Universiteit Leiden

nl en

Hans Franken

Professor emeritus Law and Information

Name
Prof.dr.mr. H. Franken
Telephone
+31 71 527 8838
E-mail
h.franken@law.leidenuniv.nl

Hans Franken is one of the founders of the Center for Law and Digital Technologies- eLaw- on April 1st 1985.

More information about Hans Franken

Biography

Hans Franken(1936) is one of the founders of the subdepartment Law and Information Technology of the Leiden Law Faculty in the early eighties of the last century. He became a doctor of Law (cum laude) at the University of Amsterdam (1974). Franken was subsequently judge in the District Court of Rotterdam and full professor on jurisprudence respectively at the Erasmus University Rotterdam and the University of Leiden. He was Dean of the Leiden Law Faculty in 1995 – 1998.

Hans is a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences since 1988. From 1984 until 1987 Franken was a member of the State Council and he served from 2004 until 2015 as a member (vice-president) of the Senate in the Netherlands. He is also an international arbiter in the field of ICT law. 

A list of publications before 1997 you can find here.

List of PhD's prof. H. Franken supervised

 • G.L. Lindner: Arreststraf of geldboete - Een onderzoek naar de effectiviteit van de arreststraf en de geldboete in het militair tuchtrecht. 12 juni 1985.
 • M.Malsch: Lawyer’s Predictions of Judicial Decisions - A study on calibration of experts  (NL: Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken). (co: Prof. Dr W.A.Wagenaar)  1 juni 1989. Swets en Zeitlinger Amsterdam 1990.
 • P.W. Brouwer: Samenhang in recht – Een analytische studie. (co. Prof. Dr D. Nauta)   Wolters-Noordhoff Groningen, 5 juni 1990.
 • R.W. Overhoff/L.J. Molenaar: In de regel beslist – Een beschouwing over regelgeving met behulp van beslissingstabellen. (co: Prof. Mr J.F.M.Giele)  SDU ’s-Gravenhage,       1 mei 1991.
 • J.E.J.Prins: Computer Program Protection in the USSR. Kluwer Law & Taxation publishers Deventer, 5 november 1991.
 • A. Klink: Christen-Democratie en Overheid. (co: Prof. Mr P. de Haan)  Meinema Delft, 3 december 1991.
 • J.H. de Wildt: Rechters en vage normen – Een jurimetrisch onderzoek naar de uitleg van het begrip “passende arbeid” uit de Werkloosheidswet (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Arnhem, 22 juni 1993.
 • E.T. Brainich von Brainich Felth: Staatsnoodrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,             7 september 1993.
 • C.J. Klop: De cultuurpolitieke paradox – Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden. (co: Prof. Dr H.R. van Gunsteren) Kok Kampen, 13 december 1993.
 • N.A. Stegerhoek: De publieke kant van het jeugdrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,     7 november 1995.
 • J. Rademaker: De digitale strafrechtspleging -  Strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief. (co: Prof. Dr A.W. Koers)  W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle,          14 mei 1996.
 • S. van Hoeij Schilthouwer Pompe: The Indonesian Supreme Court – Fifty years of judicial development. (co: Dr J.M.Otto) Leiden University, 3 september 1996.
 • G.P. van Duijvenvoorde: Informatietechnologie en Europees Mededingingsrecht. Kluwer Deventer, 6 november 1996.
 • C.N.J. de Vey Mestdagh: Juridische kennissystemen – Rekentuig of Rekenmeester? Kluwer Deventer, 30 oktober 1997.
 • R.W. Holzhauer/R. Teijl: Wisselende perspectieven in de rechtseconomie. Gouda Quint Deventer, 27 november 1997.
 • E.W. Oskamp: Computerondersteuning bij straftoemeting. (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Deventer, 16 april 1998.
 • E.E.V. Lenos: Waarborgen bij de toepassing van administratieve sancties in de sociale zekerheid. (co: Prof. Mr J. Riphagen), Vermande Lelystad, 28 april 1998.
 • C.E. Smith: Feit en rechtsnorm. Shaker Publishing Maastricht, 10 september 1998.
 • A.W. Duthler: Met recht een TTP – Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party. Kluwer Deventer, 22 september 1998.
 • G.J. Zwenne: Belastingheffing, banken en informatieverplichtingen _ Een onderzoek naar de reikwijdte en begrenzing van de bevoegdheden van de Belastingdienst. SDU ’s-Gravenhage, 29 september 1998.
 • C.B. van der Net: Grenzen stellen op het Internet. Gouda Quint Deventer, 19 april 2000.
 • T.N. Machmud: The Indonesian Production Sharing Contract – An investors perspective. (co: Prof. Dr C.J. van der Linde), Kluwer Law International The Hague/London/Boston, 28 juni 2000.
 • S.C. Huisjes: Over dode lijnen en een heuvel recht – De privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. (co: Profm Mr J.E.J.Prins) Kluwer Deventer, 13 juni 2002.
 •  R. de Bruin: Consumer Trust in Electronic Commerce – Time for Best Practice. Kluwer Law International Deventer, 17 september 2002.
 • M.M. Groothuis: Beschikken en digitaliseren – Over normering van de elektronische overheid. Sdu Den Haag, 9 december 2004.
 • T.J. de Graaf: Exoneraties in (ICT)contracten tussen professionele partijen. Kluwer Deventer, 14 juni 2006.
 • R. Sietsma: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing – Toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak; afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy. Sdu den Haag, 10 januari 2007.
 • L.A.R. Siemerink: De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Kluwer Deventer, 15 maart 2007.
 • A.C. Beunen: Protection for databases – The European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom. (co: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 7 juni 2007.
 • J.C.M. Couzijn: Kans op cassatie in strafzaken. (co: Prof. Dr J. Gierveld), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 13 juni 2007.
 • Taufik Mappaenre Maroef: The Shareholders Settlement Program -  A Pragmatic Resolution to confront a  Systemic Banking Crisis in view of the Dysfunctional Legal System and Tradition of the Republic of Indonesia. (co: Prof Dr J.G. Kuijl en Prof Mr V. Timmerman), 25 maart 2010.
 • M. Voulon: Automatisch contracteren. (co: Prof. Dr H.J.v.d. Herik), Leiden University Press, 3 juni 2010.
 • J.J.F.M. Borking: Privacyrecht is code. Kluwer Deventer, 9 juni 2010.

Professor emeritus Law and Information

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number Flex

Contact

 • Mommers L., Franken H., Herik H.J. van den, Klaauw-Koops F.A.M. van der & Zwenne G.J. (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden. Meijers-reeks no. 174. Leiden: eLaw@Leiden.
 • Franken H. (2008), De invloed van het CHU-gedachtegoed op het CDA. Den Haag: De Savornin Lohman Stichting.
 • Franken H. (2008), De nieuwe Aanbestedingswet, De nieuwe Aanbestedingswet. . Eindhoven: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.
 • Franken H. (2008), Mediation in ICT-geschillen, Informaticarecht. . Nijmegen: Grotius Academie.
 • Franken H. (2008), Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen. Amsterdam: KNAW - KNAW press.
 • Franken H. & et al (2007), Arbitrage in ICT-geschillen, AMI 49(5): 26-30.
 • Franken H. & et al (2007), ICT-conflicten verstandig oplossen, Informatie 49(5): 18-26.
 • Franken H. & Rottenberg H. (2007), Interview, in "Wordt vervolgd". Onbekend: 18-20.
 • Franken H. (2007), Naar een Druppel in de Oceaan. Dronkers J. (Ed.), Liber Amicorum. . Maastricht: MICC. 92-97.
 • Franken H. & Mierlo T.J.M. van (2007), Referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internet toegang. Publicatie Sociaal-Economische Raad.
 • Franken H. (2007), Wie wat bewaart die heeft wat, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 168(4): 125-126.
 • Franken H. (23 June 2006), Opeens zijn 450 miljoen burgers verdacht. Staatscourant: 2-2.
 • Franken H. (23 June 2006), Over Google, censuur, en de opslag van gegevens van internetgebruikers. Staatscourant: 2-2.
 • Franken H. (28 January 2006), Iedereen verdacht. Algemeen Dagblad: 10-10.
 • Franken H. (21 January 2006), Niemand hoeft .nl na zijn naam. Het Parool: 29-29.
 • Franken H. (2006), Regeldruk, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 167(3): 83-84.
 • Franken H. & Koekkoek A.K. (2006), The protection of fundamental Rights in a digital age. In: Intern. Academy of Comp. Law (Ed.), Convergence of legal systems in the 21th century. Bruxelles: Bruylant. 1147-1164.
 • Franken H. (9 December 2005), Zonder naam ben je niemand. Automatiseringsgids.
 • Franken H. (2005), Waarden en Recht. [other].
 • Franken H. (2005), ICT-geschillenbeslechting. Utrecht: ICT-Office. [other].
 • Franken H. (2005), De invloed van het CHU-gedachtegoed op het CDA. In: , 50-jarig bestaan Stichting A.F. de Savornin Lohman.
 • Franken H. (2005), Fill the Gap. In: , Proceedings: Towards an inclusive information-society. Amsterdam: AXCESS4ALL.
 • Franken H. (2005), Freedom of Expression. In: Unesco Com. & Info. Dep. (Ed.), Proceedings Conference on Internet, Human Rights and Culture Unesco. Paris: Unesco.
 • Franken H. (2005), Geschiloplossing in de sector van de informatie- en communicatietechnologie. In: Almeida C. (Ed.), Geschonden Vertrouwen. Leiden: Drukkerij Groen. 95-107.
 • Franken H. (2005), Het gevaar van een onbezonnen blik, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 61-62.
 • Franken H. (2005), Korte termijn, lange termijn, stand van zaken in beleid en wetenschap. Schroder E.P. (Ed.), Gelijk in wetenschap en beleid: hebben en krijgen. . Den Haag: Ministerie O.C. en W..
 • Franken H. (2005), Voorwoord. Duthler A.W. (Ed.), De rol van ICT en internet in een veranderende samenleving. . Den Haag: Duthler Associates. 7-9.
 • Franken H. (2005), Waarden en recht, Genootschap Orde en Vlijt : 1-10.
 • Franken H. (2005), Waarden en recht. [other].
 • Franken H. (2005), Wie beheert het internet?, ECP.NL : 1-10.
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2004), Alternatieve geschillenoplossing, off-line en on-line. In: , Handboek EDP-Auditing. Den Haag: SDU.
 • Franken H. (2004), Arbo dienstverlening. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
 • Franken H. (2004), De aspiraties van rechtseconomen, NJB-kronieken 37: 1943-1944.
 • Franken H. (2004), Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetgeving. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2004), Geschillenbeslechting en mediation. In: Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.), Recht en computer. Deventer: Kluwer. 455-474.
 • Franken H. (2004), Geschillenovereenkomst met artikelsgewijze toelichting. In: Berkvens J.M.A., Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. van (Eds.), ICT-Modelcontracten (Losbladig; 12 pagina's). Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (2004) Het Nederlandse Arbitragerecht - nationaal en internationaal. Review of: Sanders P. & Snijders H.J. (2001|2003), Het Nederlandse Arbitragerecht - nationaal en internationaal|Nederlands Arbitragerecht; een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020 - 1076 Rv. Deventer|Deventer: Kluwer|Kluwer. Tijdschrift voor Arbitrage 3: 135-138.
 • Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Berkvens J.M.A., Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. (Eds.) (2004), ICT Modelcontracten. Modellen voor de praktijk. (Losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (2004), Jack ter Heide: Functionele Rechtsleer. Jansen C.H.J. & Winkel L. (Eds.), Het rechtsfilosofisch gedachtegoed. . Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Franken H. (2004), Juridisch theoretische achtergronden. In: Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.), Recht en computer Bewerkte pagina's.. Deventer: Kluwer. 35-77.
 • Franken H. (2004), Law and the Internet-Legal Responses - an update of Cyberlaw i.o, Collegium Budapest : .
 • Cliteur P.B., Franken H. & Voermans W.J.M. (Eds.) (2004), Naar een Europese Grondwet. Meijers-reeks no. 73. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Franken H. (2004), Oneerlijke handelspraktijken op consumententerrein in de EU. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
 • Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.) (2004), Recht en Computer. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (2004), Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen, NJB-kronieken 28: 1400-1408.
 • Franken H. (2004), Rechtswetenschap, redactionele kanttekeningen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1: 1-2.
 • Franken H. & Kaspersen H.W.K. (2004), Strafrecht en opsporing in computernetwerken. In: Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.), Recht en computer. Deventer: Kluwer. 385-414.
 • Franken H. (2004), Uitbreiding toepassing regelgeving op zelfstandigen. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
 • Franken H. (3 April 2003), Op je tenen kan je verder kijken. Het Financiële Dagblad: 2-2.
 • Franken H. (2003), De jurist aan infofobie en infutopie voorbij. In: Franken H., Schmidt A.H.J. & Esch R.E. van (Eds.), Zeven essays over informatietechnologie en recht.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 13-52.
 • Franken H. (2003), De schriftelijkheidseis bij elektronische handel, JAVI 2(april): 57-57.
 • Franken H., Rooy Y. van & Keuzenkamp H. (2003), Eindrapportage Energieliberalisering. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
 • Franken H., Cliteur P.B. & Loth M.A. (2003), Encyclopedie van de rechtswetenschap. Deventer: Kluwer.
 • Franken H., annotation: Rechtbank Zwolle 5 March 2003, SDR-Nieuwsbrief 3: 1-3.
 • Schmidt A.H.J. & Franken H. (2003), Law as code, code as law - general remarks on legal requirements engineering. In: Snijders H.J. & Weatherill S. (Eds.), E-commerce Law. National and Transnational Topics and Perspectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag: Kluwer Law International. 117-139.
 • Franken H. (2003), Le droit et l'Internet. Tabathoni P. (Ed.), Privacy Protection in the Information Society.. Congres All European Academies of Arts and Sciences. no. 2. Amsterdam: All European Academies of Arts and Sciences.. 89-112.
 • Franken H. & Schaaf J.J. van der (2003), Online dispute resolutions. In: Prins J.E.J., Koops B.J. & Meijboom A.P. (Eds.), Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: Sdu. 1-13.
 • Franken H., Heijden P.F. van der & Diepen F. van (2003), Uitvoering vergelijkende toets voor de verdeling van radiofrequenties commerciële omroep. Den Haag: Ministerie O, C en W.
 • Franken H. (2003), Use it or lose it, E-commerce en ICT 4(3e jaarg.): 3-4.
 • Franken H. (2003), Wet en Recht. In: Kohnstamm D. & Cassee E. (Eds.), Het Nieuw Cultureel Woordenboek. Amsterdam: Anthos. 635-652.
 • Franken H. (2002), Use it or lose it. Amsterdam: Van Doorne lawyers in business. [other].
 • Franken H. (25 November 2002), Digitale overheidsinformatie - een grondrecht. Jurriaas E-Grent Publishing. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (12 November 2002), Wet en regelgeving m.b.t. ICT en de betekenis voor de accountant. Symposium Faculteit der Economische Wetenschappen RU Groningen. Groningen. [lecture].
 • Franken H. (7 November 2002), De deskundige als mede-arbiter. Vereniging Informaticarecht Advocaten. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (30 October 2002), Is er in cyberspace nog plaats voor het Recht?. Startbijeenkomst juridisch dispuut Ali@s. Leiden. [lecture].
 • Franken H., Cliteur P.B. & Stolker C.J.J.M. (2002), De Verenigde Staten van Europa. In: Franken H. Cliteur P.B. Stolker C.J.J.M. (Ed.). Leiden.
 • Franken H. (2002), Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Practice. Leiden: Kluwer Law International, Deventer. [other].
 • Franken H. (14 August 2002), Certain issues regarding Arbitral Procedures for the Indonesian Capital Market. Masterclass voor Law and Arbitration. Jakarta-Indonesia. [lecture].
 • Franken H. (15 July 2002), The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age. 16th Meeting of the International Academy of Comparative Law. Brisbane (Australië). [lecture].
 • Franken H. (2002), Applied legal epistemology. Building a knowledge-based ontology of the legal domain. Leiden: Eigen beheer L. Mommers. [other].
 • Franken H. (2002), Over dode lijnen en een heuvel recht; de privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. Leiden: Kluwer, Deventer. [other].
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR - KNAW. [other].
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR-KNAW. [other].
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR - KNAW. [other].
 • Franken H. (7 June 2002), Cyberlaw and Order. Cyberlaw and Order - publiekssymposium. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (2002), Op weg naar een betrouwbare digitale overheid. [other].
 • Franken H. (2002), Op weg naar een betrouwbare digitale overheid. [other].
 • Franken H. (29 May 2002), Computercriminaliteit. Platform Informatiebeveiliging - Jaarvergadering. Leiden. [lecture].
 • Franken H. (23 May 2002), Privacy by Design. Symposium Privacy by Design. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (10 April 2002), Openheid en vertrouwen: sleutelwoorden voor ICT en Recht. ITeR-congres. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (2002), Sport en Recht. Alkmaar: Alkmaars Juridisch Genootschap. [other].
 • Franken H. (2002), Sport en Recht. Alkmaar: Alkmaar Juridisch Genootschap. [other].
 • Franken H. (13 March 2002), Privacy in the Information Age. Congres AI & European Academics of Science. Rome. [lecture].
 • Franken H. & Graaf H. van der (2002), Bemiddeling in financiële diensten. Den Haag: SER.
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2002), De oplossing van geschillen. In: Esch R.E. van & Prins J.E.J. (Eds.), Recht en electronische handel. Deventer: Kluwer. 411-430.
 • Franken H. (Ed.) (2002), . Tijdschrift voor Elektronische Media.
 • Franken H. (Ed.) (2002), . Automatiseringscontracten Modellen voor de Praktijk.
 • Franken H. (Ed.) (2002), . Rechtsgeleerd Magazijn Themis.
 • Franken H. (Ed.) (2002), . Tijdschrift voor Arbitrage.
 • Franken H. (Ed.) (2002), . Privacy en Registratie.
 • Franken H. (Ed.) (2002), . Privatisering.
 • Franken H. (2002), Functie bij : Carnegie Stichting (het Vredespaleis). [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : College bescherming Persoonsgegevens. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Gerechtshof, Den Haag. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Haagse Akademie voor Internationaal Recht. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : ITeR - NWO. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : ITeR - NWO. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Ministerie van Economische Zaken en VNO - NCW. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlandse Organisatie van Register EDP-Auditors. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlands Mediation Instituut. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederl. Ver. van Beëdigde Informatica adviseurs. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Sociaal-Economische Raad. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW. [other].
 • Franken H. (2002), Functie bij : Stichting Geschillenoplossing Automatisering. [other].
 • Franken H. (2002), Geschillenbeslechting. In: Prins J.E.J., Koops B.J. & Meijboom A.P. (Eds.), Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU.
 • Franken H. (2002), ICT en Gezondheidszorg. Dute J.C.J. & Gevers J.K.M. (Eds.), Omzien naar de toekomst. . Houten: Bohm Stafleu van Logchum. 278-289.
 • Franken H. (2002), Kosten-batenanalyse van IT-audit is onzinnig, Compact 4: 12-14.
 • Franken H. & Schrage X. (2002), Nieuwe risico's. Den Haag: SER.
 • Franken H. (2002), Rechtsprekende conmputer?. In: Oskamp A. & Lodder A.R. (Eds.), Informatietechnologie voor juristen. Deventer: Kluwer. 251-272.
 • Franken H. & Koekkoek A.K. (2002), The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age. In: Moens G. (Ed.), General Reports of the International Academy of Comperative Law. Brisheue (Australië): CD-Rom.
 • Franken H. (2002), Zelfregulering door rechters, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 6: 305-306.
 • Franken H. (2001), Recht en Internet - college. [other].
 • Franken H. (26 November 2001), Recht op de electronische snelweg. 26 november bijeenkomst. Breda. [lecture].
 • Franken H. (2001), Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht. [other].
 • Franken H. (14 November 2001), Beginselen van behoorlijk ICT-gebruik. NOREA/VERA congres Üpdate on IT Assurance Services". Ermelo. [lecture].
 • Franken H. (8 September 2001), Cassatie door het OM tegen vrijspraken. (Wereldomroep). [interview].
 • Franken H. (2001), Interview NOS Radiojournaal - grondrechten in het digitale tijdperk. [other].
 • Franken H. (13 June 2001), Zal ICT de rechter veranderen?. Afscheid President Gerechtshof 's-Gravenhage. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (31 May 2001), Digitale overheid, duurzame overheid. Symposium Duthler Associates. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (22 May 2001), Onrecht en strafrecht. Jaarvergadering Nederlandse Orde van Register EDP-auditors. Tilburg, KUB. [lecture].
 • Franken H. (11 April 2001), Recht en ICT. Congres "1984 ever watching you?". Delft, TU. [lecture].
 • Franken H. (27 February 2001), Kwaliteitsborging bij deskundigenberichten. Voordracht voor de Nederlandse Vereniging van beëdigde Informaticadeskundigen. Vianen. [lecture].
 • Franken H. (10 February 2001), E-law Leiden; juridische communicatie en kennismanagement. Diësviering. Leiden. [lecture].
 • Franken H. (10 February 2001), Juridische communicatie en kennismanagement. congres. Leiden. [lecture].
 • Franken H. (2 February 2001), Vooruitblik onderzoek informatietechnologie en recht. ITeR congres. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (2 February 2001), Vooruitblik onderzoek Informatietechnologie en Recht in Nederland voor 2001 en 2002. Congres. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (2001), Beroep tegen besluiten op grond van de Telecommunicatiewet. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C. & Zwenne G.J. (Eds.), Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 229-230.
 • Franken H. (2001), Christiaan Justus Enschedé. In: Bestuur KNAW (Ed.), Levensberichten en herdenkingen 2001. Serie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam: KNAW. 29-33.
 • Franken H. (2001), De notaris in het tijdperk van de e-commerce, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6443(april): 930-938.
 • Franken H. (2001), De rechtsorde. In: Franken H., Brouwer P.W., Cliteur P.B. & Loth M.A. (Eds.), Encyclopedie en Rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. 205-236.
 • Franken H., Brouwer P.W., Cliteur P.B. & Loth M.A. (Eds.) (2001), Encyclopedie van de rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint.
 • Franken H. (Ed.) (2001), . Automatiseringscontracten Modellen voor de Praktijk.
 • Franken H. (Ed.) (2001), . Rechtsgeleerd Magazijn Themis.
 • Franken H. (2001), Functie bij : College Bescherming Persoonsgegevens. [other].
 • Franken H. (2001), Functie bij : Gerechtshof. [other].
 • Franken H. (2001), Functie bij : Sociaal Economische Raad. [other].
 • Franken H. (2001), Geschillenbeslechting en mediation. In: Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 443-461.
 • Franken H. (2001), Geschillencommissie telecommunicatie, hoofdstuk 12. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C. & Zwenne G.J. (Eds.), Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 195-196.
 • Franken H. (2001), Handeling en norm. In: Franken H., Brouwer B.W., Cliteur P.B. & Loth M.A. (Eds.), Encyclopedie en Rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. 27-67.
 • Franken H. (2001), Handhaving telecommunicatie. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C. & Zwenne G.J. (Eds.), Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 211-222.
 • Franken H. (2001), ICT en regulering. Krijger A. & Mooren M. (Eds.), De waarde(n) van de kennissamenleving: een visie op morgen. . Den Haag: CDA. 61-70.
 • Franken H. (2001), Identificatieplicht?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 10: 305-306.
 • Franken H. (2001), Juridisch theoretische achtergronden. In: Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 33-74.
 • Franken H. (2001), Lid redactieraad Tijdschrift Privatisering. [other].
 • Franken H. (2001), Misbruik van informatie en van middelen van informatie- en communicatietechniek. In: Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 387-414.
 • Franken H. (2001), Nemo Plus. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (2001), Niets nieuws onder de virtuele zon, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3: 65-66.
 • Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.) (2001), Recht en Computer. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (Ed.) (2001), Tijdschrift Privacy en Registratie. Privacy en Registratie.
 • Franken H. (2001), Van marktkoopman tot Internetnotaris. In: Broedersch Notariele Studenten Leiden (Ed.), Van marktkoopman tot Internetnotaris. Leiden: Broederschap Notariële Studenten. 34-36.
 • Franken H. (2001), Zal ICT de rechter veranderen?, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 7(september): 316-318.
 • Franken H. (15 December 2000), Access to publicity financed research. The Global Research Village Conference 2000. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (15 December 2000), Preventie en Vervolging van Internetcriminaliteit. Congres: Internet Security 2000. Kurhaus Scheveningen. [lecture].
 • Franken H. (29 November 2000), Legal Instruments and Information and Communication Technology. Lezing voor studenten van de University of British Columbia. Vancouver, Canada. [lecture].
 • Franken H. (27 November 2000), Recht op de elektronische snelweg. Lezing. Calgary, Canada. [lecture].
 • Franken H. (26 November 2000), Recht op de electronische snelweg. Herdenking. Calgary (Canada). [lecture].
 • Franken H. (20 November 2000), Grondrechten in het digitale tijdperk. Een politiek perspectief. "De Balie". Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (18 November 2000), Grondrechten in het digitale tijdperk, een politiek perspectief. Conferentie Electronic Highway Platform. Zoetermeer. [lecture].
 • Franken H. (10 October 2000), Internetfraude. Congres: Ïnternetfraude: de misdaad op de digitale snelweg; preventie en bestrijding van fraude op het internet".. Jaarbeurs Utrecht. [lecture].
 • Franken H. (6 September 2000), De richtlijn in vogelvlucht. Congres Europese Richtlijn E-commerce. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (4 September 2000), Legal Instruments and Information and Communication Technology. Deusto Universidad, Bilbao (Spanje). Bilbao, Spanje. [lecture].
 • Franken H. (21 June 2000), Digitale grondrechten. Voordracht voor de leden Raad van State. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (14 June 2000), De informatiegrondrechten. Seminar Grondrechten in het Digitale Tijdperk. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (4 April 2000), Trusted Third Parties - Actuele ontwikkelingen. Congres Trusted Third Parties (Euroforum). Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (23 March 2000), Internet of Interniet? Is het Internet een betrouwbare basis voor de informatiemaatschappij?. Expert meeting van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (16 February 2000), The Judiciary in the Netherlands. Voordracht voor rechters in Taiwan tijdens hun studiereis naar diverse West Europese landen. Leiden. [lecture].
 • Franken H. (13 January 2000), Trusted Third Parties. Congres V.N.O./N.C.W.: T.T.P.-NL. 's-Gravenhage. [lecture].
 • Franken H. (2000), De nieuwe economie voor juristen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 6: 201-202.
 • Franken H. (2000), Geschillenbeslechting. In: , Recht en Informatietechnologie: Handboek voor Rechtspraktijk en Beleid. Den Haag: SDU. 1-20.
 • Franken H., Bovens M.A.P., Kunnelings H., Arubak J., Ru H.J. de, Gerritsma A.M., Snellen I.T.M., Prins J.E.J., Dormer J.P.H. & Vogelzang P. (2000), Grondrechten in het digitale tijdperk. 's-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenh.
 • Franken H. (2000), Het kan dus beter. De faculteit der rechtsgeleerdheid 1975-2000. In: Jonge H.J. de & Otterspeer W. (Eds.), "Altijd een vonk of twee". De Universiteit Leiden 1975-2000. Leiden: Univ. Pers Leiden. 77-94.
 • Franken H. (2000), Hoe het publiek belang te borgen?, Tijdschrift Privatisering 3: 4-5.
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2000), Tien jaar Stichting Geschillenoplossing Automatisering, Tijdschrift voor Arbitrage 1: 3-8.
 • Franken H. (2000), Voorstel tot wijziging Arbobesluit. Den Haag: Sociaal Economische Raad.
 • Franken H. (9 December 1999), Rechtsvinding en automatisering. voordracht voor het dispuut "Suum cuique". Leiden. [lecture].
 • Franken H. (25 November 1999), Recht op de electronische snelweg. Cleveringa-herdenking. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (18 November 1999), Juridische aansprakelijkheid voor de milleniumproblematiek. Bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in samenwerking met het Millenium Platform. Utrecht. [lecture].
 • Franken H. (4 November 1999), Computercriminaliteit. voordracht op het Jonge Balie Congres 1999. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (4 November 1999), ICT en criminaliteit. Jonge Balie Congres 1999. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (29 October 1999), Digitale grondrechten. KNAW-SWR-seminar 1999. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (20 October 1999), De gulden millenium middenweg. VNO/NCW Congres over Milleniumproblematiek. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (14 October 1999), Millenium en Mediation. Congres Criteria voor de beoordeling van milleniumgeschillen. Wassenaar. [lecture].
 • Franken H. (14 October 1999), Millennium en mediating. voordracht op het symposium: "Criteria voor millenniumaansprakelijkheid". Wassenaar. [lecture].
 • Franken H. (30 September 1999), Legal Instruments and Information and Communication Technology. paper voor Intensive Programme EU. Aarhus (Denemarken). [lecture].
 • Franken H. (25 September 1999), Ontwikkelingen rond Trusted Third Parties in Nederland. congres van ECP-NL. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (30 August 1999), Legal Instruments and Information and Communication Technology. paper voor EU Intensive Programme met als titel: " Law and teh international legal responses". Aarhus, Denemarken. [lecture].
 • Franken H. (4 June 1999), De rechter en zijn imago. voordracht voor de leden van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. Groot Auditorium te Leiden. [lecture].
 • Franken H. (4 June 1999), De rechter onder druk van de media. Voordracht voor de arrondissementsrechtbank Den Haag. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (4 June 1999), Het imago van de rechterlijke macht. Voordracht voor de leden van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. Groot-Auditorium Universiteit Leiden. [lecture].
 • Franken H. (28 May 1999), Aansprakelijkheid van de milleniumgevolgen. Conferentie Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW. Amersfoort. [lecture].
 • Franken H. (28 May 1999), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen. 135e plenaire conferentie van de Sociaal Wetenschappelijke Raad. Amersfoort. [lecture].
 • Franken H. (26 April 1999), Court Decisions in Interpretation of Contract Law. congres "Konperensi 150 Tahun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern". Jakarta Indonesië. [lecture].
 • Franken H. (26 April 1999), The role of Jurisprudence in the Civil Law System. Congres "konperensie 150 tahun kitab undang-undang, hukum perdata Indonesia: hukum perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern. Jakarta (Indonesië). [lecture].
 • Franken H. (9 April 1999), Code of conduct voor electronisch zaken doen. Congres "Code of conduct voor electronisch zaken doen". Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (25 March 1999), Grondrechten in het digitale tijdperk. Installatie van de Commissie. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (2 March 1999), Trusted Third Parties en veilig betalen via internet. Congres E-commerce 1999. Rotterdam. [lecture].
 • Franken H. (4 February 1999), Kunnen computers rechtspreken?. Congres "Privaatrecht in de 21ste eeuw". Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (14 January 1999), Milleniumproblematiek en Mediation. 1e ACB Mediators Meeting. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (14 January 1999), Millennium en mediation. eerste ACB mediation meeting. Den Haag. [lecture].
 • Franken H., Berkvens J.M.A., Gardeniers H., Hermans T.J., Hondius E.M., Heerker R., Snelleman E.H. & Struik H. (1999), Beschouwingen over milleniumaansprakelijkheid. Den Haag: Millenium Platform.
 • Franken H., Berkvens J.M.A., Gardeniers H., Hermans T.J., Hondius E.M., Leether R., Snelleman E.H. & Struik H. (1999), beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. In: , Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. Den Haag: Millennium Platform. 1-66.
 • Franken H. & Klaauw-Koops F.A.M. van der (1999), Contractsvrijheid. In: Hartlief T. & Stolker C.J.J.M. (Eds.), Contracteren met behulp van Electronic Data Interchange. Deventer: Kluwer. 121-134.
 • Franken H. (1999), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld. In: Franken H. (Ed.), Privaatrecht in de 21e eeuw: Rechtsinformatica. Den Haag: Ministerie van Justitie. 27-38.
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der & Franken H. (1999), Deel III, Informatietechnologische ontwikkelingen, 8. contracteren met behulp van Electronic Data Interchange. In: Hartlief T. & Stolker C.J.J.M. (Eds.), Contractsvrijheid. Deventer: Kluwer. 121-134.
 • Franken H. (1999), Dynamische rechtsbegrippen en informatie en communicatietechnologie, 5(47): 182-186.
 • Franken H. & Schmidt A.H.J. (Eds.) (1999), ICT en straftoemeting. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (1999), Informatieparadox, Column op ProfPages Recht www.profpages.nl : .
 • Franken H. (1999), Informatieparadox. [other].
 • Franken H., Cliteur P.B., Loth M.A. & Brouwer P.W. (1999), Inleiding tot de rechtswetenschap. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (1999), Kiezen voor Kwaliteit, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2: 41-42.
 • Franken H. (1999), Mandarijnenwetenschap, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 9: .
 • Franken H. & Hondius E.M. (1999), Millenium en aansprakelijkheid, Nederlands Juristenblad 24: 1073-1084.
 • Franken H. (1999), Recht en informatietechnologie, Trias 5: .
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (1999), SGOA-arbitrage aantrekkelijk(er), Computerrecht 4: 182-183.
 • Franken H. (1999), Welke wetenschappelijke thema's voor de rechtswetenschap na 2000?. In: , Virtuele en vicieuze visies - minieme bespeigelingen over vak en toekomst. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 17-18.
 • Franken H. (1999), Wetgeving voor de electronische snelweg. In: Hijmans H. & Kroon A. de (Eds.), Wetgeving voor de electronische snelweg. Deventer: Kluwer.
 • Franken H. (1999), Wetgeving voor de elektronische snelweg. Inleiding. In: Hijmans H. & Kroon A. de (Eds.), Wetgeving voor de elektronische snelweg: nadere beschouwingen. Deventer: Kluwer. 3-5.
 • Franken H. (16 December 1998), Informatietechnologie en Recht: vooruitzichten. ITER-congres. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (16 December 1998), Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van ICT in de rechtspraktijk. Congres ITeR. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (9 December 1998), Preconditions to the Introduction of Information Technology in legal Practice. Jurix-congres. Groningen. [lecture].
 • Franken H. (26 November 1998), Misdaad en informatie- en communicatietechnologie. Congres. Wenen. [lecture].
 • Franken H. (11 November 1998), Elektronisch vertrouwen!. Congres. Rotterdam De Doelen. [lecture].
 • Franken H. (10 November 1998), Elektronisch vertrouwen, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?. Congres Nationaal Electronic Commerce. Rotterdam De Doelen. [lecture].
 • Franken H. (6 November 1998), Legal instruments and information and Communication Technology. Gastcollege Universiteit Zuid-Afrika. Pretoria Zuid Afrika. [lecture].
 • Franken H. (6 November 1998), Legal Instruments and Information and Communication Technology. Gastcollege Universiteit Pretoria. Pretoria Zuid-Afrika. [lecture].
 • Franken H. (30 September 1998), De onafhankelijkheid van de rechter. studiedag Centrale Raad van Beroep. [lecture].
 • Franken H. (16 September 1998), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen. Congres. Rotterdam. [lecture].
 • Franken H. (3 September 1998), Legal Instruments and Communication Technology. Congres on University of East-Anglia. Norwich Engeland. [lecture].
 • Franken H. (1998), Veilig zaken doen op Internet door: Trusted Third Parties. [other].
 • Franken H. (2 July 1998), Veilig zakendoen op Internet - juridische voorwaarden. Congres: "Veilig zakendoen op Internet". Arnhem. [lecture].
 • Franken H. (30 June 1998), Aansprakelijkheid voor het millenniumprobleem. Congres: "Risico's en Aansprakelijkheid rond het jaar 2000". Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (18 June 1998), De Nieuwe Privacywet. Congres. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (12 June 1998), Recht en Internet. Jaarvergadering Nederlandse Juristen Vereniging. Rotterdam. [lecture].
 • Franken H. (12 June 1998), Recht en Internet. Jaarvergadering Nederlandse Juristen Vereniging. Rotterdam. [lecture].
 • Franken H. (11 June 1998), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen. Congres Nationale Millennium Conventie. RAI Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (9 June 1998), Het juridisch kader voor elektronisch zakendoen: zelfregulering?. Conferentie. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (27 May 1998), Wetgeving voor de Elektronische Snelweg. Workshop. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (23 April 1998), Straftoemeting en Informatietechnologie. Symposium. Den Haag, Raad van State. [lecture].
 • Franken H. (17 April 1998), Millennium Boom!?. Congres Jonge Balie i.s.m. Stichting Opleiding Advocaten. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (18 March 1998), De nieuwe privacywet. Congres. Den Haag. [lecture].
 • Franken H. (3 March 1998), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld?. Studium Generale serie Mens en/of Machine. Leiden. [lecture].
 • Franken H. (22 January 1998), Technologische ontwikkelingen. Compatibilisering en recht. Conferentie sociale cohesie, compatibilisering en recht. Leiden. [lecture].
 • Franken H. (16 January 1998), Veiligheidsspeldeprikken. Afscheidssymposium Prof.Dr Ir I.S. Herschberg. TU Delft. [lecture].
 • Franken H., Engberssen G. & Velthoven B.C.J. van (1998), Advies van de Commissie Heroverweging Eigen Bijdragen Rechtsbijstand. Leiden.
 • Franken H. (1998), Beveiliging als maatschappelijke plicht. In: Herik H.J. vd (Ed.), "Bewaar me". Delft: TU Delft. 194-200.
 • Franken H. (1998), Beveiliging als maatschappelijke plicht. In: Herik H.J. van den & Roos Lindgreen E. (Eds.), Bewaar Me. Venlo: Van Spijk. 194-200.
 • Franken H. (1998), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld?, Decorum XVI(3/4): 38-41.
 • Franken H. (1998), De ongrijpbare rechter, Nederlands Juristenblad 14: 662-665.
 • Franken H. (1998), Een Raad voor de Rechtspraak, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 5: 129-130.
 • Franken H., Veldhoven B. & Engbergen G. (1998), Eigen bijdragen rechterbijstand. Den Haag: Ministerie van Jusitie.
 • Franken H., Hondius E.M., Kaspersen H.W.K., Prins J.E.J. & Berkvens J.M.A. (1998), ICT en de consument. Den Haag: Sociaal Economische Raad.
 • Franken H. (1998), Informatisering van de rechterlijke macht, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 6b: 1-2.
 • Franken H. (1998), Informatisering van de rechterlijke macht. Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht. Den Haag: Tjeenk Willink.
 • Franken H. (1998), Middagvoorzitter. [other].
 • Franken H. (1998), Naar een Raad voor de Rechtspraak, Nederlands Juristenblad 9: 398-398.
 • Franken H. (1998), Recht en Internet, Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging 1998 II: 13-18.
 • Franken H. (1998), Technologische ontwikkelingen compatibilisering en recht. In: Cliteur P.B. & et al. (Eds.), Sociale cohesie en het recht. Lelystad: Koninklijke Vermande. 223-235.
 • Herik H.J. van den & Franken H. (1998), Visies op de relatie mens/machine in kunst en wetenschap, Justitiële Verkenningen 8(4): 7-26.
 • Franken H. (18 December 1996), Inspelen op kansen voor het Nederlands recht, Overlegcommissie Verkenningen. Symposium: Van verkenning tot actie. Amsterdam. [lecture].
 • Franken H. (13 November 1996), De modernisering van het privaatrecht, speerpunt van de lange-termijnverkenning. Expertbijeenkomst van de Stichting Maatschappij en Onderneming. Golden Tulip Figi, Zeist. [lecture].
 • Franken H. (7 June 1996), Evaluatie bestuursstructuur Gerechtshof. Conferentie Gerechtshof 's-Gravenhage. De Baak, Noordwijk. [lecture].
 • Franken H. (15 March 1996), Speech bij de aanbieding van het eindrapport van de Commissie Verkenning Rechtsgeleerdheid aan de Ministers van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aanbieding eindrapport. Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag. [lecture].
 • Franken H. & Huls N.J.H. (1996), Een eigen richting voor het recht.... Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid. Den Haag.
 • Franken H. (1996), Publieke gerechtigheid in de Europese Unie.

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.