Universiteit Leiden

nl en

Centre for Modern Urban Studies

Het Centre for Modern Urban Studies (MUS) is een multidisciplinair wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar de veranderingen in hedendaagse grote steden. Deze veranderingen op sociaal-cultureel, economisch, juridisch en technologisch gebied hangen op complexe wijze met elkaar samen.

Het is nauwelijks mogelijk om vanuit één wetenschappelijke discipline greep te krijgen op vraagstukken van stedelijke ontwikkeling, zoals migratie, sociale cohesie, stedelijke herstructurering, sociaal-economische verschillen, ontwikkeling van de kenniseconomie en internationalisering.

Deze thema’s vragen om een brede benadering. Het Centre for Modern Urban Studies voorziet in deze behoefte, door ontwikkelingen in Den Haag en andere Nederlandse steden te bestuderen vanuit een vergelijkend perspectief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.