Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre

Partners

Het Dual PhD Centre werkt samen met kennisintensieve bedrijven en instellingen. Het Centre en partners ontwerpen, werven en bemiddelen bij dissertatieonderzoek.

Kamer van Koophandel / VNO-NCW Den Haag

De Kamer van Koophandel is medeoprichter van het Dual PhD Centre om van begin af aan het duale karakter vorm te geven. Het centrum levert met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de uitvoering van de economische agenda Tempo in de Topregio van de Kamer van Koophandel. Dat gebeurt onder andere met duale promotietrajecten. Innovatie is daarvan het resultaat. Innovatie versterkt de economische kracht van de regio.

VNO-NCW West is een netwerkvereniging voor ondernemers in de Randstad. Sinds oktober 2013 is VNO- NCW Den Haag partner van het Centre. Het bedrijfsleven in de Haagse regio en het Dual PhD Centre van faculteit Governance and Global Affairs gaan nauwer samenwerken om elkaars ontwikkeling te versterken. Zo krijgt het duale karakter nog meer vorm. “Wij kunnen kennis en kunde van ondernemersleden en promovendi elkaar laten versterken en daarmee bedrijfsleven en wetenschap verder helpen”, aldus Rob Perik, voorzitter VNO-NCW Den Haag.

Stichting Regionale Kennisontwikkeling

Als organisatie van het regionale bedrijfsleven heeft de Kamer van Koophandel in 2008, in samenwerking met de Universiteit Leiden, de Stichting Regionale Kennisontwikkeling opgericht. Deze organisatie heeft als doel het vergroten van de onderzoekscompetentie van bedrijven en instellingen in de regio. De Stichting Regionale Kennisontwikkeling beheert een fonds waaruit (een deel van) onderzoek gefinancierd kan worden. Voor nadere informatie over een bijdrage uit het fonds en de daaraan verbonden voorwaarden kan contact worden opgenomen met het bestuur:

Drs. P.F. Meijer, directeur ELCON zaagmachines
Dr. R.E. Santing, directeur PROXY-lab
Drs. C.A. Broeksma, partner Dual PhD Centre

Andere participerende organisaties

Veel verschillende typen kennisinstellingen participeren door de betrokkenheid van de duale promovendus in het duale promotieprogramma: bedrijven, onderwijsinstellingen en (semi-)overheidsinstanties. Als u interesse heeft in samenwerking met het Dual PhD Centre dan kunt u contact opnemen met Dr. J. Magliano-Tromp.