Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onderwijsvisie

Bij Geesteswetenschappen staan studenten centraal. Zij worden opgeleid tot kritische denkers, academische professionals en betrokken burgers. Onze docenten en onderzoekers stimuleren studenten om kennis te ontwikkelen waarmee zij de grote vragen uit onze samenleving kunnen begrijpen en duiden.

Opleidingsprojecten

Alle opleidingen werken continu aan vernieuwingen binnen het onderwijs binnen de kaders van de onderwijsvisie van de universiteit Learning@LeidenUniversity. Geesteswetenschappen prioriteerde de ambities ‘verwevenheid van onderwijs en onderzoek’, ‘oriëntatie arbeidsmarkt’ en ‘vaardigheden’. Opleidingen kunnen een aanvraag indienen om hun onderwijs op deze thema’s te vernieuwen. In 2018 en 2019 lopen in totaal zo’n 30 vernieuwingsprojecten. Goede voorbeelden worden gedeeld via deze pagina.

Facultaire projecten

In drie werkgroepen, waarin docenten, studenten en stafmedewerkers zaten, zijn in 2018 plannen voor deze ambities uitgewerkt. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen vormen de agenda voor het Programma Onderwijsvernieuwing FGW. Dit programma staat onder leiding van Sanne Arens en heeft als doel om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en eisen die studenten en de maatschappij aan ons stellen.

In 2019 zijn drie projectleiders van start gegaan om de aanbevelingen van de werkgroepen opvolging te geven en de opleidingen te begeleiden bij het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs. Marlous Dekker leidt het project ‘Vaardigheden’, Josje Pot coördineert alle activiteiten rondom ‘Oriëntatie arbeidsmarkt’ en Liesbeth Adelmeijer is projectleider ‘Verwevenheid van onderwijs en onderzoek’ en begeleidt docenten bij het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs. 

De projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de vice-decanen van de faculteit: Mirjam de Baar en Egbert Fortuin

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie