Universiteit Leiden

nl en

Hans Franken

Professor emeritus Law and Information

Name
Prof.dr.mr. H. Franken
Telephone
+31 71 527 8838
E-mail
h.franken@law.leidenuniv.nl

Hans Franken is one of the founders of the Center for Law and Digital Technologies- eLaw- on April 1st 1985.

More information about Hans Franken

Biography

Hans Franken(1936) is one of the founders of the subdepartment Law and Information Technology of the Leiden Law Faculty in the early eighties of the last century. He became a doctor of Law (cum laude) at the University of Amsterdam (1974). Franken was subsequently judge in the District Court of Rotterdam and full professor on jurisprudence respectively at the Erasmus University Rotterdam and the University of Leiden. He was Dean of the Leiden Law Faculty in 1995 – 1998.

Hans is a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences since 1988. From 1984 until 1987 Franken was a member of the State Council and he served from 2004 until 2015 as a member (vice-president) of the Senate in the Netherlands. He is also an international arbiter in the field of ICT law. 

A list of publications before 1997 you can find here.

List of PhD's prof. H. Franken supervised

 • G.L. Lindner: Arreststraf of geldboete - Een onderzoek naar de effectiviteit van de arreststraf en de geldboete in het militair tuchtrecht. 12 juni 1985.
 • M.Malsch: Lawyer’s Predictions of Judicial Decisions - A study on calibration of experts  (NL: Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken). (co: Prof. Dr W.A.Wagenaar)  1 juni 1989. Swets en Zeitlinger Amsterdam 1990.
 • P.W. Brouwer: Samenhang in recht – Een analytische studie. (co. Prof. Dr D. Nauta)   Wolters-Noordhoff Groningen, 5 juni 1990.
 • R.W. Overhoff/L.J. Molenaar: In de regel beslist – Een beschouwing over regelgeving met behulp van beslissingstabellen. (co: Prof. Mr J.F.M.Giele)  SDU ’s-Gravenhage,       1 mei 1991.
 • J.E.J.Prins: Computer Program Protection in the USSR. Kluwer Law & Taxation publishers Deventer, 5 november 1991.
 • A. Klink: Christen-Democratie en Overheid. (co: Prof. Mr P. de Haan)  Meinema Delft, 3 december 1991.
 • J.H. de Wildt: Rechters en vage normen – Een jurimetrisch onderzoek naar de uitleg van het begrip “passende arbeid” uit de Werkloosheidswet (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Arnhem, 22 juni 1993.
 • E.T. Brainich von Brainich Felth: Staatsnoodrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,             7 september 1993.
 • C.J. Klop: De cultuurpolitieke paradox – Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden. (co: Prof. Dr H.R. van Gunsteren) Kok Kampen, 13 december 1993.
 • N.A. Stegerhoek: De publieke kant van het jeugdrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,     7 november 1995.
 • J. Rademaker: De digitale strafrechtspleging -  Strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief. (co: Prof. Dr A.W. Koers)  W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle,          14 mei 1996.
 • S. van Hoeij Schilthouwer Pompe: The Indonesian Supreme Court – Fifty years of judicial development. (co: Dr J.M.Otto) Leiden University, 3 september 1996.
 • G.P. van Duijvenvoorde: Informatietechnologie en Europees Mededingingsrecht. Kluwer Deventer, 6 november 1996.
 • C.N.J. de Vey Mestdagh: Juridische kennissystemen – Rekentuig of Rekenmeester? Kluwer Deventer, 30 oktober 1997.
 • R.W. Holzhauer/R. Teijl: Wisselende perspectieven in de rechtseconomie. Gouda Quint Deventer, 27 november 1997.
 • E.W. Oskamp: Computerondersteuning bij straftoemeting. (co: Prof. Dr H.J. v.d.Herik) Gouda Quint Deventer, 16 april 1998.
 • E.E.V. Lenos: Waarborgen bij de toepassing van administratieve sancties in de sociale zekerheid. (co: Prof. Mr J. Riphagen), Vermande Lelystad, 28 april 1998.
 • C.E. Smith: Feit en rechtsnorm. Shaker Publishing Maastricht, 10 september 1998.
 • A.W. Duthler: Met recht een TTP – Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party. Kluwer Deventer, 22 september 1998.
 • G.J. Zwenne: Belastingheffing, banken en informatieverplichtingen _ Een onderzoek naar de reikwijdte en begrenzing van de bevoegdheden van de Belastingdienst. SDU ’s-Gravenhage, 29 september 1998.
 • C.B. van der Net: Grenzen stellen op het Internet. Gouda Quint Deventer, 19 april 2000.
 • T.N. Machmud: The Indonesian Production Sharing Contract – An investors perspective. (co: Prof. Dr C.J. van der Linde), Kluwer Law International The Hague/London/Boston, 28 juni 2000.
 • S.C. Huisjes: Over dode lijnen en een heuvel recht – De privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. (co: Profm Mr J.E.J.Prins) Kluwer Deventer, 13 juni 2002.
 •  R. de Bruin: Consumer Trust in Electronic Commerce – Time for Best Practice. Kluwer Law International Deventer, 17 september 2002.
 • M.M. Groothuis: Beschikken en digitaliseren – Over normering van de elektronische overheid. Sdu Den Haag, 9 december 2004.
 • T.J. de Graaf: Exoneraties in (ICT)contracten tussen professionele partijen. Kluwer Deventer, 14 juni 2006.
 • R. Sietsma: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing – Toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak; afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy. Sdu den Haag, 10 januari 2007.
 • L.A.R. Siemerink: De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Kluwer Deventer, 15 maart 2007.
 • A.C. Beunen: Protection for databases – The European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom. (co: Prof. Mr A.A. Quaedvlieg), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 7 juni 2007.
 • J.C.M. Couzijn: Kans op cassatie in strafzaken. (co: Prof. Dr J. Gierveld), Wolf Legal Publishers Nijmegen, 13 juni 2007.
 • Taufik Mappaenre Maroef: The Shareholders Settlement Program -  A Pragmatic Resolution to confront a  Systemic Banking Crisis in view of the Dysfunctional Legal System and Tradition of the Republic of Indonesia. (co: Prof Dr J.G. Kuijl en Prof Mr V. Timmerman), 25 maart 2010.
 • M. Voulon: Automatisch contracteren. (co: Prof. Dr H.J.v.d. Herik), Leiden University Press, 3 juni 2010.
 • J.J.F.M. Borking: Privacyrecht is code. Kluwer Deventer, 9 juni 2010.

Professor emeritus Law and Information

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number Flex

Contact

 • Mommers L., Franken H., Herik H.J. van den, Klaauw-Koops F.A.M. van der & Zwenne G.J. (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden Meijers-reeks no. 174. Leiden: eLaw@Leiden. book
 • Franken H. (2008), De invloed van het CHU-gedachtegoed op het CDA. Den Haag: De Savornin Lohman Stichting. book
 • Franken H. (2008), De nieuwe Aanbestedingswet. In: De nieuwe Aanbestedingswet. Eindhoven: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. conference paper
 • Franken H. (2008), Mediation in ICT-geschillen. In: Informaticarecht. Nijmegen: Grotius Academie. conference paper
 • Franken H. (2008), Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen. Amsterdam: KNAW - KNAW press. book
 • Franken H. & et al (2007), Arbitrage in ICT-geschillen, AMI 49(5): 26-30. article in journal
 • Franken H. & et al (2007), ICT-conflicten verstandig oplossen, Informatie 49(5): 18-26. article in journal
 • Franken H. & Rottenberg H. (2007), Interview, in "Wordt vervolgd". Onbekend: 18-20. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (2007), Naar een Druppel in de Oceaan. In: Dronkers J. (Ed.) Liber Amicorum. Maastricht: MICC. 92-97. conference paper
 • Franken H. & Mierlo T.J.M. van (2007), Referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internet toegang. Publicatie Sociaal-Economische Raad. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (2007), Wie wat bewaart die heeft wat, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 168(4): 125-126. article in journal: refereed
 • Franken H. (23 June 2006), Opeens zijn 450 miljoen burgers verdacht. Staatscourant: 2-2. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (23 June 2006), Over Google, censuur, en de opslag van gegevens van internetgebruikers. Staatscourant: 2-2. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (28 January 2006), Iedereen verdacht. Algemeen Dagblad: 10-10. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (21 January 2006), Niemand hoeft .nl na zijn naam. Het Parool: 29-29. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (2006), Regeldruk, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 167(3): 83-84. article in journal
 • Franken H. & Koekkoek A.K. (2006), The protection of fundamental Rights in a digital age. In: Intern. Academy of Comp. Law (Ed.) Convergence of legal systems in the 21th century. Bruxelles: Bruylant. 1147-1164. book chapter
 • Franken H. (9 December 2005), Zonder naam ben je niemand. Automatiseringsgids. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (2005), Waarden en Recht. Zeist. [other] other
 • Franken H. (2005), ICT-geschillenbeslechting. Utrecht: ICT-Office. [other] other
 • Franken H. (2005), De invloed van het CHU-gedachtegoed op het CDA. In: 50-jarig bestaan Stichting A.F. de Savornin Lohman.. book chapter
 • Franken H. (2005), Fill the Gap. In: Proceedings: Towards an inclusive information-society. Amsterdam: AXCESS4ALL. book chapter
 • Franken H. (2005), Freedom of Expression. In: Unesco Com. & Info. Dep. (Ed.) Proceedings Conference on Internet, Human Rights and Culture Unesco. Paris: Unesco. book chapter
 • Franken H. (2005), Geschiloplossing in de sector van de informatie- en communicatietechnologie. In: Almeida C. (Ed.) Geschonden Vertrouwen. Leiden: Drukkerij Groen. 95-107. book chapter
 • Franken H. (2005), Het gevaar van een onbezonnen blik, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 61-62. article in journal
 • Franken H. (2005), Korte termijn, lange termijn, stand van zaken in beleid en wetenschap. In: Schroder E.P. (Ed.) Gelijk in wetenschap en beleid: hebben en krijgen. Den Haag: Ministerie O.C. en W. conference paper
 • Franken H. (2005), Voorwoord. In: Duthler A.W. (Ed.) De rol van ICT en internet in een veranderende samenleving. Den Haag: Duthler Associates. 7-9. conference paper
 • Franken H. (2005), Waarden en recht, Genootschap Orde en Vlijt : 1-10. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (2005), Waarden en recht. [other] other
 • Franken H. (2005), Wie beheert het internet?, ECP.NL : 1-10. article in journal
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2004), Alternatieve geschillenoplossing, off-line en on-line. In: Handboek EDP-Auditing. Den Haag: SDU. book chapter
 • Franken H. (2004), Arbo dienstverlening. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. report
 • Franken H. (2004), De aspiraties van rechtseconomen, NJB-kronieken 37: 1943-1944. article in journal
 • Franken H. (2004), Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetgeving.. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. report
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2004), Geschillenbeslechting en mediation.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Eds.) Recht en computer. Deventer: Kluwer. 455-474. book chapter
 • Franken H. (2004), Geschillenovereenkomst met artikelsgewijze toelichting. In: Berkvens J.M.A., Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Franken H., Gardeniers H., Geest C.F. van (Eds.) ICT-Modelcontracten (Losbladig; 12 pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Franken H. (2004), Het Nederlandse Arbitragerecht - nationaal en internationaal Review of: Sanders P.|Snijders H.J. (2001|2003) Het Nederlandse Arbitragerecht - nationaal en internationaal|Nederlands Arbitragerecht; een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020 - 1076 Rv, Tijdschrift voor Arbitrage 3: 135-138. book review
 • Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Berkvens J.M.A., Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. (Eds.) (2004), ICT Modelcontracten. Modellen voor de praktijk. (Losbladig). Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Franken H. (2004), Jack ter Heide: Functionele Rechtsleer. In: Jansen C.H.J., Winkel L. (Eds.) Het rechtsfilosofisch gedachtegoed. Nijmegen: Ars Aequi Libri. conference paper
 • Franken H. (2004), Juridisch theoretische achtergronden.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Eds.) Recht en computer Bewerkte pagina's.. Deventer: Kluwer. 35-77. book chapter
 • Franken H. (2004), Law and the Internet-Legal Responses - an update of Cyberlaw i.o, Collegium Budapest . article in journal
 • Cliteur P.B., Franken H. & Voermans W.J.M. (Eds.) (2004), Naar een Europese Grondwet Meijers-reeks no. 73. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. editorship of book
 • Franken H. (2004), Oneerlijke handelspraktijken op consumententerrein in de EU.. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. report
 • Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.) (2004), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Franken H. (2004), Rechtsgeleerdheid in de rij der wetenschappen, NJB-kronieken 28: 1400-1408. article in journal
 • Franken H. (2004), Rechtswetenschap, redactionele kanttekeningen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1: 1-2. article in journal
 • Franken H. & Kaspersen H.W.K. (2004), Strafrecht en opsporing in computernetwerken.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Eds.) Recht en computer. Deventer: Kluwer. 385-414. book chapter
 • Franken H. (2004), Uitbreiding toepassing regelgeving op zelfstandigen.. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. report
 • Franken H. (3 April 2003), Op je tenen kan je verder kijken. Het Financiële Dagblad: 2-2. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (2003), De jurist aan infofobie en infutopie voorbij.. In: Franken H., Schmidt A.H.J., Esch R.E. van (Eds.) Zeven essays over informatietechnologie en recht.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 13-52. book chapter
 • Franken H. (2003), De schriftelijkheidseis bij elektronische handel, JAVI 2(april): 57-57. article in journal
 • Franken H., Rooy Y. van & Keuzenkamp H. (2003), Eindrapportage Energieliberalisering.. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. report
 • Franken H., Cliteur P.B. & Loth M.A. (2003), Encyclopedie van de rechtswetenschap. Deventer: Kluwer. book
 • Franken H., annotation: Rechtbank Zwolle 5 March 2003, SDR-Nieuwsbrief 2003; 1-3. annotation
 • Schmidt A.H.J. & Franken H. (2003), Law as code, code as law - general remarks on legal requirements engineering.. In: Snijders H.J., Weatherill S. (Eds.) E-commerce Law. National and Transnational Topics and Perspectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag: Kluwer Law International. 117-139. book chapter
 • Franken H. (2003), Le droit et l'Internet.. In: Tabathoni P. (Ed.) Privacy Protection in the Information Society.. no. 2 Amsterdam: All European Academies of Arts and Sciences.. 89-112. conference paper
 • Franken H. & Schaaf J.J. van der (2003), Online dispute resolutions. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (Eds.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: Sdu. 1-13. book chapter
 • Franken H., Heijden P.F. van der & Diepen F. van (2003), Uitvoering vergelijkende toets voor de verdeling van radiofrequenties commerciële omroep.. Den Haag: Ministerie O, C en W. report
 • Franken H. (2003), Use it or lose it, E-commerce en ICT 4(3e jaarg.): 3-4. article in journal
 • Franken H. (2003), Wet en Recht. In: Kohnstamm D., Cassee E. (Eds.) Het Nieuw Cultureel Woordenboek. Amsterdam: Anthos. 635-652. book chapter
 • Franken H. (2002), Use it or lose it. Amsterdam: Van Doorne lawyers in business. [other] other
 • Franken H. (25 November 2002), Digitale overheidsinformatie - een grondrecht (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (12 November 2002), Wet en regelgeving m.b.t. ICT en de betekenis voor de accountant (Lecture). Groningen. other
 • Franken H. (7 November 2002), De deskundige als mede-arbiter (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (30 October 2002), Is er in cyberspace nog plaats voor het Recht? (Lecture). Leiden. other
 • Franken H., Cliteur P.B. & Stolker C.J.J.M. (2002), De Verenigde Staten van Europa. Leiden. book chapter
 • Franken H. (2002), Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Practice. Leiden: Kluwer Law International, Deventer. [other] other
 • Franken H. (14 August 2002), Certain issues regarding Arbitral Procedures for the Indonesian Capital Market (Lecture). Jakarta-Indonesia. other
 • Franken H. (15 July 2002), The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age (Lecture). Brisbane (Australië). other
 • Franken H. (2002), Applied legal epistemology. Building a knowledge-based ontology of the legal domain. Leiden: Eigen beheer L. Mommers. [other] other
 • Franken H. (2002), Over dode lijnen en een heuvel recht; de privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. Leiden: Kluwer, Deventer. [other] other
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR - KNAW. [other] other
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR-KNAW. [other] other
 • Franken H. (2002), Code as Law in Cyberspace (Prof. L. Lessig). Amsterdam: ITeR en SWR - KNAW. [other] other
 • Franken H. (7 June 2002), Cyberlaw and Order (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (2002), Op weg naar een betrouwbare digitale overheid. Den Haag. [other] other
 • Franken H. (2002), Op weg naar een betrouwbare digitale overheid. Den Haag. [other] other
 • Franken H. (29 May 2002), Computercriminaliteit (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (23 May 2002), Privacy by Design (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (10 April 2002), Openheid en vertrouwen: sleutelwoorden voor ICT en Recht (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (2002), Sport en Recht. Alkmaar: Alkmaars Juridisch Genootschap. [other] other
 • Franken H. (2002), Sport en Recht. Alkmaar: Alkmaar Juridisch Genootschap. [other] other
 • Franken H. (13 March 2002), Privacy in the Information Age (Lecture). Rome. other
 • Franken H. & Graaf H. van der (2002), Bemiddeling in financiële diensten. Den Haag: SER. report
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2002), De oplossing van geschillen. In: Esch R.E. van, Prins J.E.J. (Eds.) Recht en electronische handel. Deventer: Kluwer. 411-430. book chapter
 • Franken H. (2002), Member of editorial staff Tijdschrift voor Elektronische Media . editorship of journal
 • Franken H. (2002), Member of editorial staff Automatiseringscontracten Modellen voor de Praktijk . editorship of journal
 • Franken H. (2002), Member of editorial staff Rechtsgeleerd Magazijn Themis . editorship of journal
 • Franken H. (2002), Member of editorial staff Tijdschrift voor Arbitrage . editorship of journal
 • Franken H. (2002), Member of editorial staff Privacy en Registratie . editorship of journal
 • Franken H. (2002), Member of editorial staff Privatisering . editorship of journal
 • Franken H. (2002), Functie bij : Carnegie Stichting (het Vredespaleis). [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : College bescherming Persoonsgegevens. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Gerechtshof, Den Haag. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Haagse Akademie voor Internationaal Recht. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : ITeR - NWO. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : ITeR - NWO. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Ministerie van Economische Zaken en VNO - NCW. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlandse Organisatie van Register EDP-Auditors. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederlands Mediation Instituut. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Nederl. Ver. van Beëdigde Informatica adviseurs. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Sociaal-Economische Raad. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW. [other] other
 • Franken H. (2002), Functie bij : Stichting Geschillenoplossing Automatisering. [other] other
 • Franken H. (2002), Geschillenbeslechting. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (Eds.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU. book chapter
 • Franken H. (2002), ICT en Gezondheidszorg. In: Dute J.C.J., Gevers J.K.M. (Eds.) Omzien naar de toekomst. Houten: Bohm Stafleu van Logchum. 278-289. conference paper
 • Franken H. (2002), Kosten-batenanalyse van IT-audit is onzinnig, Compact 4: 12-14. article in journal
 • Franken H. & Schrage X. (2002), Nieuwe risico's. Den Haag: SER. report
 • Franken H. (2002), Rechtsprekende conmputer?. In: Oskamp A., Lodder A.R. (Eds.) Informatietechnologie voor juristen. Deventer: Kluwer. 251-272. book chapter
 • Franken H. & Koekkoek A.K. (2002), The Protection of Fundamental Rights in a Digital Age. In: Moens G. (Ed.) General Reports of the International Academy of Comperative Law. Brisheue (Australië): CD-Rom. book chapter
 • Franken H. (2002), Zelfregulering door rechters, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 6: 305-306. article in journal
 • Franken H. (2001), Recht en Internet - college. [other] other
 • Franken H. (26 November 2001), Recht op de electronische snelweg (Lecture). Breda. other
 • Franken H. (2001), Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht. Leiden. [other] other
 • Franken H. (14 November 2001), Beginselen van behoorlijk ICT-gebruik (Lecture). Ermelo. other
 • Franken H. (8 September 2001), Cassatie door het OM tegen vrijspraken(Wereldomroep) [interview]. television or radio interview
 • Franken H. (2001), Interview NOS Radiojournaal - grondrechten in het digitale tijdperk. [other] other
 • Franken H. (13 June 2001), Zal ICT de rechter veranderen? (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (31 May 2001), Digitale overheid, duurzame overheid (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (22 May 2001), Onrecht en strafrecht (Lecture). Tilburg, KUB. other
 • Franken H. (11 April 2001), Recht en ICT (Lecture). Delft, TU. other
 • Franken H. (27 February 2001), Kwaliteitsborging bij deskundigenberichten (Lecture). Vianen. other
 • Franken H. (10 February 2001), E-law Leiden; juridische communicatie en kennismanagement (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (10 February 2001), Juridische communicatie en kennismanagement (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (2 February 2001), Vooruitblik onderzoek informatietechnologie en recht (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (2 February 2001), Vooruitblik onderzoek Informatietechnologie en Recht in Nederland voor 2001 en 2002 (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (2001), Beroep tegen besluiten op grond van de Telecommunicatiewet. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Eds.) Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 229-230. book chapter
 • Franken H. (2001), Christiaan Justus Enschedé. In: Bestuur KNAW (Ed.) Levensberichten en herdenkingen 2001. Serie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam: KNAW. 29-33. book chapter
 • Franken H. (2001), De notaris in het tijdperk van de e-commerce, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6443(april): 930-938. article in journal
 • Franken H. (2001), De rechtsorde. In: Franken H., Brouwer P.W., Cliteur P.B., Loth M.A. (Eds.) Encyclopedie en Rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. 205-236. book chapter
 • Franken H., Brouwer P.W, Cliteur P.B. & Loth M.A. (Eds.) (2001), Encyclopedie van de rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. editorship of book
 • Franken H. (2001), Member of editorial staff Automatiseringscontracten Modellen voor de Praktijk . editorship of journal
 • Franken H. (2001), Member of editorial staff Rechtsgeleerd Magazijn Themis . editorship of journal
 • Franken H. (2001), Functie bij : College Bescherming Persoonsgegevens. [other] other
 • Franken H. (2001), Functie bij : Gerechtshof. [other] other
 • Franken H. (2001), Functie bij : Sociaal Economische Raad. [other] other
 • Franken H. (2001), Geschillenbeslechting en mediation. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Eds.) Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 443-461. book chapter
 • Franken H. (2001), Geschillencommissie telecommunicatie, hoofdstuk 12. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Eds.) Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 195-196. book chapter
 • Franken H. (2001), Handeling en norm. In: Franken H., Brouwer B.W., Cliteur P.B., Loth M.A. (Eds.) Encyclopedie en Rechtswetenschap. Deventer: Gouda Quint. 27-67. book chapter
 • Franken H. (2001), Handhaving telecommunicatie. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Eds.) Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer. 211-222. book chapter
 • Franken H. (2001), ICT en regulering. In: Krijger A., Mooren M. (Eds.) De waarde(n) van de kennissamenleving: een visie op morgen. Den Haag: CDA. 61-70. conference paper
 • Franken H. (2001), Identificatieplicht?, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 10: 305-306. article in journal
 • Franken H. (2001), Juridisch theoretische achtergronden. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Eds.) Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 33-74. book chapter
 • Franken H. (2001), Lid redactieraad Tijdschrift Privatisering. [other] other
 • Franken H. (2001), Misbruik van informatie en van middelen van informatie- en communicatietechniek. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Eds.) Recht en Computer. Deventer: Kluwer. 387-414. book chapter
 • Franken H. (2001), Nemo Plus. Deventer: Kluwer. book
 • Franken H. (2001), Niets nieuws onder de virtuele zon, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3: 65-66. article in journal
 • Franken H., Kaspersen H.W.K. & Wild A.H. de (Eds.) (2001), Recht en Computer. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Franken H. (2001), Tijdschrift Privacy en Registratie Member of editorial staff Privacy en Registratie . editorship of journal
 • Franken H. (2001), Van marktkoopman tot Internetnotaris. In: Broedersch Notariele Studenten Leiden (Ed.) Van marktkoopman tot Internetnotaris. Leiden: Broederschap Notariële Studenten. 34-36. book chapter
 • Franken H. (2001), Zal ICT de rechter veranderen?, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 7(september): 316-318. article in journal
 • Franken H. (15 December 2000), Access to publicity financed research (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (15 December 2000), Preventie en Vervolging van Internetcriminaliteit (Lecture). Kurhaus Scheveningen. other
 • Franken H. (29 November 2000), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lecture). Vancouver, Canada. other
 • Franken H. (27 November 2000), Recht op de elektronische snelweg (Lecture). Calgary, Canada. other
 • Franken H. (26 November 2000), Recht op de electronische snelweg (Lecture). Calgary (Canada). other
 • Franken H. (20 November 2000), Grondrechten in het digitale tijdperk. Een politiek perspectief (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (18 November 2000), Grondrechten in het digitale tijdperk, een politiek perspectief (Lecture). Zoetermeer. other
 • Franken H. (10 October 2000), Internetfraude (Lecture). Jaarbeurs Utrecht. other
 • Franken H. (6 September 2000), De richtlijn in vogelvlucht (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (4 September 2000), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lecture). Bilbao, Spanje. other
 • Franken H. (21 June 2000), Digitale grondrechten (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (14 June 2000), De informatiegrondrechten (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (4 April 2000), Trusted Third Parties - Actuele ontwikkelingen (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (23 March 2000), Internet of Interniet? Is het Internet een betrouwbare basis voor de informatiemaatschappij? (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (16 February 2000), The Judiciary in the Netherlands (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (13 January 2000), Trusted Third Parties (Lecture). 's-Gravenhage. other
 • Franken H. (2000), De nieuwe economie voor juristen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 6: 201-202. article in journal: refereed
 • Franken H. (2000), Geschillenbeslechting. In: Recht en Informatietechnologie: Handboek voor Rechtspraktijk en Beleid. Den Haag: SDU. 1-20. book chapter
 • Franken H., Bovens M.A.P., Kunnelings H., Arubak J., Ru de H.J., Gerritsma A.M., Snellen I.T.M., Prins J.E.J., Dormer J.P.H. & Vogelzang P. (2000), Grondrechten in het digitale tijdperk. 's-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenh.. report
 • Franken H. (2000), Het kan dus beter. De faculteit der rechtsgeleerdheid 1975-2000. In: Jonge H.J. de, Otterspeer W. (Eds.) "Altijd een vonk of twee". De Universiteit Leiden 1975-2000. Leiden: Univ. Pers Leiden. 77-94. book chapter
 • Franken H. (2000), Hoe het publiek belang te borgen?, Tijdschrift Privatisering 3: 4-5. article in journal
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (2000), Tien jaar Stichting Geschillenoplossing Automatisering, Tijdschrift voor Arbitrage 1: 3-8. article in journal: refereed
 • Franken H. (2000), Voorstel tot wijziging Arbobesluit. Den Haag: Sociaal Economische Raad. report
 • Franken H. (9 December 1999), Rechtsvinding en automatisering (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (25 November 1999), Recht op de electronische snelweg (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (18 November 1999), Juridische aansprakelijkheid voor de milleniumproblematiek (Lecture). Utrecht. other
 • Franken H. (4 November 1999), Computercriminaliteit (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (4 November 1999), ICT en criminaliteit (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (29 October 1999), Digitale grondrechten (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (20 October 1999), De gulden millenium middenweg (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (14 October 1999), Millenium en Mediation (Lecture). Wassenaar. other
 • Franken H. (14 October 1999), Millennium en mediating (Lecture). Wassenaar. other
 • Franken H. (30 September 1999), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lecture). Aarhus (Denemarken). other
 • Franken H. (25 September 1999), Ontwikkelingen rond Trusted Third Parties in Nederland (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (30 August 1999), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lecture). Aarhus, Denemarken. other
 • Franken H. (4 June 1999), De rechter en zijn imago (Lecture). Groot Auditorium te Leiden. other
 • Franken H. (4 June 1999), De rechter onder druk van de media (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (4 June 1999), Het imago van de rechterlijke macht (Lecture). Groot-Auditorium Universiteit Leiden. other
 • Franken H. (28 May 1999), Aansprakelijkheid van de milleniumgevolgen (Lecture). Amersfoort. other
 • Franken H. (28 May 1999), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen (Lecture). Amersfoort. other
 • Franken H. (26 April 1999), Court Decisions in Interpretation of Contract Law (Lecture). Jakarta Indonesië. other
 • Franken H. (26 April 1999), The role of Jurisprudence in the Civil Law System (Lecture). Jakarta (Indonesië). other
 • Franken H. (9 April 1999), Code of conduct voor electronisch zaken doen (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (25 March 1999), Grondrechten in het digitale tijdperk (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (2 March 1999), Trusted Third Parties en veilig betalen via internet (Lecture). Rotterdam. other
 • Franken H. (4 February 1999), Kunnen computers rechtspreken? (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (14 January 1999), Milleniumproblematiek en Mediation (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (14 January 1999), Millennium en mediation (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H., Berkvens J.M.A., Gardeniers H., Hermans T.J., Hondius E.M., Heerker R., Snelleman E.H. & Struik H. (1999), Beschouwingen over milleniumaansprakelijkheid. Den Haag: Millenium Platform. book
 • Franken H., Berkvens J.M.A., Gardeniers H., Hermans T.J., Hondius E.M., Leether R., Snelleman E.H. & Struik H. (1999), beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. In: Beschouwingen over millenniumaansprakelijkheid. Den Haag: Millennium Platform. 1-66. book chapter
 • Franken H. & Klaauw-Koops F.A.M. van der (1999), Contractsvrijheid. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Contracteren met behulp van Electronic Data Interchange. Deventer: Kluwer. 121-134. book chapter
 • Franken H. (1999), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld. In: Franken H. (Ed.) Privaatrecht in de 21e eeuw: Rechtsinformatica. Den Haag: Ministerie van Justitie. 27-38. book chapter
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der & Franken H. (1999), Deel III, Informatietechnologische ontwikkelingen, 8. contracteren met behulp van Electronic Data Interchange. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Contractsvrijheid. Deventer: Kluwer. 121-134. book chapter
 • Franken H. (1999), Dynamische rechtsbegrippen en informatie en communicatietechnologie, 5(47): 182-186. article in journal: refereed
 • Franken H. & Schmidt A.H.J. (Eds.) (1999), ICT en straftoemeting. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Franken H. (1999), Informatieparadox, Column op ProfPages Recht www.profpages.nl . article in journal: refereed
 • Franken H. (1999), Informatieparadox. [other] other
 • Franken H., Cliteur P.B., Loth M.A. & Brouwer P.W (1999), Inleiding tot de rechtswetenschap. Deventer: Kluwer. book
 • Franken H. (1999), Kiezen voor Kwaliteit, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2: 41-42. article in magazine/newspaper
 • Franken H. (1999), Mandarijnenwetenschap, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 9. article in journal: refereed
 • Franken H. & Hondius E.M. (1999), Millenium en aansprakelijkheid, Nederlands Juristenblad 24: 1073-1084. article in journal
 • Franken H. (1999), Recht en informatietechnologie, Trias 5. article in journal: refereed
 • Franken H. & Borking J.J.F.M. (1999), SGOA-arbitrage aantrekkelijk(er), Computerrecht 4: 182-183. article in journal
 • Franken H. (1999), Welke wetenschappelijke thema's voor de rechtswetenschap na 2000?. In: Virtuele en vicieuze visies - minieme bespeigelingen over vak en toekomst. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 17-18. book chapter
 • Franken H. (1999), Wetgeving voor de electronische snelweg. In: Hijmans H., Kroon A. de (Eds.) Wetgeving voor de electronische snelweg. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Franken H. (1999), Wetgeving voor de elektronische snelweg. Inleiding. In: Hijmans H., Kroon, de A. (Eds.) Wetgeving voor de elektronische snelweg: nadere beschouwingen. Deventer: Kluwer. 3-5. book chapter
 • Franken H. (16 December 1998), Informatietechnologie en Recht: vooruitzichten (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (16 December 1998), Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van ICT in de rechtspraktijk (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (9 December 1998), Preconditions to the Introduction of Information Technology in legal Practice (Lecture). Groningen. other
 • Franken H. (26 November 1998), Misdaad en informatie- en communicatietechnologie (Lecture). Wenen. other
 • Franken H. (11 November 1998), Elektronisch vertrouwen! (Lecture). Rotterdam De Doelen. other
 • Franken H. (10 November 1998), Elektronisch vertrouwen, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? (Lecture). Rotterdam De Doelen. other
 • Franken H. (6 November 1998), Legal instruments and information and Communication Technology (Lecture). Pretoria Zuid Afrika. other
 • Franken H. (6 November 1998), Legal Instruments and Information and Communication Technology (Lecture). Pretoria Zuid-Afrika. other
 • Franken H. (30 September 1998), De onafhankelijkheid van de rechter (Lecture). other
 • Franken H. (16 September 1998), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen (Lecture). Rotterdam. other
 • Franken H. (3 September 1998), Legal Instruments and Communication Technology (Lecture). Norwich Engeland. other
 • Franken H. (1998), Veilig zaken doen op Internet door: Trusted Third Parties. Arnhem. [other] other
 • Franken H. (2 July 1998), Veilig zakendoen op Internet - juridische voorwaarden (Lecture). Arnhem. other
 • Franken H. (30 June 1998), Aansprakelijkheid voor het millenniumprobleem (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (18 June 1998), De Nieuwe Privacywet (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (12 June 1998), Recht en Internet (Lecture). Rotterdam. other
 • Franken H. (12 June 1998), Recht en Internet (Lecture). Rotterdam. other
 • Franken H. (11 June 1998), Aansprakelijkheid voor de millenniumgevolgen (Lecture). RAI Amsterdam. other
 • Franken H. (9 June 1998), Het juridisch kader voor elektronisch zakendoen: zelfregulering? (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (27 May 1998), Wetgeving voor de Elektronische Snelweg (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (23 April 1998), Straftoemeting en Informatietechnologie (Lecture). Den Haag, Raad van State. other
 • Franken H. (17 April 1998), Millennium Boom!? (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (18 March 1998), De nieuwe privacywet (Lecture). Den Haag. other
 • Franken H. (3 March 1998), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld? (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (22 January 1998), Technologische ontwikkelingen. Compatibilisering en recht (Lecture). Leiden. other
 • Franken H. (16 January 1998), Veiligheidsspeldeprikken (Lecture). TU Delft. other
 • Franken H., Engberssen G. & Velthoven B.C.J. van (1998), Advies van de Commissie Heroverweging Eigen Bijdragen Rechtsbijstand. Leiden. report
 • Franken H. (1998), Beveiliging als maatschappelijke plicht. In: Herik vd H.J. (Ed.) "Bewaar me". Delft: TU Delft. 194-200. book chapter
 • Franken H. (1998), Beveiliging als maatschappelijke plicht. In: Herik H.J. van den, Roos Lindgreen E. (Eds.) Bewaar Me. Venlo: Van Spijk. 194-200. book chapter
 • Franken H. (1998), De computer als rechter: realiteit of schrikbeeld?, Decorum, Bulletin van het Prentenkabinet Leiden XVI(3/4): 38-41. article in journal: refereed
 • Franken H. (1998), De ongrijpbare rechter, Nederlands Juristenblad 14: 662-665. article in journal: refereed
 • Franken H. (1998), Een Raad voor de Rechtspraak, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 5: 129-130. article in journal: refereed
 • Franken H., Veldhoven B. & Engbergen G. (1998), Eigen bijdragen rechterbijstand. Den Haag: Ministerie van Jusitie. report
 • Franken H., Hondius E.M., Kaspersen H.W.K., Prins J.E.J. & Berkvens J.M.A. (1998), ICT en de consument. Den Haag: Sociaal Economische Raad. report
 • Franken H. (1998), Informatisering van de rechterlijke macht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 6b: 1-2. article in journal: refereed
 • Franken H. (1998), Informatisering van de rechterlijke macht Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht. Den Haag: Tjeenk Willink. report
 • Franken H. (1998), Middagvoorzitter. Amsterdam. [other] other
 • Franken H. (1998), Naar een Raad voor de Rechtspraak, Nederlands Juristenblad 9: 398-398. article in journal: refereed
 • Franken H. (1998), Recht en Internet, Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging 1998 II: 13-18. article in journal: refereed
 • Franken H. (1998), Technologische ontwikkelingen compatibilisering en recht. In: Cliteur e.a. P.B. (Ed.) Sociale cohesie en het recht. Lelystad: Koninklijke Vermande. 223-235. book chapter
 • Herik H.J. van den & Franken H. (1998), Visies op de relatie mens/machine in kunst en wetenschap, Justitiële Verkenningen 8(4): 7-26. article in journal
 • Franken H. (18 December 1996), Inspelen op kansen voor het Nederlands recht, Overlegcommissie Verkenningen (Lecture). Amsterdam. other
 • Franken H. (13 November 1996), De modernisering van het privaatrecht, speerpunt van de lange-termijnverkenning (Lecture). Golden Tulip Figi, Zeist. other
 • Franken H. (7 June 1996), Evaluatie bestuursstructuur Gerechtshof (Lecture). De Baak, Noordwijk. other
 • Franken H. (15 March 1996), Speech bij de aanbieding van het eindrapport van de Commissie Verkenning Rechtsgeleerdheid aan de Ministers van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Lecture). Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag. other
 • Franken H. & Huls N.J.H. (1996), Een eigen richting voor het recht.... Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid. Den Haag. report
 • Franken H. (1996), Publieke gerechtigheid in de Europese Unie. report

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.