Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre

Over

Duaal promoveren is zeer intensief én biedt extra kansen. Daarom is voor deze groep deeltijdpromovendi door het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Dual PhD Centre The Hague een speciaal programma ontworpen. Met behulp van dit programma werken talentvolle docenten en kenniswerkers uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samen met een promotor aan een dissertatie in combinatie met hun beroepspraktijk. Het Dual PhD Centre is gevestigd in Den Haag.

Wetenschappelijke omgeving

Het programma karakteriseert zich door intensieve begeleiding, opleiding, maatwerk, en een kleinschalige persoonsgerichte onderzoeksomgeving. Het Centrum heeft een wetenschappelijke omgeving gecreëerd met o.a. een huisbibliotheek en toegang tot de digitale catalogus van de universiteitsbibliotheek in Leiden. Ook is er een digitale leeromgeving voor de duale promovendi: Blackboard. Elke kandidaat doorloopt een programma dat bestaat uit drie fasen: de orientatiefase, de pre-PhD fase en de PhD fase. 

Promotiecontract

Met de promovendus en werkgever wordt aan de start van de pre-PhD fase een promotiecontract afgesloten dat afgestemd is op individuele wensen en omstandigheden. Het promotiecontract richt zich speciaal op de bijzondere omstandigheden van de duale promovendus. Dit contract vult de algemene regels van het promotiereglement van de Universiteit Leiden aan. De kosten zijn afhankelijk van de competenties en kennis van de promovendus, en de aard en duur van het dissertatieonderzoek. Voor verschillende beroepsgroepen bestaan scholings- en onderzoeksfondsen en andere subsidiemogelijkheden waarmee de kosten al dan niet volledig kunnen worden gefinancierd.