Universiteit Leiden

nl en

Marielle Koppenol-Laforce

Professor International Commercial Contracting

Name
Prof.mr. M.E. Koppenol-Laforce
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
m.e.koppenol@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6727-9216

Marielle Koppenol-Laforce has been a lecturer at the Institute for Private Law, which forms part of Leiden University, since September 2005, and a professor of International Commercial Contract Law since 1 February 2010. Before that she was a (senior) university lecturer on Private International Law at Erasmus University Rotterdam (1985-2000). In 1997 she obtained her doctorate at this university with a thesis on 'The Hague Trust Convention'. In addition to her professorship, she has been a partner at the law firm Houthoff Buruma since 2002, where she is a member of the Dispute Resolution practice group.

More information about Marielle Koppenol-Laforce

Marielle Koppenol-Laforce has been a lecturer on International Commercial Contract Law at Leiden University as of September 2005, and she was appointed as a part-time professor on 1 February 2010.

Marielle Koppenol-Laforce is a partner at the law firm Houthoff Buruma. She is a member of the Dispute Resolution practice group where she specialises in private international law and corporate and commercial law. She advises and litigates on commercial contracts for the supply of goods and services, distribution, general terms and conditions and joint ventures. She deals with complex, international  litigation and arbitration, including arbitrations against States in mostly cross border matters.

Before joining Houthoff Buruma, she was a (senior) university lecturer on Private International Law at Erasmus University Rotterdam (1985-2000). In 1997 she obtained her doctorate at this university with a thesis on 'The Hague Trust Convention'. She obtained a Master's in notarial law in 2000 at the VU University Amsterdam.

Marielle Koppenol-Laforce also holds a number of additional positions: she is a member of the Standing Committee for Private International Law, a member of the editorial staff for various legal journals (NIPR, WPNR), a coach for the annual Leiden William C. Vis Moot Court team and a member of the Supervisory Board of World Expo 2025.

Professor International Commercial Contracting

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Koppenol-Laforce M.E. (2019), Bijgewerkt commentaar Boek 10, onderdeel Trust. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 6697-6699 en 6729-6734.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2019), Bijgewerkt commentaar, onderdeel trust. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Vermogenrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2131-2133 en 2795-2835.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Bijloo J. (2019), Inleidende opmerkingen bij Fw, par. 3 Bepalingen van internationaal privaatrecht. In: Groeneweg J.L.M., Verstijlen F.M.J. (Eds.) Insolventierecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 495-517.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Hoek G. (2018), The Commercial Laws of The Netherlands. In: Campbell T., Tinsley P. (Eds.) Digest of Commercial Laws of the World.: Thomson Reuters.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Stouten T. (2018), The Netherlands. In: Pitkowitz N. (Ed.) Handbook on third-party funding in international arbitration. Huntington, New York: JurisNet. 293-302.book chapter
 • Koppenol M.E., Knottenbelt D. & Stouten T. (2018), Arbitration World. In: Nairn K., Egerton-Peters J. (Eds.) Arbitration World: Jurisdictional and Institutional Comparisons. United Kingdom: Thomson Reuters. 931-953.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Bijloo J. (2018), Faillissementswet (updating). In: Tiggele-van der Velde N. van, Borgesius J., Weterings W.C.T. (Eds.) Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 411-433.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Sluijter P. (2018), Verzekeringsrecht (updating). In: Tiggele-van der Velde N. van, Borgesius J., Weterings W.C.T. (Eds.) Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 356-410.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Hetterscheidt M.B.A. (2016), Het belang van processtrategie bij de internationale borgtochtovereenkomst, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 7109(147): 414-421.article in journal
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Bepalingen van internationaal privaatrecht. In: Sint Truiden M. Ph. van, Verstijlen F.M.J. (Eds.) Insolventierecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 398-417.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Commentaar op Bijlage 19 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts. In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2065-2106.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Commentaar op Trustrecht, art. 142-144. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1703-1705.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Internationaal privaatrecht incl EEX-Vo en EVO, Rome I en Rome II en Wft en Fw voor zover betrekkelijk op IPR verzekeringen. In: Tiggele-van der Velde N., Elzas R.Ph., Borgesius J. (Eds.) Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 321-398.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Artikel 10:166 BW: Het toepasselijke recht op de geldigheid van de arbitrageovereenkomst. In: Schmidt auf Altenstadt P.J.M. von, Vermeulen F.E., Wiel B.T.M. van der (Eds.) Middelen voor Meijer: liber amicorum mr. R.S. Meijer. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 175-188.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Boek 10, art. 117-123 (Corporations). In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 - 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Boek 10, art. 117-123 (Corporations). In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op EESV-Vo. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. in samenwerking met van Uchelen M.J. (2013), Commentaar op Europese Vennootschap Verordening (SE). In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Uitvoeringswet EESV-Vo. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Uchelen-Schipper M.J. (2013), Commentaar op Uitvoeringswet SE-Vo. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Wet Vrijwillige Zetelverplaatsing derde landen. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A., Beckman H. (Eds.) Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Den Haag: Sdu Uitgevers.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Knottenbelt D. (2013), Getting the Deal Through: vragenlijst Nederlands arbitragerecht. [other]other
 • Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M. (2013), Grensoverschrijdende aspecten van elektronisch contracteren. In: Stuurman C., Wefers Bettink W., Blok P.H. (Eds.) Elektronisch Contracteren. Monografieën recht en informatietechnologie no. 6 Den Haag: Sdu. 137-167.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E (2013), The Commercial Laws of the Netherlands. In: Kinsella N.S., Comeaux P.E. (Eds.) Digest of the commercial laws of the world. The Netherlands: Oceana Publications, brach of the Oxford University Press, Thomson Reuters/West. 36-1 - 36-240.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2012), Arbiters en rechtskeuze: het handvat van de Draft Hague Principles on choice of law. In: Sanders P. (Ed.) Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 293-298.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M. (2012), De grenzen van art. 22 sub 2 EEX-VO in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (The boundaries of art. 22(2) of the Brussels I Convention in light of the case law of the Court of Justice of the European Union). In: Ibili F., Koppenol-Laforce M.E., Zilinsky M. (Eds.) IPR in de Spiegel van Paul Vlas. Deventer: Kluwer. 123-133.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Knigge A. (2012), Internationale Oproeping: De cirkel van fictieve betekening is rond, Van de 'remise au parquet' naar de kantoorbetekening, (International Service, The circle of fictitious service closes, from "remise au parquet" to service at the lawer's office). In: Wiel B.T.M. (Ed.) Uit de Praktijk, Liber Amicorum, Mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 167-187.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E., Wefers Bettink W. & Koburg A. (2012), Online kansspelen in Nederland: the next level, Mediaforum (9): 270-279.article in journal
 • Koppenol-Laforce M.E. (2011), Herbeschikking Brussel I: litispendentie en forumkeuze, een positieve stap voorwaarts, Nederlands Internationaal Privaatrecht (3): 452-460.article in journal
 • Koppenol-Laforce M.E. (2011), Het eerste jaar Rome I, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (1, 2): 23-32.article in journal
 • Koppenol-Laforce M.E. (2011), Het Haagse Trustverdrag en de Wet conflictenrecht trusts. In: Tekst & Commentaar, vermogensrecht (6e druk). Deventer: Kluwer.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. & Aalderink F.H. (2010), Art. 126-144 Boek 10 BW: goederenrecht en trust, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6849): 535-544.article in journal
 • Koppenol-Laforce M.E. (2010), Internationaal commercieel contracteren De voetangels en klemmen van internationaal ondernemen (Inaugural address). Leiden: Universiteit Leiden.inaugural address
 • Koppenol-Laforce M.E. (2010), Internationaal Privaatrecht incl. EEX-Vo en EVO, Rome I en Rome II en WFT voor zover betrekkelijk op verzekeringen. In: Boshuizen, Jager, Koppenol-Laforce M.E. (Eds.) Tekst & Commentaar, Verzekeringsrecht (3e druk). Deventer: Kluwer. 317-387.book chapter
 • Koppenol-Laforce M.E. (2008), De Trust, Beschouwing over invoering van de trust in het Nederlands recht Review of: De Trust, Beschouwing over invoering van de trust in het Nederlands recht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008: 222-227.book review

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.