Universiteit Leiden

nl en

Olf Praamstra

Professor emeritus by special appointment of Dutch Colonial and Postcolonial Literature

Name
Prof.dr. O.J. Praamstra
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
o.j.praamstra@hum.leidenuniv.nl

Fields of interest

Dutch Literature after 1800; Literature of the Dutch East Indies; South African Dutch Literature

Research

Dutch literature in contact with other cultures

Olf Praamstra's research focuses on the reception and development of Dutch literature in contact with other cultures. In international literary history and comparative literary studies Dutch literature plays a minor role. In the Netherlands much research has been done on the influence of French, German or English literature on Dutch literature; however Dutch literature itself seems to have left no traces internationally.

Nevertheless, the study of Dutch Language and Culture is popular abroad. There are more than two hundred universities outside the Dutch speaking area where one can study Dutch Language and Culture. A great deal of the research done by the institutions ‘Extra Muros’ is concerned with the reception of Dutch literature abroad. Studies have been published on the reception of particular authors and also on specific periods from Dutch literature in France, Indonesia, Scandinavia and the German speaking countries, amongst others. In these studies two aspects strike one immediately: firstly, researchers abroad refer to a different literary canon than those in the motherland, and secondly the study of Dutch literature by non-Dutch researchers always leads to questions concerning Dutch identity. 

In addition to this research on the reception of Dutch literature in other cultures, my research also focuses on Dutch literature that has come into existence in other cultures.

The colonial expansion is responsible for an extensive Dutch literature that has been written during, or is inspired by, a stay outside the Netherlands. In this way Dutch East-Indian literature, Dutch Antillean and Surinamese literature, and Dutch South-African literature came into being. As in the research on the reception of Dutch literature abroad, here too it concerns interactions between two cultures. This literature also includes that of migrants who write in the Netherlands in Dutch from a foreign background. Currently I am preparing a comprehensive study on South African Dutch writing from the year 1652 to this day (with Eep Francken).

Teaching activities

Dutch Literature from 1800 to the present day

National History from 1800 to the present day

Colonial and postcolonial Dutch Literature

Publications

Een feministe in de tropen, de Indische jaren van Mina Kruseman. Leiden, 2003 (Boekerij 'Oost en West').

(With Eep Francken), 'Towards an anthology of South African Dutch literature', in: T.J. Broos, M. Bruyn Lacy, Th.F. Shannon [eds.[, The Low Countries: Crossroads of Cultures, Münster, 2006, p. 127-142.

Busken Huet, een biografie. Amsterdam, 2007

(With Eep Francken), 'Een vierde kwartier in de Nederlandse koloniale literatuur, De Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 124 (2008), p. 141-158.

(With Eep Francken), ‘De wederopstanding van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur? Over de “canonisering” van minderheidsliteraturen’, in: Literator, 33 (2012), nr. 2, Art. #140. https://dx.doi. org/10.4102/lit.v33i2.140

(With Jeroen Dewulf, Michiel van Kempen) [eds.], Shifting the Compass: Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Professor emeritus by special appointment of Dutch Colonial and Postcolonial Literature

 • Faculty of Humanities
 • Centre for the Arts in Society
 • Moderne Nederlandse L&C
 • Praamstra O.J. (2021), Een rusteloos leven na de dood, Pieter Erberveld in Indië, Japan, Indonesië en Zuid-Afrika , Indische Letteren 36(1): 2-62. article in journal
 • Praamstra O.J. (2021), Herinneringen aan Karel Schoeman (1939–2017). Een Nederlandse correspondentie, LitNet Nuusbrief 2021-03-02: 1-35. article in journal
 • Praamstra O.J. (2021), ‘Ik neem een heel eigen plaats in’: Beb Vuyk. In: Honings R.A.M., Veer C.B. van 't & Bel J. (Eds.) De postkoloniale spiegel: De Nederlands-Indische letteren herlezen. Leiden: Leiden University Press. 259-275. book chapter
 • Honings R.A.M. & Praamstra O.J. (2021), Louis Couperus: De stille kracht no. 15. Amsterdam: Amsterdam University Press. book
 • Praamstra O.J. (2021), Vertrapt door totoks en opzijgeduwd door Chinezen en Javanen: Victor Ido. In: Honings R.A.M., Veer C.B. van 't & Bel J. (Eds.) De postkoloniale spiegel: De Nederlands-Indische letteren herlezen. Leiden: Leiden University Press. 197-2. book chapter
 • Praamstra O.J. (2020), Een monument voor Bilderdijk, een herdenking in steen en op papier. In: Honings R.A.M, Johannes G.J. (Eds.) Een sublieme nalatenschap, de erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 221-231. book chapter
 • Praamstra O.J. (2020), Een Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Afrikaans, [recensie van H.P. van Coller. Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede, ’n literatuurgeskiedenis in Afrikaans. Hatfield: Van Schaik Uitgewers, 2019. 2dln.] Internationale Neerlandistiek 58(1): 79-83. book review
 • Praamstra O.J. (2020), 'Wij zijn hier in Bandoeng een soort fabeldieren', Gerard Reve in Indonesië, Indische Letteren 35(2): 34-47. article in journal
 • Praamstra O.J. (2019), De Indische jaren van Gerard Reve, Indische Letteren 34(2): 45-63. article in journal
 • Praamstra O.J. (2019), 'Ik begrijp van dat leven werkelijk niets', Gerard Reve in Indonesië. In: Suprihatin Christina T., Yusuf Munif, Grave Jaap (Eds.) Weg tot het Oosten. Afscheidsbundel voor Kees Groeneboer. Depok: Universitas Indonesia. 27-36. book chapter
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2020), De tweede schrijver van de Zuid-Afrikaanse literatuur?, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 25(2): 8-22. article in journal
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2018), De tweede schrijver van de Zuid-Afrikaanse literatuur, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 25(2): 8-22. article in journal
 • Praamstra O.J. (2018), Een tegenwerkende uitgever, hoe Jacob van Lennep met behulp van Joost de Ruyter probeerde Max Havelaar te smoren. In: Groot K., Dirkse A., Schreijnders R., Stolk V. (Eds.) Jaarboek Multatuli 2017. Hilversum: Verloren. 13-33. book chapter
 • Praamstra O.J. (2018), Hendrick Hamel, held in Zuid-Korea, vergeten in Nederland, CAANS Newsletter (December 2018): 10-13. article in journal
 • Praamstra O.J. (2018), Multatuli’s eerste vrouw. De ontmoeting met Si Oepi Keteh. In: Bel J.H.C., Honings R.A.M., Grave J. (Eds.) Multatuli nu, nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk. Hilversum: Verloren. 53-67. book chapter
 • Praamstra O.J. (2018), Review of: Bennekom W. van (2017) Mes frères! De Waalse Kerk in Amsterdam, BMGN: Low Countries Historical Review 133. book review
 • Praamstra O.J. (2018), Sylvia Pessireron, een Molukse schrijfster uit Zeeland, Indische Letteren 33(2): 295-309. article in journal
 • Praamstra O.J. (2018), Tja, wat moet een biograaf daarvan zeggen? Marita Mathijsen beschreef het leven van Jacob van Lennep Review of: Marita Mathijsen Jacob van Lennep, een bezielde schavuit, Ons Erfdeel 61(2): 144-146. book review
 • Praamstra O.J. (2017), De zetbaas van Van Lennep. Joost de Ruyter als uitgever van Max Havelaar, De Boekenwereld 33(2): 70-75. article in journal
 • Praamstra O.J. (2017), Het leesgezelschap Verpoozing. In: Anrooij W. van, Hoftijzer P. (Eds.) Lezen in de Lage Landen, studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 167-173. book chapter
 • Praamstra O.J. (2017), Hoe komt Beatrix aan haar naam?, Nieuw letterkundig magazijn 35(2): 50-52. article in journal
 • Praamstra O.J. (2017), Johannes Kneppelhout, Coen van Deventer en een schilderij van Jozef Israëls, Schoutambt en Heerlijkheid 31(4): 3-11. article in journal
 • Praamstra O.J. (2016), Beb Vuyk - Het laatste huis van de wereld (1939), Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 34: 80-83. article in journal
 • Praamstra O.J. (2016), ‘Going native', Beb Vuyk en het verlangen naar een Indonesische identiteit, Spiegel der Letteren 58(1): 43-81. article in journal
 • Praamstra O.J. (2016), Perpisahan dengan peradaban: Beb Vuyk di Buru (Afscheid van de beschaving: Beb Vuyk op Boeroe). In: Gustinelly E., Yusuf M., Groeneboer K. (Eds.) 45 Tahun Studi Belanda di Indonesia / 45 Jaar Studie Nederlands in Indonesië. Depok: Universitas Indonesia Depok. 139-159. book chapter
 • Praamstra O.J. (12 June 2015), De Nederlandse letterkunde als provinciale literatuur (Lecture). Leiden: Universiteit Leiden. other
 • Praamstra O.J. (2015), De genade van het avontuur, Beb Vuyk op Boeroe, Indische Letteren 30: 134-149. article in journal
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P., Prins G.O., Schuurmans P. & Tromp I. (2015), Indische Letteren Member of editorial staff 30. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2014), Het vijandige Indië van Louis Couperus, Indische Letteren 29: 3-29. article in journal
 • Praamstra O.J. (2014), Hinken op verschillende gedachten, over de geschiedschrijving van de Nederlands-Indische literatuur, Indische Letteren 29: 211-223. article in journal
 • Praamstra O.J. (2014), Mina Kruseman (1839-1922): de meest bewonderde en verguisde feministe van haar tijd. In: Heteren Marjan van, Nieuwenhof Merel van den (Eds.) Kruseman. Kunstbroeders uit de romantiek. Zwolle: Waanders Uitgevers. 178-179. book chapter
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P.T.M., Prins G.O., Schuurmans P. & Tromp I. (2014), Member of editorial staff Indische Letteren 29. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2013), A world of her own: the Eurasian way of living and the balance between East and West in Maria Dermoût's The Ten Thousand Things. In: Dewulf J., Praamstra O.J., Kempen M.G.H. van (Eds.) Shifting the Compass: Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 56-68. book chapter
 • Praamstra O.J. & Sun Y. (2013), De eerste vertaling van Multatuli in het Chinees, Over Multatuli (71): 11-24. article in journal
 • Praamstra O.J. (2013), Een krampachtig dubbelleven. Everhardus Johannes Potgieter. In: Honing, R.A.M., Praamstra O.J. (Eds.) Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 119-127. book chapter
 • Praamstra O.J. & Honings R.A.M. (2013), Ellendige levens in de negentiende eeuw. Bij wijze van inleiding. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 9-13. book chapter
 • Honings Rick & Praamstra Olf (Eds.) (2013), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. editorship of book
 • Praamstra O.J. (2013), Gevangen schrijvers, Indische Letteren 28: 3-17. article in journal
 • Praamstra O.J. (2013), Het Afrikaanse avontuur (1854-1867) van Piet Huet. In: Praamstra O.J., Liebregts P.T.M.G., Zyl W. van (Ed.) Zo ver en zo dichtbij. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. 33-49. book chapter
 • Anbeek van der Meyden A.G.H., Honings R.A.M. & Praamstra O.J. (2013), Het kind Kloos. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum. 259-266. book chapter
 • Praamstra O.J. (2013), Hinken op verschillende gedachten, over de geschiedschrijving van de Nederlands-Indische literatuur. In: Janssen Th., Strien T. van (Eds.) Neerlandistiek in beeld. Amsterdam / Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen. 345-354. book chapter
 • Praamstra O.J. (2013), Nederlandkunde in Leiden lokt buitenlanders, Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij 117(2): 10-12. article in journal
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P.M.T., Zuiderweg A., Prins G.O. & Tromp I. (2013), Member of editorial staff Indische Letteren 28. editorship of journal
 • Praamstra O.J., Dewulf J. & Kempen M.H.G. van (Eds.) (2013), Shifting the Compass: Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. editorship of book
 • Praamstra O.J. (2013), Voor de tweede keer verbannen, Hella S. Haasse en de Indische gemeenschap, Indische Letteren 28: 138-151. article in journal
 • Praamstra O.J., Liebregts P.T.M.G. & Zyl W. van (2013), Woord vooraf. In: Praamstra O.J., Liebregts P.T.M.G., Zyl W. van (Ed.) Zo ver en zo dichtbij. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. 1-6. book chapter
 • Liebregts P.T.M.G., Praamstra O.J. & Zyl W. van (Eds.) (2013), Zo ver en zo dichtbij, literaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. editorship of book
 • Praamstra O.J. & Francken A.A.P. (2012), De wederopstanding van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur? Over de 'canonisering' van minderheidsliteraturen, Literator 33(2). article in journal
 • Praamstra O.J., Grave J. & Vandevoorde H. (Eds.) (2012), 150 Jahre Max Havelaar, Multatulis Roman in neuer Perspektive / 150 Years Max Havelaar, Multatuli's Novel from New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang. editorship of book
 • Praamstra O.J. (2012), De man van Natal, Multatuli als Indo-Europees auteur, Indische Letteren 27: 156-176. article in journal
 • Praamstra O.J. (2012), De Nederlandse Zuid-Afrikaanse pers en de literatuur. In: T'Sjoen Y., Foster R. (Eds.) Toenadering, Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands, Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Leuven: Acco. 103-118. book chapter
 • Praamstra O.J. (2012), De Neerlandistiek in het buitenland, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 25(4): 13-15. article in journal
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Pattynama P.M.T., Zuiderweg A., Prins G.O. & Tromp I. (2012), Member of editorial staff Indische Letteren 27. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2012), The man from Natal, Multatuli as a Eurasian Writer. In: Grave Jaap, Praamstra Olf, Vandevoorde Hans (Eds.) 150 Jahre Max Havelaar, Multatulis Roman in neuer Perspektive / 150 Years Max Havelaar, Multatuli's Novel from New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang. 111-124. book chapter
 • Praamstra O.J. (2012), 'Zij snapt nul', Hella S. Haasse, een omstreden 'Indisch meisje'. In: Fagel S.V., Francken A.A.P., Honings R.A.M. (Eds.) Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. 111-116. book chapter
 • Praamstra O.J., Haafner J., Roosenboom Th. & Boven E. van (2011), Exotische liefde, bewerkt, hertaald en van een voorwoord voorzien door Thomas Rosenboom, onder redactie en met een nawoord van Erica van Boven en Olf Praamstra. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep. book
 • Praamstra O.J. (2011), Geloven in een nationale identiteit, Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij 115(1): 20-21. article in journal
 • Praamstra O.J. (2011), 'Kaatje Kekkelbek', de Zuid-Afrikaanse pers en de literatuur. In: Termorshuizen G., Termorshuizen G. (Eds.) Tropenstijl, amusement en verstrooiing in de (post)koloniale pers. Leiden: KITLV Press. 133-160. book chapter
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2011), Opnieuw: wat wij wel en wat wij niet zeggen. Commentaar op het artikel: "Literatuur in die marge", LitNet Nuusbrief . article in journal
 • Praamstra O.J. (2011), Perdamaian dan pengasingan, representasi ‘Timur’ dan ‘Barat’ pada karya penulis imigran / Verzoening en vervreemding, representaties van ‘Oost’ en ‘West’ bij migrantenauteurs. In: Sunyadi A., Suprihatin C., Groeneboer K. (Eds.) Empat puluh tahun studi Belanda di Indonesia / Veertig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 31-53. book chapter
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Zuiderweg A., Pattynama P.M., Tromp I. & Prins G.O. (2011), Member of editorial staff Indische Letteren 26. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2011), Verzoening en vervreemding, representaties van ‘Oost’ en ‘West’ bij migrantenauteurs, TN&A 18(1): 85-94. article in journal
 • Praamstra O.J. (2010), A woman warrior, Mina Kruseman (1839-1922). In: Bel Jacqueline, Vaessens Thomas (Eds.) Women's writing from the Low Countries, 1880-2010, an anthology. Amsterdam: Amsterdam University Press / Manchester University Press. 23-25. book chapter
 • Praamstra O.J. (2010), Een feministe, Mina Kruseman (1839-1922). In: Bel J., Vaessens Th. (Eds.) Schrijvende vrouwen, een kleine literatuurgeschiedenis van de lage landen. Amsterdam: Amsterdam University Press. 23-25. book chapter
 • Praamstra O.J., Wijs I. de & Boven E. van (2010), Het gruwelkabinet, dertien horrorverhalen uit de negentiende eeuw, bewerkt en van een voorwoord voorzien door Ivo de Wijs, verzameld door Erica van Boven en Olf Praamstra. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. book
 • Praamstra O.J. (2010), Het oosterse paradijs, Augusta de Wit (1864-1939). In: Bel J., Vaessens Th. (Eds.) Schrijvende vrouwen, een kleine literatuurgeschiedenis van de lage landen. Amsterdam: Amsterdam University Press. 35-38. book chapter
 • Praamstra O.J. (2010), Max Havelaar en de tweede generatie Indische schrijvers, Over Multatuli 64: 89-94. article in journal
 • Praamstra O.J. & Zonneveld P.A.W. van (2010), Omstreden paradijs, ooggetuigen van Nederlands-Indië. Amsterdam: Bert Bakker. book
 • Praamstra O.J. (2010), Ooggetuigen van Nederlands-Indië, Indische Letteren 25: 75-90. article in journal
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Zuiderweg A., Prins G.O., Tromp I. & Pattynama P.M. (2010), Member of editorial staff Indische Letteren 25. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2009), A postcolonial literature of the Dutch East Indies. In: Bruijn Lacy M. (Ed.) Dutch studies in a globalized world. Münster: Nodus. 121-130. conference paper
 • Praamstra O.J. (2009), De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur. In: Koch J., Dynarowicz E. (Eds.) Van koloniale naar wereldliteratuur, professorale oraties van Ena Jansen, Michiel van Kempen, Marlene van Niekerk, Pamela pattynama, Olf Praamstra, Wim Rutgers. Poznan: Instituut voor Engelse Filologie, Adam Mickiewcz Universiteit. 141-163. book chapter
 • Praamstra O.J. & Francken A.A.P. (2009), La muse de Jean du Cap, La littérature néerlandaise de l’Afrique du Sud, Etudes germaniques 64(1): 137-153. article in journal
 • Praamstra O.J. (2009), Over Multatuli. In: Blansjaar J., Kuyper B., Vogel W. (Eds.) Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen, een vriendenboek voor Nop Maas, uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag op 1 december 2009. Haarlem. 199-205. book chapter
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Paasman B., Zuiderweg A., Tromp I. & Prins G.O. (2009), Member of editorial staff Indische Letteren 24. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2009), Sinterklaas onder de palmen. In: Halsema D. van, Koppenol J., Peperkamp B. (Eds.) Uitgaan op niveau, vriendenboek voor Ad Zuiderent. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. 133-137. book chapter
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2009), Wat wij wel en wat wij niet zeggen. Over de geschiedschrijving van de Zuid-Afrikaanse nederlandse literatuur, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125: 450-451. article in journal
 • Praamstra O.J. (21 November 2008), De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur (Inaugural address). Leiden: Universiteit Leiden. inaugural address
 • Praamstra O.J. (2008), De echte Artapappa's - Een waargebeurd verhaal, Maandblad Zuid-Afrika 85: 40-41, 60-61. article in journal
 • Praamstra O.J. (2008), Een perkara in Soerabaja, "Daar staat Mina in der flanelletje", Moesson: Onafhankelijk Indisch Tijdschrift 53(2): 32-34. article in journal
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2008), Een vierde kwartier in de Nederlandse koloniale literatuur, De Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124: 141-158. article in journal
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2008), Heerengracht, Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Verslagen, verhandelingen, verhalen, gedichten en fragmenten, gekozen door ---. Amsterdam/Antwerpen: Contact. book
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Paasman B., Zuiderweg A., Tromp I. & Prins G.O. (2008), Member of editorial staff Indische Letteren 23. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2007), Busken Huet, een biografie. Amsterdam: SUN. book
 • Praamstra O.J. (2007), Madelon Székely-Lulofs en het koloniale discours, Indische Letteren 22: 209-239. article in journal
 • Praamstra O.J. (2007), Nawoord. In: Burgers Th.F., Zyl W. van (Eds.) Tonele uit ons dorp, Suid-Afrikaanse verhale, ingelei en vertaal deur Wium van Zyl, met 'n nawoord deur Olf Praamstra. Kaapstad: Africana Uitgewers. 216-222. book chapter
 • Praamstra O.J. (2007), Ontworteld, waarom Madelon Székely-Lulofs, Acta neerlandica, Bijdragen tot de neerlandistiek Debrecen 5: 89-109. article in journal
 • Praamstra O.J., Zonneveld P.A.W. van, Paasman B., Zuiderweg A. & Tromp I. (2007), Member of editorial staff Indische Letteren 22. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2007), Van "solide bondgenoot" tot "gemeen sujet", de relatie tussen Multatuli en Conrad Busken Huet, Over Multatuli 58: 38-55. article in journal
 • Praamstra O.J. (2006), Begraven en weer opgestaan, de literaire roem van Madelon Székely-Lulofs. In: Hrncirova Z., Krol E., Vries W. de (Eds.) Praagse Perspectieven 4, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 23 en 24 maart 2006. Praag: Universitaire Pers. 47-59. conference paper
 • Praamstra O.J. (2006), Batavia, het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, Busken Huet, Van Kinsbergen en zijn monumentale foto's. In: Bank J.T.M., Mathijsen M. (Eds.) Plaatsen van herinnering, Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 326-337. book chapter
 • Praamstra O.J. (2006), Boekbespreking Review of: Loo Vilan van de|Loo Vilan van de (2002|2006) "Somewhere in Indië", in gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)|Leven tussen kunst en krant, Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920), journaliste en declamatrice in Indië, biografie en bloemlezing, Leiden, 2004 (2 dln), Neerlandica extra Muros 44: 69-71. book review
 • Praamstra O.J. (2006), Rubber, Roman, Film, dan Wacana Kolonial / Rubber, de roman, de film en het koloniale discours. In: Gustinelly E., Mursidah, Suhardi Y.R., Groeneboer K. (Eds.) Tiga puluh lima tahun studi Belanda di Indonesia / Vijfendertig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 251-284. conference paper
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2006), Towards an anthology of South African Dutch literature. In: Broos T.J., Bruyn Lacy M., Shannon T.F. (Eds.) The low countries: crossroads of cultures. Münster: Nodus. 127-141. conference paper
 • Praamstra O.J. (2005), Bajonetten op het toneel. In: Strien T. van, Zemel R. (Eds.) 'Daer omme lachen die liede', opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. Amsterdam/Münster: Nodus. 145-149. book chapter
 • Praamstra O.J. (2004), Boekbespreking Review of: Westers O. (2003) Welsprekende burgers, Rederijkers in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 178-179. book review
 • Praamstra O.J. (2004), Boekbespreking Review of: Went-Beets A.G., Zonneveld P. van (2003) Jeugd in het Beetsenhuis, herinneringen van de jongste dochter van Nicolaas Beets, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 187-187. book review
 • Praamstra O.J. (2004), Boekbespreking Review of: Bouwman A. (2003) De Beetscollectie te Leiden, inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 187-187. book review
 • Dalen K. van, Kusters W., Hinskens F., Praamstra O.J., Strien A. van & Warnar G. (2004), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2004), De demon van ivoor, een "Indische roman" van Willem Frederik Hermans. In: Kempen M. van, Verkruijsse P., Zuiderweg A. (Eds.) Wandelaar onder de palmen, opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Leiden: KITLV Uitgeverij. 61-72. book chapter
 • Praamstra O.J. (2004), De vrede graast de kudde voor, drie poëziekenners: Conrad Busken Huet, Willem Kloos en Lucebert. In: Zuiderent A., Jansen E., Koppenol J. (Eds.) Een rijke bron, over poëzie. Groningen: Historische uitgeverij. 160-165. book chapter
 • Praamstra O.J. (2004), Het ravijn, Over Multatuli 52: 71-75. article in journal
 • Praamstra O.J. (2004), Kaap de Goede Hoop door toeristen beschreven Review of: Paasman B., Barend-Van Haeften M. (2003) De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië, bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 20: 44-44. book review
 • Praamstra O.J. (Ed.) (2004), Th.F. Burgers, Dorp in het onderveld. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. editorship of book
 • Praamstra O.J. (2004), Wolff & Deken herschreven, Conrad Busken Huet over Sara Burgerhart en Willem Leevend (en zijn grootmoeder). In: Altena P., Everard M. (Eds.) Onbreekbare Burgerharten, de historie van Betje Wolff en Aagje Deken. Nijmegen: Vantilt. 73-79. book chapter
 • Praamstra O.J. (2003), Een feministe in de tropen: de Indische jaren van Mina Kruseman. Leiden: KITLV Uitgeverij. book
 • Praamstra O.J. (2002), "Kinderboeken", een recensie uit 1863, Literatuur zonder leeftijd 16: 210-216. article in journal
 • Praamstra O.J. (2002), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2002), Recensie Review of: D'haen Th.L. (2002) Tussen twee werelden: het gevoel van ontheemding in de postkoloniale literatuur, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 154-156. book review
 • Praamstra O.J. (2002), Recensie Review of: Freriks K. (2002) Geheim Indië: Het leven van Maria Dermoût, 1888-1962, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 71-73. book review
 • Kets A., Lenders M. & Praamstra O.J. (2002), Studentenschetsen, studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra. Den Haag: Constantijn Huygens Instituut. book
 • Praamstra O.J. (2002), Verlangens en frustraties, Conrad Busken Huet en de Indische journalistiek, Indische Letteren 17: 25-34. article in journal
 • Praamstra O.J. (2001), Afscheid en de grenzen van de tijd, animistische ideeen in De tienduizend dingen van Maria Dermout. In: Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A., Praamstra O.J. (Eds.) Kerven in een rots, opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 191-201. book chapter
 • Andriani E. & Praamstra O.J. (2001), De geboorteakte van Maria Dermoût, Indische Letteren 16: 89-94. article in journal
 • Praamstra O.J. (2001), Een Indische liefde Review of: Velde Paul van der (2001) Een Indische liefde, P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië [Z.pl.], Ágora : Estudos Clássicos em Debate 44: 309-311. book review
 • Praamstra O.J. (2001), Het ontstaan van een soort van Nederlandsch-Indische litteratuur: Indische Letteren en het KITLV, 1851, Indische Letteren 16: 107-114. article in journal
 • Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A. & Praamstra O.J. (Eds.) (2001), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Praamstra O.J. & Termorshuizen G. (Eds.) (2001), M. Szekely-Lulofs, Doekoen, bezorgd en ingeleid door Olf Praamstra en Gerard Termorshuizen. Leiden: KITLV. editorship of book
 • Praamstra O.J. (2001), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2001), recensie Review of: Velde P. van der (2001) Een indische liefde, P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indie, Ágora : Estudos Clássicos em Debate 44: 309-311. book review
 • Praamstra O.J. (2001), Seorang Feminis di Hindia Belanda: Mina Kruseman 1877-1883 / Een Feministe in Nederlands-Indië: Mina Kruseman 1877-1883. In: Suhardi Y., Yusuf M., Groeneboer K. (Eds.) Tiga puluh tahun studi Belanda di Indonesia / Dertig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok. 119-144. conference paper
 • Praamstra O.J. (2001), Verblind door schoonheid, het Indie van Augusta de Wit, Indische Letteren 16: 2-16. article in journal
 • Praamstra O.J. (2000), Augusta de Wit. In: Zuiderent A.T., Deel T. van, Brems H. (Eds.) Kritisch lexicon van de moderne Nederlandse literatuur.. 1-18. book chapter
 • Praamstra O.J. (2000), E.J. Potgieter's and Conrad Busken Huet's views of the United States. In: Prins J.C. (Ed.) The Low Countries and the new world(s), travel, discovery, early relations. Lanham. 157-165. conference paper
 • Praamstra O.J. (2000), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (2000), recensie Review of: Eijssens H. (2000) "Hoe zal het met mij afloopen": het studentendagboek van Jan Bastiaan Molewater, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116: 190-191. book review
 • Praamstra O.J. (1999), De ergernis van Couperus, de Nederlands-Indische letterkunde en de persoonlijke ervaring, Indische Letteren 14: 59-65. article in journal
 • Praamstra O.J. (1999), Een 'algemeen tijdschrift voor Zuid-Afrika', Elpis (1857-1861), Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 18: 95-111. article in journal
 • Praamstra O.J. (1999), Elpis, een internationaal stichtelijk tijdschrift in Zuid-Afrika. In: Huigen S. (Ed.) Colloquium Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika, 20 maart 1999. Stellenbosch: NN. book chapter
 • Praamstra O.J. (1999), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (1999), Tjalie Robinson over Indische letterkunde, Indische Letteren 14: 105-109. article in journal
 • Praamstra O.J. (1998), De neerlandistiek in Zuid-Afrika, Nieuw letterkundig magazijn 16(1): 3-5. article in journal
 • Praamstra O.J. (1998), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: Ree S. van der (1998) Caleidoscoop, een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in Nederlandse vertaling, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 99-100. book review
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: Berg W. van den (1998) De duinen gillen mee!, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 292-293. book review
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: Dekker T. (1998) Van Alladin tot zwaan kleef aan, lexicon van sprookjes, ontstaan, ontwikkeling, variaties, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 196-197. book review
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: Vliet H.T.M. van (1998) Met Louis Couperus op reis, voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 294-295. book review
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: D'haen T. (1998) De geest van Multatuli, proteststemmen in vroegere Europepese koloniën, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 389-390. book review
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: Aerts R. (1998) De letterheren, liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 382-385. book review
 • Praamstra O.J. (1998), recensie Review of: Nijs T. de (1998) Jacob David Mees, Dagboek 1872-1874, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 390. book review
 • Praamstra O.J. (1998), Tempo doeloe in kleur. In: Paasman B. (Ed.) Met andere ogen, dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys. Amsterdam: Querido. book chapter
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Review of: Maas N. (1997) F.A. Hartsen, Nederlandsche toestanden, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 195-196. book review
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Review of: Heijne B. (1997) Angst en schoonheid, over Louis Couperus en Indië, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 97-97. book review
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Review of: Delvigne R. (1997) Schrijven is verbluffen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 97-98. book review
 • Praamstra O.J. (1997), Boekbespreking Review of: Altena P. (1997) G. Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 96-96. book review
 • Praamstra O.J. (1997), Conrad Busken Huet, een vastgeraakte lokomotief, een portret in brieven, uitgekozen en van aantekeningen voorzien. Amsterdam: Veen. book
 • Praamstra O.J. (1997), De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde, een afbakening van het corpus, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 257-274. article in journal
 • Praamstra O.J. (1997), De uitgevers van Maurits. In: Termorshuizen G. (Ed.) Rondom Daum. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. 57-72. book chapter
 • Praamstra O.J. (1997), Drie modernisten: Allard Pierson, Conrad Busken Huet en Carel Vosmaer, Humanities Diliman 21: 83-98. article in journal
 • Praamstra O.J. (1997), Droom of nachtmerrie, de visie van E.J. Potgieter en Conrad Busken Huet op de Verenigde Staten, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 213-218. article in journal
 • Praamstra O.J. (1997), Een 'lasterlijk geschrijf', kritiek en (zelf)censuur in de Nederlands-Indische literatuur; de ontvangst van László Székely's Van oerwoud tot plantage (1935), Indische Letteren 12: 98-124. article in journal
 • Praamstra O.J. (1997), Multatuli, volledige werken; De parabel bij Multatuli; De schrijver Multatuli; Multatuli, van blanke radja tot bedelman; Multatuli-encyclopedie Review of: Vermoortel Ph. (1997) Het Multatuli-jaar 1995; div. recensies, Neerlandica extra Muros XXXV: 60-67. book review
 • Praamstra O.J. (1997), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Review of: Zonneveld P. van (1996) Album van Insulinde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 176-179. book review
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Review of: Vermoortel Ph. (1996) De parabel bij Multatuli, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 176-179. book review
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Review of: Kralt P. (1996) W. Kloos, Verzen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 197-198. book review
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Review of: Grit D.C. (1996) Driewerf zalig Noorden, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 179-181. book review
 • Praamstra O.J. (1996), Boekbespreking Review of: Lademacher H. (1996) Geschiedenis van Nederland / Geschiedenis van de Nederlanden / De Lage Landen, Neerlandica extra Muros XXXIV: 55-58. book review
 • Praamstra O.J. (1996), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112. editorship of journal
 • Praamstra O.J. & Maas N. (1996), Member of editorial staff Over Multatuli 36/37. editorship of journal
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Review of: Buuren M. van (1995) Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt: over Charles Baudelaire, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 388-388. book review
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Review of: Korteweg A. (1995) De burger schuddebuikt, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 386-386. book review
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Review of: Buijnsters P.J. (1995) J. Bellamy, Gedichten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 92-93. book review
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Review of: Lukkenaer W.J. (1995) De komedianten van Couperus, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 387-388. book review
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Review of: Boven M.W. van (1995) P. Vreede, Mijn levensloop, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 385-385. book review
 • Praamstra O.J. (1995), Boekbespreking Review of: Streng J.C. (1995) Zoals men aan gemeenzame vrienden gewoon is te schrijven, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111: 384-385. book review
 • Praamstra O.J. (1995), De laatste delen. Review of: (1995) Multatuli volledige werken, dl. XXIV en XXV, Over Multatuli 35: 71-76. book review
 • Praamstra O.J. (1995), Een gesprek met Willem Frederik Hermans, Over Multatuli 35: 18-30. article in journal
 • Praamstra O.J. (1995), Op bezoek bij Willem Frederik Hermans, WFH-verzamelkrant 17: 8-17. article in journal
 • Praamstra O.J. (1995), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111. editorship of journal
 • Praamstra O.J. & Maas N. (1995), Member of editorial staff Over Multatuli 34/35. editorship of journal

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.