Universiteit Leiden

nl en

Marcel IJsselstijn

PhD candidate

Name
M. IJsselstijn MA
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
m.ijsselstijn@arch.leidenuniv.nl

Marcel IJsselstijn studied Human Geography (BSc) at the University of Utrecht and Heritage Studies (MA) at the Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). During his studies, he developed a strong interest in the long-term spatial development of towns in the Netherlands and abroad. 

In his master-thesis ‘De historisch gelaagde stad’ (The historically-stratified town), he explored the possibilities of applying the theoretical concept of ‘the biography of landscape’ in the urban context. After graduating, he pursued his interests as an independent researcher. He was one of the authors of the Atlas of the Dutch Urban Landscape, the first overview on urbanization in the Netherlands written from a long-term, spatial perspective. He was also involved in local projects by publishing an atlas of the Westland-region and contributing to books on the spatial development and heritage of Zeist, Barendrecht and the Schiezone between Delft and Rotterdam/Schiedam. 

Marcel is an editor of the journal Tijdschrift voor Historische Geografie.

PhD candidate

 • Faculteit Archeologie
 • World Archaeology
 • Historical Archaeology
 • IJsselstijn M., Rutte R. & Wegner J. (2018), Bescheiden pionier. In Memoriam Jacobus Christiaan (Ko) Visser, Tijdschrift voor Historische Geografie 3: 67-77. article in journal
 • IJsselstijn M. (2018), Tracing the persistence of medieval plot boundaries in a central street: Breestraat in Leiden, The Netherlands. In: Kars M., Oosten R.M.R. van, Roxburgh M.A., Verhoeven, A.A.A. (Eds.) Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology presented to Frans Theuws. Zwolle: SPA Uitgevers. 236-242. book chapter
 • Vos P.C., Jongma S., IJsselstijn M. & Vries S. de (2017), Grondig bekeken. Landschapsgeschiedenis van de regio in kaart, Delf. Cultuurhistorisch magazine voor Delft 19(1): 20-23. article in magazine/newspaper
 • Vos P.C., IJsselstijn M., Jongma S. & Vries S. de (2017), Het ontstaan van Westland-Delfland, gebaseerd op paleolandschappelijk onderzoek en getijsysteemkennis. Toelichting op de regionale paleolandschappelijke kartering, uitgevoerd in het kader van het uitbrengen van de Atlas Westland. no. 130. report
 • IJsselstijn M. & Mil Y. van (2017), Tienduizend jaar ruimtelijke ontwikkeling in Midden-Delfland, Midden-Delfkrant 172: 6-9. article in magazine/newspaper
 • IJsselstijn & M. (2016), De Grote Ontginning. In: Abrahamse, J.E., Zee, A. van der, (Eds.) Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water. Bussum: Thoth. 35-51. book chapter
 • Abrahamse, J.E., IJsselstijn & M. (2016), Waterstaat, handel en stedelijke naijver. In: Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water. Bussum: Thoth. 52-75. book chapter
 • IJsselstijn, M, Mil & Y.B.C. van (2016), Atlas van het Westland. 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. book
 • Schie D. van, Mill Y. van & IJsselstijn M. (22 November 2016), Atlas van het Westland is af for WOS Nieuws(WOS) [interview]. television or radio interview
 • Anker, R. van der & IJsselstijn M (25 August 2016), 10.000 jaar Westland gevangen in een atlas. Interviewed by Anker, R. van der, [interview]. other
 • Rutte, R, , IJsselstijn & M. (2016), Town formation and waterways: the big urban boom. In: Rutte, R., Abrahamse, J.E. (Eds.) Atlas of the Dutch Urban Landscape. Bussum: Thoth. 172-187. book chapter
 • IJsselstijn M. (2015), Feiten, verhalen, beelden en het grotere geheel : Een beknopte historiografie van de Hollandse dorpsgeschiedenis, Holland. Themanummer: Adel in Holland 47(2): 52-59. article in journal
 • Abrahamse J.E. & IJsselstijn M. (2015), 'Je moet niet in vastliggende ruimtelijke structuren denken, maar in stromen, activiteiten, invloedssferen, constellaties'. Een interview met Ed Taverne over stedenbouw en stadsgeschiedenis, Historisch-Geografisch Tijdschrift 33(1): 3-14. article in journal
 • IJsselstijn & M. (2015), Space syntax voor historisch-ruimtelijk onderzoek. Review of: Craane, M.L. (19 juni 2013) Spatial patterns; the late-medieval economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial perspective., Historisch-Geografisch Tijdschrift 33(1): 48-51. book review
 • Rutte R.J. & IJsselstijn M. (2014), 1000-1500. Stadswording aan waterwegen: de grote stedenboom. In: Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. 170-185. book chapter
 • IJsselstijn M. (2014), De ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Barendrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog, Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht (137): bijlage. article in journal
 • IJsselstijn M. (2014), Dubbelrecensie Review of: Oudhof J.W., Verhoeven A.A.A., Schuuring I., Groothedde M. (2013) Tiel rond 1000. Analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad, Amsterdam Een vorstelijke palts te Zutphen? Macht en prestige op en rond het plein ’s-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening, Approaching Religion 113(1). book review
 • IJsselstijn M. (2014), Recensie Review of: Schoor, A. van der (2013) De dorpen van Rotterdam van ontstaan tot annexatie, Holland. Themanummer: Adel in Holland . book review
 • IJsselstijn M. & Mil Y.B.C. van (2014), Transformaties in binnensteden. In: Rutte R.J., Abrahamse J.E. (Eds.) Atlas van de verstedelijking van Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. 272-289. book chapter
 • IJsselstijn M. (2014), Veelzijdige Biesbosch-atlas toont de rijkdom van de kaart Review of: Wijk W. van (2012) Historische atlas van de Biesbosch, Historisch-Geografisch Tijdschrift 32(1): 45-47. book review
 • IJsselstijn & M. (2013), Recensie Review of: Winsen, M.R. van, Velzen, H.J. van (2012) Binnen de poorten. Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen, Vitruvius 25. book review
 • Ouwens, M., Es, E. van, IJsselstijn, M., Klaarenbeek & R. (2012), Barendrecht. De ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde. Barendrecht: Stichting het Monumentale Barendrechtse Boek. book
 • IJsselstijn & M. (2012), Meer overzicht, geen versnippering Review of: Brand, H., Benders, J., Nip, r. (2011) Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 125: 125-127. book review
 • Abrahamse, J.E., Mil, Y.B.C. van, Rutte, R.J., IJsselstijn & M. (2012), Stedelijke patronen en patronen van steden. In: Taverne, E., Klerk, L. de, Ramakers, B., Dembski, S. (Eds.) Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing. Rotterdam: NAi010 Uitgevers. 24-40. book chapter
 • IJsselstijn, M., Kruidenier & M. (2012), Zeist, geschiedenis en architectuur. Zeist: Kerckebosch. book
 • IJsselstijn M. (2011), Enkele grote lijnen in de Nederlandse stedenbouwgeschiedenis. Een vergelijkende studie naar de binnensteden van Utrecht, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, Approaching Religion 110: 89-107. article in journal: refereed
 • IJsselstijn M. (2011), Rood voor groen in historisch perspectief, Rooilijn 44: 292-299. article in journal
 • IJsselstijn M. (2011), Schaatsen in de stad, Holland. Themanummer: Adel in Holland 43: 56-60. article in journal
 • Opgenomen in intern register
This website uses cookies.  More information.