Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onderwijsvisie

“Net als ik hebben de meeste studenten op onze faculteit voor hun studie gekozen uit passie voor hun vakgebied. Om al die gepassioneerde jonge mensen een vorming te kunnen garanderen die prikkelt en nieuwsgierig maakt, is een heldere visie nodig,” vindt Olivier Fajgenblat, assessor van de faculteit Geesteswetenschappen.

Bij Geesteswetenschappen staan studenten centraal. Zij worden opgeleid tot kritische denkers, academische professionals en betrokken burgers. Onze docenten en onderzoekers stimuleren studenten om kennis te ontwikkelen waarmee zij de grote vragen uit onze samenleving kunnen begrijpen en duiden.

Tot 2025 werken alle opleidingen aan vernieuwingen binnen het onderwijs binnen de kaders van de onderwijsvisie van de universiteit Learning@LeidenUniversity. Om het onderwijs te vernieuwen en aan te laten sluiten bij de wensen van de studenten en de maatschappij prioriteert de faculteit in eerste instantie twee ambities: onderzoekend leren (onder leiding van Ineke Sluiter) en arbeidsmarktvoorbereiding (onder leiding van Jos Schaeken). In 2018 en 2019 lopen diverse projecten om deze onderwerpen binnen en buiten het curriculum te profileren en te verankeren.

De projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de vice-decanen van de faculteit: Mirjam de Baar en Egbert Fortuin. Het projectmanagement is in handen van de facultaire coördinator, Sanne Arens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie