Universiteit Leiden

nl en

Gerrit Dijkstra

Assistant Professor

Name
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra
Telephone
+31 70 800 9412
E-mail
g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Assistant Professor

 • Faculty Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Work address

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Room number 4.88

Contact

 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), De slager die zijn eigen vlees keurt, De Hofvijver 10(113). article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. Meer F.M. van der (16 November 2020), Parlementair onderzoek als gemankeerd reinigingsritueel. Het Financiële Dagblad, Opinie. article in magazine/newspaper
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, De Widt D., Van Eijk C. & Dijkstra G.S.A. (2010), Monitoring Vernieuwing Rijksdienst. Den Haag: Programma Vernieuwing Rijksdienst. report
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), Parlementaire ondervraging Toeslagenaffaire: waarheidsvinding, sanctionering en het gevoel van en naar rechtdoen, De Hofvijver 10(109): 1-2. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), Wat het openbaar bestuur aan mensen nodig heeft.Trends in omvang, samenstelling en functioneren van het Nederlandse ambtelijk apparaat. In: Werkboek Werkcongres 2020. Den Haag: BZK. 1-12. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (11 March 2020), Laat Tweede Kamer zichzelf eens een dwangsom opleggen. De Volkskrant, Opinie. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2020), Niet een Parlementair Onderzoek, maar een Onafhankelijke Raad voor het Overheidsfunctioneren, De Hofvijver 10(2). article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2020), The Background, direction, ideas, triggers, and durability of public sector reforms: A conceptual analysis of the EU28 and the Visegrád 4. In: Mazur, S. (Ed.) Public Administration in Central Europe. Ideas as causes for Reform. London: Routledge. 75-91. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2019), BIT en BSK: De borging van een gespannen relatie, De Hofvijver . article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2019), The unbound Prometheus, Technologie, technocratie, sociale innovatie en het ambtelijk apparaat: de noodzaak van een politiek-maatschappelijke antenne. In: Uijlenbroek J.J.M., Wal Z. van der (Eds.) Stad 2019: sociale en technologische innovatie. Den Haag: CAOP PRESS. 109-127. book chapter
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den, Steen T.P.S. & Dijck C. van (2019), Consensus Democracy and Bureaucracy in the Low Countries, Politics of the Low Countries 1(1): 27-44. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2018), Civil Service Systems: Size and Performance in the EU 28 member states on an Administrative BMI Scale. Brisbane: IPSA. 1-78. conference paper: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2018), Spanning op het ministerie, De Hofvijver 8(87). article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), The Politics of Representative Bureaucracy and diversity. The academic and the political administrative framing of a policy issue.. Pittsburg: IPPW. 1-18. conference paper: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.A. (2018), Assessing and Explaining the Lati-tude of Loyal Contradiction within Bureaucracy: A Conceptual Approach. Denver: ASPA. 1-31. conference paper: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), Administrative Dissent and Consent: Dis (loyal) contradiction, actions and administrative sabotage.: NIG. conference paper: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Loyal Contradiction within Bureaucracy. A declining scope for loyal contradiction (including appraisal) through voice towards the political and organizational leadership of and colleagues within civil service systems? A comparative analysis. In: Van de Wal Z., Berg van den C.F. (Ed.) International Conference on Public Policy (ICPP) Singapore 28-30 June 2017... conference paper: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Ambtelijke tegenspraak en de Wet open overheid, De Hofvijver 7(74). article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Hoe gehoorzaam zijn ambtenaren?, 't Haagsch kwartiertje 3(4): 6-10. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Omvang en kwaliteit van de ambtelijke dienst: Ontwikkelingen in de kabinetsperiode Rutte III in perspectief. In: Uijlenbroek J.J.M. (Ed.) Staat van de ambtelijke dienst: de motiverende overheid anno 2017. no. 45 Den Haag: CAOP. 19-41. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Een ontevreden ombudsman met een rammelend onderzoek, De Hofvijver (67). article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Naar een collegiale en integrale ombudsman, De Hofvijver 6(61). article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (16 February 2016), Niet één ombudsman maar een college. Trouw, opinie: 18. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), Drie valkuilen en denkfouten in de drang naar een kleinere overheid, Me Judice : 1-3. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), De hoogste tijd voor een fundamentele bezinning op het instituut Nationale ombudsman, Liberaal Reveil 57(2): 96-100. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), De Nederlandse ambtelijke dienst in cijfers. In: Uijlenbroek J. (Ed.) De Nederlandse Publieke Dienst. Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. The Hague: Home Affairs. 32-38. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), The Dutch civil service in figures The Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Public Service Labour Affairs Directorate. report
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Kerkhoff A.D.N. (2016), The Dutch decentralized unitary state and its effects on civil service systems in the period of the Night Watch, Welfare and Enabling States 1814 – 2016, Administory. Zeitschrift Fur Verwaltungsgeschichte 1(1): 138-154. article in journal: refereed
 • Uijlenbroek J.J.M., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den, Van Kuik F., Voet J. van der, Vermeeren B., Bayens G., Banis P.J., Evers G., Vuuren T. van, Montizaan R.M., Lombaers L., Buljac J., Hoekstra A., Talsma G.J., Kaptein S.P., Schomaker B., Hemerijck A.C., Meer M.J.S.M. van der, Sprengers L.C.J., Meulen P. van der, Korte A.W. de, Moltmaker H., Barentsen B., Bos R.C., Schoonman E., Steen M.A. van der, Van Berlo D., Nijland L., Zaane M. van, Kuperus H.M., Altena D. van, Bijma B. & Kusiak L. (Eds.) (2015), Staat van de ambtelijke dienst 2015 De overheid in tijden van verandering Publicatiereeks overheid & arbeid no. 2015/42. Den Haag: CAOP. editorship of book
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek?, Liberaal Reveil 2015(4): 187-192. article in journal
 • Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2015), Wetgevingsjuristen ten prooi aan New Political Governance? Een inventarisatie (2002 - 2015), RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 2015(4): 247-266. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Multi-level governance and its implications for political-administrative and societal relations at the local level in the Netherlands. conference paper: refereed
 • Dijkstra G.S.A. (2015), Civil service Systems and Responsibility, Accountability and performance: A Multi- Dimensial Approach. In: Dijkstra G.S.A. (Ed.) Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Houndsmills Basingstoke: Palgrave McMillan. 270-286. book chapter
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), Is er nu wel of niet sprake van een terugtredend openbaar bestuur? Het personeelsperspectief. In: J.J.M. Uijlenbroek (Ed.) De Staat van de Ambtelijke Dienst. The Hague, The Netherlands: CAOP. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2015), The legal-advisory system in the legislative process: Prey to New Political Governance? conference paper: refereed
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Public Servant in Western Europe. In: Sager F, Overeem P (Eds.) The European Public Servant. A Shared Administrative Identity?. Colchester: ECPR Press. 117-135. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (2014), De plaats van de examencommissie in de nieuwe onderwijswetgeving. Leiden Conference on role of Examination boards. conference paper: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2014), Een verruimd perspectief op rijkstoezicht?, Bestuurswetenschappen (2): 87-91. article in journal: refereed
 • F.M. van der Meer & G.S.A. Dijkstra (2013), Het regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst. In: Bekker, R. (Eds.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?. no. 2 Den Haag: CAOP. 16-22. book chapter
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal arrangements in Europe, Regional Civil Service Hub 1(1): 69-94. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (31 May 2013), Public Sector Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the Public Service (Lecture). Leiden. other
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (1 March 2013), Het overheidspersoneel en Rutte II. De omvang van het overheidspersoneel vanuit nationaal en internationaal perspectief in het licht van de voorstellen in het regeerakkoord c.a. en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van de ambtelijke dienst en samenleving in onderlinge samenhang bekeken. (Lecture). Den Haag. other
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Bestuurskunde: van Rotterdam en Leiden naar Den Haag. In: Holsteyn, J. van, Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (Eds.) Vensters op het verleden. 50 jaar FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A (2013), Public Administration: From Rotterdam and Leiden to the Hague.. In: Holsteyn, J. van, Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (Eds.) Perspectives on the past: 50 years of FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Publieke Sector hervormingen en de democratische Rechts-staat. Consequenties voor de publieke dienst, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(1): 41-47. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Repenser le « marché bureaucratique » : l’évolution de la position (juridique) des fonctionnaires en Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 95-115. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands: towards a representative bureaucracy? Multi-cultural Europe and diversity in the public sector workforce. In: Peters B.Guy, Schroter Eckhard, Von Maravic Patrick (Eds.) The policitics of representative bureucracy: Power, legitimacy and performance. Cheltenham: Edward Elgar. book chapter
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Rethinking the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil servants in Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 91-111. article in journal: refereed
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (10 April 2012), A comparative historical analysis of the development towards and reappraisal of a protected civil service in France, the UK, Germanic territories and The Netherlands in the 19th and early 20th centuries (Lecture). Antwerp. other
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (3 April 2012), The civil service and its (legal) position: an international comparison of quality, integrity and professionalism (Lecture). Stellenbosch, South Africa. other
 • Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (28 March 2012), Ambtelijke rechtsbescherming. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (1 March 2012), Bied ambtenaar eigen rechtspositie. Het Financieele Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2012), De ambtenaar in het openbaar bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief. Leiden: Leiden University Press. book
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2012), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands,, Bestuurskundige Berichten 2012: 6-8. article in journal
 • Bekkers H., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Precies genoeg ambtenaren, Binnenlands bestuur : 10-13. article in journal
 • Bekkers H., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Financieel fiasco opheffen ambtenarenstatus, Binnenlands bestuur . article in journal
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (24 August 2011), The changing position and (legal) status of top civil servants from a PSB perspective. (Lecture). Reykjavik. other
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), De sluipende teloorgang van de rechtsstaat, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2011(4): 139-140. article in journal
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (30 March 2011), De prijs van de rechtsstaat. Staatscourant: 7. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (15 March 2011), Overheid en ambtenaar nieuwe stijl en integriteit. (Lecture). Zoetermeer. other
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Afschaffen Ambtenarenstatus Financieel Riskant, PM public mission 6: 34-35. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), [bespreking van: Woud, A. van der. (2010) Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker] , Advances in Emergency Medicine 65: 73-77. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), Comparative civil service systems in Western Europe: Variations and similarities.. In: Van der Meer F.M. (Ed.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 269-285. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), De ambtenaar: een bijzondere werknemer in dienst van een bijzondere werkgever.. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), De bestuurlijke vormgeving van collectieve actie in de agrarische sector en het midden en kleinbedrijf. Een vergelijking van onderscheiden publieke en private arrangementen. Leiden: Centre for Public Sector Reform. report
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Naar een overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl. Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance vanuit internationaal perspectief bezien.. Leiden: Centrum voor Publieke Sectorhervormingen. Bestuurskunde Universiteit Leiden. report
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), Rechtsstaat tegen kostprijs, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 52(1): 18-22. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), The civil service system of the Netherlands.. In: Van der Meer F.M. (Ed.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. book chapter
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), Van vergrijzing en ontgroening.. In: Bekker R. (Ed.) Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 70-76. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (21 June 2010), Representative bureaucracy and multiculturalism in the Netherlands. (Lecture). Friedrichshafen. other
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (15 May 2010), Soepele ontslagregeling ambtenaren opent weg naar politieke willekeur. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De noodklok voor de rechterlijke macht?, Advances in Emergency Medicine 64(6): 97-101. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-Afdoening, Filosofie & Praktijk 31: 72-80. article in journal
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-afdoening, Bestuurskundige Berichten . article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2010), Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material . article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Is het einde van de ambtelijke status nabij?, Advances in Emergency Medicine 64(5): 88-91. article in journal: refereed
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, Widt D. de, Eijk C.J.A. van & Dijkstra G.S.A. (2010), Vernieuwing van de Rijksdienst onder de loep: Monitoring Programma Vernieuwing Rijksdienst. Leiden: Instituut Bestuurskunde / Centre for Public Sector Reform. report
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Verweesde vermogens, Advances in Emergency Medicine 64(4): 88-91. article in journal: refereed
 • Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2009), De algemene wet bestuursrecht: Stand van zaken anno 2009, Advances in Emergency Medicine 63(6): 93-97. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2009), 'De sferen van Europa en de ontwikkeling van de Europese Unie' [Bespreking van: Middelaar, L.J. van (2009) De passage naar Europa: geschiedenis van een begin. Groningen: Historische Uitgeverij], Advances in Emergency Medicine : 93-98. article in journal
 • Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2009), Europees recht en nationale steunmaatregelen, Advances in Emergency Medicine 63(3): 73-78. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2009), Stichtingen in het publieke domein, Advances in Emergency Medicine 63: 97-100. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (29 October 2008), Eén stap te ver: de Wet OM-afdoening. Staatscourant: 5. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. (25 July 2008), Het zorgkantoor: de grote onbekende?. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. (10 July 2008), Het begrip ‘zelfstandig bestuursorgaan’ leidt tot verwarring. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. (28 May 2008), Schaalvergroting en kwaliteit van de zorg. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. (13 May 2008), De maatschappelijke onderneming als nieuwe rechtsvorm in het burgerlijk wetboek; Zorginstellingen als maatschappelijke ondernemingen en de nieuwe rechtsvorm. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), Bedrijfslichamen en zelfstandige bestuursorganen.. In: Breeman G.E., Noort W.J. van, Rutgers M.R. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 138-143. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), De effectiviteit van marktwerking in de zorg, Advances in Emergency Medicine 3: 102-107. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De gezondheidszorg en het verdrag van Lissabon, Zorg en Financiering 3(7): 10-14. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), De organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg, Advances in Emergency Medicine 2: 117-121. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De rechterlijke macht.. In: Breeman G.E., Noort W.J. van, Rutgers M.R. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief.. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 109-121. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2008), De verantwoording van maatschappelijke ondernemingen, Advances in Emergency Medicine 4: 92-95. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Advances in Emergency Medicine 6. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), Gemeenten ICT en waterschappen, Advances in Emergency Medicine 5: 111-115. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), In dienst van het publieke belang, Advances in Emergency Medicine 02: 9-18. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Outputmeting van overheidspersoneel: Een simpele prestatie?, Advances in Emergency Medicine 1: 54-68. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Schaal en zorg, Medisch Contact (28). article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), 'Verbinden met vertrouwen: Omgaan met botsende private en publieke belangen' [Bespreking van: H. Nuiver (2007) Verbinden met vertrouwen: hoe partijen met verschillende belangen strategisch kunnen samenwerken. Assen: Koninklijke Van Gorcum], Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 9(18): 35-35. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Verbinden met vertrouwen: Omgaan met botsende private en publieke belangen, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 11: 31-34. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Zorginstellingen en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, ZM Magazine 05(2008): 18-20. article in journal
 • Meer F.M. van der, Rutgers M.R. & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. (2007), Output-meting van het overheidspersoneel: Een simpele prestatie?. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [other] other
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. (2007), Civil service systems and responsibility, accountability and performance: A multi-dimensional approach. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J., Meer F.M. van der (Eds.) The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. New York: Palgrave MacMillan. book chapter
 • Baptist-Fruin M. & Dijkstra G.S.A. (2007), Mediation in conflicten tussen burgers en overheid, Advances in Emergency Medicine 61(5): 77-81. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2007), Publiek en privaat in de sociale zekerheid, Advances in Emergency Medicine 61(1): 91-95. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De bestuurlijke boete, Advances in Emergency Medicine 60(2): 164-166. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De macht van de ambtenaren, Advances in Emergency Medicine 60(1): 74-76. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De nationale conventie, Advances in Emergency Medicine 60(6): 487-489. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De ongehoorzame rechter, Advances in Emergency Medicine 60(4): 331-333. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De positie van de commissaris der koningin, Advances in Emergency Medicine 60(3): 251-253. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2006), De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst. In: Bierens W.P.S., Richert C.L.C., Schie P.G.C. van (Eds.) Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Den Haag: Telderstichting. book chapter
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2006), Modernisation and reform of Dutch waterboards: Resilience or change?, Journal of Institutional Economics 2(2): 181-201. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. (2005), Civil Servants: Performance measurement, accountability and responsibility. Blacksburg. [other] other
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (25 October 2005), De positie van de ambtenaar meer buitengewoon dan normaal. Staatscourant: 6-6. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Zelfstandige bestuursorganen en politiek-ambtelijke verhoudingen. Antwerpen. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. (4 May 2005), De avond van Van Thijn: Een storm in een glas water?. Staatscourant: 8-8. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. (2005), Coordinatie van de Nederlandse EU-inbreng bezien vanuit een institutioneel perspectief, Advances in Emergency Medicine 59(2): 162-164. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), De Nederlandse rechterlijke macht: Kritiek en (dalend) vertrouwen, Advances in Emergency Medicine 59(3): 458-460. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Denkend aan de Europese grondwet, Advances in Emergency Medicine 59(3): 256-258. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2005), De Raad van Toezicht in het universitaire bestel: De grote onbekende, Advances in Emergency Medicine 59(2): 121-136. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. (2005), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart. Bussum: Coutinho. 113-132. book chapter
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E., Koevoet C.A., Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Functioneel bestuur. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 135-160. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Oordelen van burgers over de gemeentelijke dienstverlening, Advances in Emergency Medicine 59(3): 360-362. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (2005), Parlementaire dilemma's bij nieuwe Europese Grondwet, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 46(2): 58-62. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Product- en bedrijfschappen wederom onder vuur?, Advances in Emergency Medicine 59(3): 79-81. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (6 December 2004), Nederlands parlement, grijp uw kans. Staatscourant: 5. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A., Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (27 October 2004), De invloed van Europa laat zich lastig tellen. Staatscourant: 6. article in magazine/newspaper
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (30 June 2004), De Europese Grondwet wijzigt nationale politiek. Staatscourant: 7. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2004), Modernisation of Dutch waterboards: resilence or change. Bloomington. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De blinde hoeken van het openbaar bestuur, Advances in Emergency Medicine 58(4): 345-346. article in journal
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (2004), De Europese grondwet zal de verhouding tussen eerste en tweede kamer in Nederland doen veranderen, Bestuurskundige Berichten 19(4): 10-11. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De ontstaansgeschiedenis van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Advances in Emergency Medicine 58(3): 250-252. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De prestaties van de Nederlandse rechterlijke macht vergeleken en gemeten, Advances in Emergency Medicine 59(6): 536-538. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De toekomst van de rechtsstaat, Advances in Emergency Medicine 58(2): 140-142. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De (vermeende) Nederlandse claimcultuur, Advances in Emergency Medicine 58(1): 76-78. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 149-154. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (2003), De grondwettelijke verankering van de lichamen voor bedrijf en beroep, Raad voor het openbaar bestuur 7(hfdst. 7): 84-106. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), De invloed van de Europese Unie op Nederlandse gemeenten en provincies, Advances in Emergency Medicine 57(6): 534-536. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), De opmars van de marktautoriteiten, Advances in Emergency Medicine 57(3): 277-280. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2003), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 115-132. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Disentangling blurring bounderies: the public/private dichotomy from an organisational perspective. In: Rutgers M.R. (Ed.) Retracing public administration. Amsterdam: Elsevier Science. 89-106. book chapter
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (Eds.) (2003), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. editorship of book
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (2003), Het belang van de publieke zaak. In: Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Rutgers M.R. (Eds.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 7-11. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), Het meten van resultaten in de publieke sector, Advances in Emergency Medicine 57(4): 354-380. article in journal
 • Dekker J. & Dijkstra G.S.A. (2003), Managers in de bestuursrechtelijke jungle. Alphen: Kluwer. book
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), Naar een overheidsloket?, Advances in Emergency Medicine 57(5): 437-439. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen en de wet van behoud van verantwoordelijkheid. In: Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Rutgers M.R. (Eds.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 45-54. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 155-160. book chapter
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2002), Branchecode voor de maatschappelijke onderneming. Oegstgeest: Grotius Consultancy. report
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Evaluatie van de algemene wet bestuursrecht: de tweede ronde, Advances in Emergency Medicine 56(4): 369-374. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Feiten en opvattingen over lokaal bestuur, Advances in Emergency Medicine 56(1): 65-67. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen, Advances in Emergency Medicine 56(5): 467-471. article in journal
 • Hart P. 't, Wille A.C., Boin R.A., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Noort W.J. van & Zannoni M. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers. book
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Disentangling blurring boundaries: the public-private dichotomy form an organizational perspective. Leiden. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2001), Besluitvorming over grote projecten, Advances in Emergency Medicine 55(2): 194-197. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Tuurenhout M.E. (2001), De Raad van State. In: Daalder H. (Ed.) Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 1-20. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Het onbewezen nut van de ABD, Management en Bestuur 5(5): 4-6. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2001), PBO. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2001), Tussen markt en overheid, Advances in Emergency Medicine 55(3): 265-267. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The SIO's and the impact of the European Union. Leiden. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Juridisering. [other] other
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Interactief beleid, Advances in Emergency Medicine 54(1): 64-66. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Internationale vergelijking van stijlen van regeltoepassing en beleidsuitvoering, Advances in Emergency Medicine 54(2): 159-161. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (2000), Fair government as a process-, on law, organizations and institutions, Acta Universitatis Wratislaviensis : Przeglad Prawa i Administracji XLVI: 4-16. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Functioneel bestuur en het waterschap, Het waterschap 85(19): 920-927. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden, Advances in Emergency Medicine 54(4): 308-310. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (2000), Institutional change and implementation. A dynamic implementation-study of the Dutch General Administrative Law Act. In: Wagenaar H. (Ed.) Government Institutions: Effects, Changes and Normative Foundations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 201-215. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Naar een grotere openbaarheid van bestuur, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material augustus: 129-132. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Product-en bedrijfschappen als lichamen van openbaar en functioneel bestuur. In: Met raad en daad, visies op de toekomst van de overlegeconomie op nationaal en sectoraal niveau. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. 93-101. book chapter
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The Development and Current Features of the Dutch Civil Service Systems. In: Meer F.M. van der, Bekke A.J.G.M. (Eds.) Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 148-187. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (23 March 1999), Bevoegdheden van hoge vertegenwoordiger in Bosnië juridisch aanvechtbaar. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 163-169. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Bosnia after the Crisis, Journal of Contingencies and Crisis Management 7(4): 225-230. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Bosnië en Hercegovina; tussen onafhankelijke staat en internationaal protectoraat, Internationale Spectator juli/aug: 402-409. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), De heroverweging heroverwogen, Advances in Emergency Medicine nov.: 530-532. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1999), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 125-138. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Diffuse verhoudingen in hybride organisaties, Binnenlands bestuur 2 juli: 42-43. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Juridisering en de overbelasting van de rechterlijke macht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 22(10): 4-8. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), Onderhandelend bestuur, Advances in Emergency Medicine sept.: 437-439. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), Verzelfstandiging van overheidsdiensten, Advances in Emergency Medicine feb. '99: 90-93. article in journal
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Eds.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 171-174. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (12 November 1998), Bestuurlijke implicaties van de Awb (Lecture). Noordwijkerhout. other
 • Dijkstra G.S.A. (14 May 1998), Functioneel bestuur en het waterschap (Lecture). Rotterdam. other
 • Dijkstra G.S.A. (12 February 1998), Directie Arbeidsverhoudingen Ministerie van Sozawe (Lecture). Den Haag. other
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De lasten en lusten van het bestuursrecht. In: Toonen T.A.J, Hendriks F. (Eds.) Schikken en plooien: de stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum. 75-86. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De relevantie van de Algemene Wet Bestuursrecht voor bestuurskundigen, Bestuurskundige Berichten 3(jrg. 13): 7-9. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De relevantie van de Algemene wet bestuursrecht voor bestuurskundigen, Bestuurskundige Berichten : 7-9. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1998), Overheid en strategisch management, Advances in Emergency Medicine okt/nov 98: 263-265. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1998), Overheid en strategisch management, Advances in Emergency Medicine okt/nov 98: 263-265. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Strategisch management voor de publieke sector. In: Bekke A.J.G.M. (Ed.) Management in overheidsorganisaties. Alphen aan den Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-17. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Strategisch Management voor de publieke sector. Management in overheidsorganisaties: 1-17. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A., Jorna F.B.A. & Loop M.L.M. van der (1998), Subsidiebeschikkingen. In: Polak J.M., Damen L.J.A. (Eds.) Ervaringen met de AWB (Congresbundel, Evaluaties AWB). 's-Gravenhage: VUGA. 53-61. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Wetgeving. In: Daalder H. (Ed.) Compendium politiek en samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 801-821. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Wetgeving. Compendium politiek en samenleving: 801-821. article in magazine/newspaper
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1998), Zelfregulering: De derde weg tussen overheid en markt, Christen Democratische Verkenningen 6: 220-230. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Roborgh L.J. (5 April 1997), The Dutch Civil Service System. (Lecture). Bloomington. other
 • Dijkstra G.S.A. (1997), A Bird's Eye View of the Development of Dutch Administrative Law, Acta Universitatis Wratislaviensis : Przeglad Prawa i Administracji XXXIX(2047): 257-263. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Besluiten in uitvoering Review of: Torenvlied R. -, Staatscourant : 3-5. book review
 • Dijkstra G.S.A. (Ed.) (1997), Besluiten in uitvoering. Den Haag: Staatscourant. editorship of book
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De Algemene wet bestuursrecht: verleden, heden en toekomst, Advances in Electronics 6(7): 295-304. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De hand in eigen boezem, hoe om te gaan met juridisering, Economy and Sociology 10(2): 34-38. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Derde tranche Awb en effectiviteit van subsidies.. In: Herweijer M., Schuiling K.F., Winter H.B. (Eds.) In wederkerigheid, Opstellen voor Prof.mr. M. Scheltema. Deventer: Kluwer. 165-173. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De verzelfstandiging van de bezwaarschriftenprocedure: een pleidooi voor differentiatie, Beleid en Maatschappij 24: 294-302. article in journal
 • Dijkstra G.S.A., Hagelstein G.H. & Montfort A.J.G.M. van (1997), Member of editorial staff Advances in Electronics 6(7). editorship of journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Functionele decentralisatie. In: Compendium politiek en samenleving (C0700). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-41. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Het belang van de uitvoeringsorganisatie voor het beleid, Advances in Emergency Medicine 3(3): 180-182. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Kritiek op functioneel bestuur slechts ten dele terecht, Staatscourant : 5-6. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Kritiek op functioneel lichaam als NOvAA niet terecht, Accounting 31(12): 17-19. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Rechtsstaat, rechtersstaat of regentenstaat?, Binnenlands bestuur 18: 16. article in journal
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Strategic planning for public and nonprofit organizations Review of: Bryson J.M. (1997) Aanbevolen standaardwerk, Openbaar Bestuur Internationaal 5. book review
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (1997), Wahrheit und Dichtung of: Dromen zijn bedrog, RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 18: 16. article in journal: refereed
 • rechtbank Den Haag honorair rechter plaatsvervanger
 • Ministerie van Financien voorzitter bezwaarschriftencommissie Ministerie van Financien
 • Sociaal-Economische Raad lid bezwaarschriftencommissie Sociaal-Economische Raad
This website uses cookies.  More information.