Veel gestelde vragen

Het systeem is zo ingericht dat een formulier niet langer toegankelijk is wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u dus een collegereeks live wilt volgen, kan deze al snel vol zijn. In dat geval kunt u u op een wachtlijst laten plaatsen. Tegen de tijd dat college start en er nog geen plaats is voor mensen op de wachtlijst, worden deze mensen persoonlijk benaderd. We vragen dan of u alsnog in aanmerking wilt komen voor de colleges in digitale vorm. 

Wanneer een cursus nog niet is begonnen, en we door corona-maatregelen moeten besluiten de serie geheel online te laten plaats vinden, zullen we de mensen die zich voor de colleges live hebben ingeschreven eerst de keus laten of ze online meedoen, of dat ze zich in dat geval liever terugtrekken. Wanneer men zich terugtrekt zullen we de kosten voor de colleges restitueren.

Wanneer een collegereeks eenmaal is begonnen en er dus maar een beperkt aantal colleges online worden aangeboden, gaan we ervanuit dat u deze colleges online volgt.

Dan blijven er natuurlijk twijfelgevallen, bijvoorbeeld wanneer de bijeenkomsten al na 1 college niet meer door kunnen gaan. In het algemeen gaan we in deze rare tijden welwillend om met verzoeken om restitutie. Maar natuurlijk zijn we blij met mensen die afzien van restitutie, want we komen als HOVO met de extra uitgaven voor zaalhuur en het verminderd aantal deelnemers momenteel niet uit de kosten.

Voor de digitale colleges is het leeftijdsonderscheid niet belangrijk, zo denkt de organisatie van HOVO. En voor de het bekijken van de opnames al helemaal niet. Voor die colleges laten wij ook mensen beneden de 50 toe.

Wanneer er live colleges worden gegeven zal HOVO de grens van 50 jaar handhaven, maar wanneer er een week voor aanvang van het college nog plaatsen beschikbaar zijn, kan HOVO soms deelnemers die jonger zijn, een plaats bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.