Universiteit Leiden

nl en

Joyce Esser

PhD candidate

Name
Mr.drs. J.E. Esser
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
j.e.esser@law.leidenuniv.nl

More information on the Dutch website.

PhD candidate

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C1.07

Contact

  • Esser J.E. & Boogaard G. (2020), 25 kapiteins, 1 vloot. Differentiatie, deconcentratie en decentralisatie in de Covid-19 noodverordeningen [NJB 2020/1445], Nederlands Juristenblad 95(23): 1644-1651.article in journal
  • Stolk R., Schuurmans Y.E. & Esser J.E (2019), De amicus curiae: een instrument voor rechtsvorming of ook voor rechtsbescherming?, Ars Aequi 68(1): 9-19.article in journal
  • Esser J.E. (2019), De plaats van de formele rechtskracht in een subjectiverend bestuursprocesrecht. Een zelfstandige verzoekschriftprocedure tot schadevergoeding voor onrechtmatige besluitvorming? [O&A 2019/45], Overheid & Aansprakelijkheid 2019(3): 90-99.article in journal
  • Tjepkema M.K.G. & Esser J.E., annotation: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 6 February 2018, no. 36184/13, EHRC 2018,5 (EHRC 2018/84 Kristiana Ltd. tegen Litouwen).annotation

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.