Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Samenstelling

Het bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen wordt gevormd door:

Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen. Van links naar rechts: Menno Tuurenhout, Mark Rutgers, Mirjam de Baar, Egbert Fortuin en Aurelie van 't Slot

Portefeuilleverdeling leden van het Faculteitsbestuur

 • Decaan
  • Coördinatie en integratie van de besluitvorming van het Faculteitsbestuur
  • Strategische samenwerkingsverbanden en externe betrekkingen
  • Onderzoeksbeleid
  • Bibliotheekbeleid
  • Internationalisering
  • Graduate School en promotieaangelegenheden
  • Leerstoelenbeleid
  • Datamanagement (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Vice-decaan bacheloropleidingen
  • Kwaliteitszorg onderwijs
  • Communicatie en werving op het gebied van de BA
  • Onderwijsmarketing BA
  • Prestatieafspraken onderwijs
  • Honours onderwijs
  • ICT en onderwijs
  • Digital humanities
  • BA International Studies
  • Minorenbeleid
  • Kerncurriculum
 • Vice-decaan Master- en research masteropleidingen:
  • Kwaliteitszorg onderwijs
  • Communicatie en werving op het gebied van de (RES)MA
  • Onderwijsmarketing (RES)MA
  • Professionalisering opleidingscommissie
  • MAIR
  • Contractonderwijs
  • Alumnibeleid
  • Arbeidsmarktoriëntatie BA en (RES)MA (i.s.m. de andere vice-decaan en de assessor)
 • Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
  • Financiële bestuur en beleid
  • Personeel en organisatie
  • Arbo en veiligheid
  • Managementinformatie en informatiehuishouding
  • Huisvesting en inrichting
  • Algemene communicatie
  • Maatschappelijke impact van onderzoek (i.s.m. decaan)
  • Diversiteitsbeleid (i.s.m. vice-decaan master en research master en de Assessor)
 • Studentlid
  • Contact onderhouden met studieverenigingen en studenten binnen de faculteit en in facultaire gremia (incl. klachtenverwerking)
  • Beheren assessorbudget
  • Toekennen beurzen aan studentleden uit facultaire gremia en studieverenigingen
  • In LAssO-verband overleg met de vice-rector magnificus en lidmaatschap van werkgroepen (zoals de Honours Academy, RFOS en Mare Redactieraad)
  • Contact onderhouden met overige assessoren Geesteswetenschappen in het land
  • Humanities Career Event