Universiteit Leiden

nl en

Marcel IJsselstijn

PhD candidate

Name
M. IJsselstijn MA
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
m.ijsselstijn@arch.leidenuniv.nl

Marcel IJsselstijn is a PhD candidate at the Faculty of Archaeology.

More information about Marcel IJsselstijn

Links and Social media

Marcel IJsselstijn studied Human Geography (BSc) at the University of Utrecht and Heritage Studies (MA) at the Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). During his studies, he developed a strong interest in the long-term spatial development of towns in the Netherlands and abroad. 

In his master-thesis ‘De historisch gelaagde stad’ (The historically-stratified town), he explored the possibilities of applying the theoretical concept of ‘the biography of landscape’ in the urban context. After graduating, he pursued his interests as an independent researcher. He was one of the authors of the Atlas of the Dutch Urban Landscape, the first overview on urbanization in the Netherlands written from a long-term, spatial perspective. He was also involved in local projects by publishing an atlas of the Westland-region and contributing to books on the spatial development and heritage of Zeist, Barendrecht and the Schiezone between Delft and Rotterdam/Schiedam. 

Marcel is an editor of the journal Tijdschrift voor Historische Geografie.

PhD candidate

 • Faculteit Archeologie
 • World Archaeology
 • Historical Archaeology
 • IJsselstijn M. (2018), Tracing the persistence of medieval plot boundaries in a central street: Breestraat in Leiden, The Netherlands. In: Kars M., Oosten R.M.R. van, Roxburgh M.A. & Verhoeven A.A.A. (Eds.), Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology presented to Frans Theuws. Zwolle: SPA Uitgevers. 236-242. Boekdeel
 • IJsselstijn M., Rutte R. & Wegner J. (2018), Bescheiden pionier. In Memoriam Jacobus Christiaan (Ko) Visser, Tijdschrift voor Historische Geografie 3: 67-77. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • IJsselstijn M. & Mil Y. van (2017), Tienduizend jaar ruimtelijke ontwikkeling in Midden-Delfland, Midden-Delfkrant (172): 6-9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Vos P.C., IJsselstijn M., Jongma S. & Vries S. de (2017), Het ontstaan van Westland-Delfland, gebaseerd op paleolandschappelijk onderzoek en getijsysteemkennis: Toelichting op de regionale paleolandschappelijke kartering, uitgevoerd in het kader van het uitbrengen van de Atlas Westland. Delftse Archeologische Rapporten no. 130. Delft: Archeologie Delft. Rapport
 • Vos P.C., Jongma S., IJsselstijn M. & Vries S. de (2017), Grondig bekeken. Landschapsgeschiedenis van de regio in kaart, Delf. Cultuurhistorisch magazine voor Delft 19(1): 20-23. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Rutte R. & IJsselstijn M. (2016), Town formation and waterways: the big urban boom. In: Rutte R. & Abrahamse J.E. (Eds.), Atlas of the Dutch Urban Landscape. Bussum: Thoth. 172-187. Boekdeel
 • Abrahamse J.E. & IJsselstijn M. (2016), Waterstaat, handel en stedelijke naijver. In: , Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water. Bussum: Thoth. 52-75. Boekdeel
 • IJsselstijn M. (2016), De Grote Ontginning. In: Abrahamse J.E. & Zee A. van der (Eds.), Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water. Bussum: Thoth. 35-51. Boekdeel
 • IJsselstijn M. & Mil Y.B.C. van (2016), Atlas van het Westland. 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. Boek
 • Abrahamse J.E. & IJsselstijn M. (2015), 'Je moet niet in vastliggende ruimtelijke structuren denken, maar in stromen, activiteiten, invloedssferen, constellaties'. Een interview met Ed Taverne over stedenbouw en stadsgeschiedenis, Historisch-Geografisch Tijdschrift 33(1): 3-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2015) Space syntax voor historisch-ruimtelijk onderzoek. Review of: Craane M.L. (19 juni 2013), Spatial patterns; the late-medieval economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial perspective.. Tilburg: Proefschrift Uiversiteit van Tilburg. Historisch-Geografisch Tijdschrift 33(1): 48-51. Boekbespreking
 • IJsselstijn M. (2015), Feiten, verhalen, beelden en het grotere geheel : Een beknopte historiografie van de Hollandse dorpsgeschiedenis, Holland: historisch tijdschrift 47(2): 52-59. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2014) Dubbelrecensie. Review of: Oudhof J.W., Verhoeven A.A.A., Schuuring I. & Groothedde M. (2013), Tiel rond 1000. Analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad, Amsterdam Een vorstelijke palts te Zutphen? Macht en prestige op en rond het plein ’s-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening. Amsterdam / Zutphen: Universiteit van Amsterdam / Gemeente Zutphen. Approaching Religion 113(1). Boekbespreking
 • IJsselstijn M. (2014) Recensie. Review of: Schoor A. van der (2013), De dorpen van Rotterdam van ontstaan tot annexatie. Rotterdam: Ad. Donker. Holland: historisch tijdschrift . Boekbespreking
 • Rutte R.J. & IJsselstijn M. (2014), 1000-1500. Stadswording aan waterwegen: de grote stedenboom. In: , Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. 170-185. Boekdeel
 • IJsselstijn M. & Mil Y.B.C. van (2014), Transformaties in binnensteden. In: Rutte R.J. & Abrahamse J.E. (Eds.), Atlas van de verstedelijking van Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. 272-289. Boekdeel
 • IJsselstijn M. (2014) Veelzijdige Biesbosch-atlas toont de rijkdom van de kaart. Review of: Wijk W. van (2012), Historische atlas van de Biesbosch. Zwolle: WBooks. Historisch-Geografisch Tijdschrift 32(1): 45-47. Boekbespreking
 • IJsselstijn M. (2014), De ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Barendrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog, Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht (137): bijlage. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2013) Recensie. Review of: Winsen M.R. van & Velzen H.J. van (2012), Binnen de poorten. Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen. Kampen: IJsselacademie. Vitruvius 25. Boekbespreking
 • Ouwens M., Es E. van, IJsselstijn M. & Klaarenbeek R. (2012), Barendrecht. De ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde. Barendrecht: Stichting het Monumentale Barendrechtse Boek. Boek
 • IJsselstijn M. & Kruidenier M. (2012), Zeist, geschiedenis en architectuur. Zeist: Kerckebosch. Boek
 • Abrahamse J.E., Mil Y.B.C. van, Rutte R.J. & IJsselstijn M. (2012), Stedelijke patronen en patronen van steden. In: Taverne E., Klerk L. de, Ramakers B. & Dembski S. (Eds.), Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing. Rotterdam: NAi010 Uitgevers. 24-40. Boekdeel
 • IJsselstijn M. (2012) Meer overzicht, geen versnippering. Review of: Brand H., Benders J. & Nip R. (2011), Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Hilversum: Verloren. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 125: 125-127. Boekbespreking
 • IJsselstijn M. (2011), Enkele grote lijnen in de Nederlandse stedenbouwgeschiedenis. Een vergelijkende studie naar de binnensteden van Utrecht, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, Approaching Religion 110: 89-107. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2011), Schaatsen in de stad, Holland: historisch tijdschrift 43: 56-60. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2011), Rood voor groen in historisch perspectief, Rooilijn 44: 292-299. Non-refereed' artikel in tijdschrift

Activities

 • Included in internal register
This website uses cookies.  More information.