Logo Universiteit Leiden.

nl en

Voorwaarden en procedure

Voorwaarden

Er zijn nauwelijks voorwaarden om u in te schrijven voor HOVO-colleges. De inschrijving staat open voor iedereen die 50 jaar is of ouder. Voor de colleges online en op video geldt deze leeftijdsgrens niet.

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden

Studenten die een reguliere opleiding aan de Universiteit Leiden volgen en jonger zijn kunnen de colleges volgen voor een gereduceerde prijs. De reguliere aanmeldingsformulieren bieden deze mogelijkheid als u in de administratie van de Universiteit Leiden als medewerker of student staat ingeschreven.

Studenten die jonger dan 50 jaar zijn, kunnen de colleges voor een gereduceerde prijs volgen als deze voor hun studie nodig zijn. Deze studentenl vragen wij een mail te sturen met verzoek deel te nemen aan HOVO met motivatie waarom zij de colleges willen volgen. In overleg met de docent(en) bepaalt HOVO vervolgens of we het verzoek kunnen inwilligen.

Inschrijvingsprocedure

Wanneer de inschrijving van een serie geopend is, vindt u het desbetreffende formulier onder aanmelden (zie hiernaast in de linkerkolom). Gewoonlijk verschijnen de formulieren van het najaarsprogramma rond 1 juni, en die van het voorjaarsprogramma rond 1 december. Maar ook tussendoor kunnen series en bijbehorende formulieren worden toegevoegd. De aanmeldingsformulieren stellen u in staat online voor de colleges te betalen via credit card of iDEAL, of te kiezen voor de toezending van een factuur.

U kunt ook mailen naar HOVO, en u een formulier laten toesturen. In dat geval ontvangt u uiteraard een factuur. 

Inschrijving in een collegeserie vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. U ontvangt een bevestiging wanneer uw formulier is ontvangen. Eén of twee weken voor aanvang van de colleges krijgt u een mail met informatie voor deelnemers. In de mail wordt de definitieve locatie van de colleges gemeld.  (Wie geen mailadres heeft, krijgt uiteraard een brief toegestuurd met deze informatie.)

Sluiting inschrijving

Gewoonlijk kunt u zich voor de HOVO-series nog aanmelden tot op het eerste college. Maar voor onderdelen die HOVO door derden laat organiseren (reizen, excursies, concerten, e.d.) kunnen we niet zo soepel zijn. Voor reizen geldt doorgaans dat men zich kan inschrijven tot uiterlijk twee maanden voor vertrek. Voor excursies is deze termijn gewoonlijk 10 dagen.

Problemen?

Mocht u problemen ondervinden met online inschrijven, mail ons bureau.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.