Universiteit Leiden

nl en

Frits van der Meer

Professor by special appointment Comparative Public Sector and Civil Service Reform

Name
Prof.dr. F.M. van der Meer
Telephone
+31 70 800 9405
E-mail
f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl

Frits van der Meer holds the endowed CAOP chair ‘Comparative Public Sector and Civil Service Reform’ at the Institute of Public Administration since June 2011. His ongoing research activities concentrate on (comparative) public sector reform, the Enabling State and government performance. This line of research is set in the context of a gradually changing multi-level governance system and the emergence of an enabling state. Themes of interests in this area are, for instance, the analysis of the interrelationship between the changing size, composition and professionality dimensions of governments and civil service systems on the one hand, and their per-formance on the other.

More information about Frits van der Meer

Frits van der Meer holds the endowed CAOP chair ‘Comparative Public Sector and Civil Service Reform’ at the Institute of Public Administration. His ongoing research activities concentrate on (comparative) public sector reform, the Enabling State and government performance. This line of research is set in the context of a gradually changing multilevel governance system and the emergence of an enabling state. Themes of interests in this area are, for instance, the analysis of the interrelationship between the changing size, composition and professionality dimensions of governments and civil service systems on the one hand, and their performance on the other.

He has been involved in international comparative research in this area recently in a project sponsored by the European Union on institutional capacity and performance of the EU member states. In addition he has managed of international research networks, such as the Civil Service Systems Consortium of major international academic experts in this particular field. Besides he is doing research on administrative history.

As director of the Leiden Centre for public sector Reform, he has worked with governments in a wide range of countries and with international organizations on a regular basis. He is also currently in charge of the professional Public Administration master programme.

Frits van der Meer is working at the Institute of Public Administration since 1985. Before he was employed by the Ministry of the Interior (Council on local government). He studied economic history at Leiden University and graduated in 1983. In 1993 he finished his PhD in social science on Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat. (Civil servants in the Netherlands: Size, bureaucratisation and representativeness of the civil service).

Professor by special appointment Comparative Public Sector and Civil Service Reform

 • Faculty Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Work address

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Room number 4.123

Contact

Professor by special appointment Comparative Public Sector and Civil Service Reform

 • Faculty Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Work address

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Room number 4.123

Contact

 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2023), De aansturing van de uitvoering: internationaal en historisch vergeleken. Leiden/Den Haag: CAOP/BZK.
 • Meer F.M. van der (2023), Inleiding. In: Meer F.M. van der (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst 2023: bouwen aan vertrouwen. Publicatiereeks Recht en Overheid no. 55. Den Haag: CAOP. 5-10.
 • Meer F.M. van der (2023), Openbaar bestuur, burgers en het behoud van vertrouwen: het behoud van vertrouwen. In: Meer F.M. van der (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst 2023: bouwen aan vertrouwen. Publicatiereeks overheid & arbeid no. 55. Den Haag: CAOP. 11-27.
 • Meer F.M. van der (Ed.) (2023), Staat van de Ambtelijke Dienst 2023: bouwen aan vertrouwen. Publicatiereeks overheid & arbeid no. 55. Den Haag: CAOP.
 • Meer F.M. van der (2023), Tot slot continu bouwen aan vertrouwen: denk- en handelingsperspectieven voor de toekomst?. In: Meer F.M. van der (Ed.), Staat van de Ambtelijke Dienst 2023: bouwen aan vertrouwen. Publicatiereeks overheid & arbeid no. 55. Den Haag: CAOP. 185-194.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2023), Groningers boven gas : de hoge uitvoeringskosten steken wrang af tegen de vergoedingen die de slachtoffers van aardbevingen in Groningen ontvangen, De Hofvijver 13(141): .
 • Meer F.M. van der (2023), European Public Administration Country Knowledge : country brief 2022: The Netherlands. Brussels: Directorate-General for Structural Reform Support Unit 02 Governance and Public Administration .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2022), Beperkt de toegang van ideele organisaties tot de rechter , Liberale Reflecties 63(3): 43-49. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), An unbound Prometheus: bureaucracy, technology, technocracy and administrative innovation, Administory. Zeitschrift Fur Verwaltungsgeschichte 6(1): 208-218. article in journal: refereed
 • Kerkhoff A.D.N. & Meer F.M. van der (2022), Serving the public interest of democratic pluralism: a brief history of Dutch government-media relations (1814-present). In: Colombo E. (Ed.) Le istituzioni e le idee: studi indisciplinati offerti a Fabio Rugge per il suo settantesimo compleanno = Institutions and ideas: interdisciplinary studies offered to Fabio Rugge for his seventieth birthday.: Giuffrè. book chapter
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2022), Voorstel voor een grondswetwijziging: een hoogste bestuursrechter terecht weer op de agenda, De Hofvijver 12(135). article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der (2022), Politics, bureaucracy and society in crisis?: Trust and the quality of public service delivery: causes and solutions. conference paper: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), The politics of staffing. In: Ladner A. & Sager F. (Eds.) Handbook on the politics of public administration. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 199-210. book chapter
 • Meer F.M. van der (23 September 2022), De compensatiemaatschappij is een doodlopende-weg. Interviewed by Jongsma M.(Het Financieele Dagblad) [interview]. other
 • Meer F.M. van den (2022), Openbaar bestuur en samenleving in crisis? Een Essay, Binnenlands bestuur 43(37): 20-24 (5). article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der (2022), Politiek, bureaucratie en samenleving in crisis: de bijdrage van de bestuurskunde aan problemen en oplossingen, Bestuurskundige Berichten 37(1): 18-21. article in journal
 • Meer F.M. van der (29 June 2022), Steeds meer politici bedreigd door demonstranten: 'Ik vraag me af wie straks de politiek nog in wil' for Eenvandaag(NOS 1) [interview]. television or radio interview
 • Meer F.M. van der (12 June 2022), Boerenprotest, stelt hoogleraar, was een vorm van mentale bedreiging. ‘Dit breekt de samenleving af’. Interviewed by Egmond J. van(Trouw) [interview]. other
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), De zorg voor een deugdelijke ambtelijke dienst en openbaar bestuur: de bestuurlijke en juridische borging, De Hofvijver 12(131). article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der (2022), Bouwen aan hernieuwd vertrouwen. The Hague: CAOP. conference paper
 • Meer F.M. van der (2022), Naar een daadwerkelijke vernieuwing van de Rijksdienst via een upgrade van de ambtelijke organisatie: prioriteiten voor de beleidsafdeling ‘organisatie Rijksdienst’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties- in de kabinetsperiode Rutte IV: two-pager voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (. Public Administration, FGGA, Leiden). protocol
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), Incentives and obstacles to the public sector and civil service reform: a conceptual analysis, Zarządzanie PublicznePublic Governance 4(58): 5-16. article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2021), The latitude for loyal contradiction and public leadership: a conceptual and comparative approach, International Journal of Public Leadership 17(4): 301-312. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2021), Eén hoogste bestuursrechter: terecht wederom op de agenda, De Nederlandse Grondwet 2021: 1-2. article in journal: refereed
 • Dijkstra G.S.A & Meer F.M. van der (2021), Eén hoogste bestuursrechter: terecht wederom op de agenda, De Nederlandse Grondwet : . article in magazine/newspaper
 • Meer F.M. van der (2021), Openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat: de gevolgen van een voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst in een multilevel governance systeem . Publicatiereeks overheid & arbeid no. 51. Den Haag: CAOP. book
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M.van der (2021), Het dedain van de politiek ten opzichte van onze Grondwet, De Hofvijver 11(123): . article in journal: refereed
 • Meer F.M. van der (2021), Position paper ronde tafelgesprek 27/09/2021: bijdrage aan rondetafelgesprek Commissie Fraudebestrijding Tweede Kamer Staten-Generaal enige overwegingen . conference paper
 • Meer F.M. van der (2021), Openbaar bestuur, burgers en de vertrouwenscrisis. In: Bouwen aan Vertrouwen. Den Haag: CAOP. 1-5. conference paper: refereed
 • Meer F.M. van der (2021), European public administration country knowledge: Country Brief 2021 The Netherlands. Brussels: Directorate General Structural Reform Support. report
 • Meer F.M. van der (2021), Is het erg dat burgers minder vertrouwen in de overheid heeft?. In: Loes Hodemaekers (Ed.) Bouwen aan Vertrouwen. Den Haag: CAOP. conference paper
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2021), Moet de Kamer zichzelf onderzoeken?, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal (105): . article in journal
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), De slager die zijn eigen vlees keurt, De Hofvijver 10(113): .
 • Dijkstra G.S.A. Meer F.M. van der (16 November 2020), Parlementair onderzoek als gemankeerd reinigingsritueel. Het Financiële Dagblad, Opinie.
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, De Widt D., Van Eijk C. & Dijkstra G.S.A. (2010), Monitoring Vernieuwing Rijksdienst. Den Haag: Programma Vernieuwing Rijksdienst.
 • Rakhorst A.M., Gorp E. van, Meer F.M. van der, Hendriks J., Jansen J., Grotenhuis R. & Peters R. (2020), Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19. Heeswijk-Dinther: Berne Media.
 • Meer F.M. van der (2020), Wat is een mensenleven waard?. In: Rakhortd A.M., Gorp E., Meer F.M. van der, Hendriks J., Jansen J., Grotenhuis R. & Peters R. (Eds.), Wat doen we met deze crisis. Na Covid-19. Heeswijk-Dinther: Berne Media. 49-65.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), Parlementaire ondervraging Toeslagenaffaire: waarheidsvinding, sanctionering en het gevoel van en naar rechtdoen, De Hofvijver 10(109): 1-2.
 • Rakar I., Larat F, Meer F.M. van der, Muk S, Reinholde I., Shikova N. & Špaček D. (2020), Public administration across Europe structure and top civil servants. Ljubljana: University of Ljubljana.
 • Meer F.M. van der (2020), Ambtenaren: de behoefte aan en zorg voor goede ambtenaren. Essay voor Virtuele Tentoonstelling ‘De Ambtenaar’ georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), Wat het openbaar bestuur aan mensen nodig heeft.Trends in omvang, samenstelling en functioneren van het Nederlandse ambtelijk apparaat. In: , Werkboek Werkcongres 2020. Den Haag: BZK. 1-12.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (11 March 2020), Laat Tweede Kamer zichzelf eens een dwangsom opleggen. De Volkskrant, Opinie.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2020), Niet een Parlementair Onderzoek, maar een Onafhankelijke Raad voor het Overheidsfunctioneren, De Hofvijver 10(2): .
 • Meer F.M. van der (2020), Verleden, heden en toekomst van de BB, Bestuurskundige Berichten 35(1): 6.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (7 February 2020), Het openbaar bestuur heeft dwarsliggers hard nodig. Trouw, Opinie.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2020), The Background, direction, ideas, triggers, and durability of public sector reforms: A conceptual analysis of the EU28 and the Visegrád 4. In: Mazur S. (Ed.), Public Administration in Central Europe. Ideas as causes for Reform. London: Routledge. 75-91.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2019), BIT en BSK: De borging van een gespannen relatie, De Hofvijver : .
 • Meer F.M. van der (2019), Public administration reforms in The Netherlands during the period 2016-2018. Brussels: EU.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2019), The unbound Prometheus, Technologie, technocratie, sociale innovatie en het ambtelijk apparaat: de noodzaak van een politiek-maatschappelijke antenne. In: Uijlenbroek J.J.M. & Wal Z. van der (Eds.), Stad 2019: sociale en technologische innovatie. Den Haag: CAOP PRESS. 109-127.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den, Steen T.P.S. & Dijck C. van (2019), Consensus Democracy and Bureaucracy in the Low Countries, Politics of the Low Countries 1(1): 27-44.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2018), Civil Service Systems: Size and Performance in the EU 28 member states on an Administrative BMI Scale. . Brisbane: IPSA. 1-78.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2018), Spanning op het ministerie, De Hofvijver 8(87): .
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), The Politics of Representative Bureaucracy and diversity. The academic and the political administrative framing of a policy issue. . Pittsburg: IPPW. 1-18.
 • Meer F.M. van der (12 June 2018), Verminderde aandacht voor ambtelijke kwaliteit. CAOP, Den Haag. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Kerkhoff A.D.N. (2018), The Media and Government in the Netherlands 1814 -2018. . Speyer: IIAS. 1-23.
 • Meer F.M. van der (2018), Public administration characteristics and performance in EU28: The Netherlands. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Meer F.M. van der (2018), De zorg voor de kwaliteit van de publieke dienst. Verweesd tussen politiek en bestuur?. Reeks Casual Papers Centre for Public Sector Reform.
 • Meer F.M. van der (2018), Den Haag in veelvoud: de noodzaak van een samenhangende Haagse missie op bestuurlijk, hoger onderwijs en samenlevingsniveau. Reeks Casual Papers Centre for Public Sector Reform.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.A. (2018), Assessing and Explaining the Lati-tude of Loyal Contradiction within Bureaucracy: A Conceptual Approach. . Denver: ASPA. 1-31.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), Administrative Dissent and Consent: Dis (loyal) contradiction, actions and administrative sabotage. : NIG.
 • Meer F.M. van der (2017), Integraal bestuur en decentralisatie tussen mogelijkheid en feitelijkheid: wie legt en harkt de tuin aan?. .
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Loyal Contradiction within Bureaucracy. A declining scope for loyal contradiction (including appraisal) through voice towards the political and organizational leadership of and colleagues within civil service systems? A comparative analysis. Wal Z. van de & Berg C.F. van den (Eds.), International Conference on Public Policy (ICPP) Singapore 28-30 June 2017.. .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Ambtelijke tegenspraak en de Wet open overheid, De Hofvijver 7(74): .
 • Meer F.M. van der (2017), Public administration characteristics in The Netherlands.
 • Meer F.M. van der (2017), Verkiezingsprogramma 2017 en openbaar bestuur en arbeid: een leegte die gevuld moet worden.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Hoe gehoorzaam zijn ambtenaren?, 't Haagsch kwartiertje 3(4): 6-10.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Omvang en kwaliteit van de ambtelijke dienst: Ontwikkelingen in de kabinetsperiode Rutte III in perspectief. In: Uijlenbroek J.J.M. (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst: de motiverende overheid anno 2017 no. 45. Den Haag: CAOP. 19-41.
 • Meer F.M. van der (2017), Report on Public Administration Reform Trends and Reform Dynamics in the Netherlands Snapshot and EU semester link. Brussels: EUPACK/HERTIE/EIPA.
 • Meer F.M. van der (2016), Het huis voor de klokkenluiders als teken van bestuurlijk en juridisch fatsoen.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Een ontevreden ombudsman met een rammelend onderzoek, De Hofvijver (67): .
 • Kas A. & Meer F.M. van der (26 July 2016), Bezuinigen op het Rijk? Dat lukt dus nooit. Interviewed by Kas Annemarie for NRC Handelsblad, Main paper. [interview].
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2016), Government and society in the active and the enabling state: A framework for analyzing transitions across time and place paper presented at the IRSPM conference 2016 in Hong Kong. . Hong Kong.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Naar een collegiale en integrale ombudsman, De Hofvijver 6(61): .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (16 February 2016), Niet één ombudsman maar een college. Trouw, opinie: 18.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), Drie valkuilen en denkfouten in de drang naar een kleinere overheid, Me Judice : 1-3.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), De hoogste tijd voor een fundamentele bezinning op het instituut Nationale ombudsman, Liberaal Reveil 57(2): 96-100.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), De Nederlandse ambtelijke dienst in cijfers. In: Uijlenbroek J. (Ed.), De Nederlandse Publieke Dienst. Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. The Hague: Home Affairs. 32-38.
 • Meer F.M. van der (2016), De publieke dienst in een veranderend publiek domein: omvang en kwaliteit. Uitdagingen en oplossingsrichtingen, Den Haag.
 • Meer F.M. van der & Kerkhoff A.D.N. (2016), Raising en training Civil Servants for the public service.The Dutch system and practice of educating and training civil servants (1814-2016) Paper presented at IIAS working group conference on Administrative History Brussels 23 April 2016. . Brussels.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), The Dutch civil service in figures. The Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Public Service Labour Affairs Directorate.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Kerkhoff A.D.N. (2016), The Dutch decentralized unitary state and its effects on civil service systems in the period of the Night Watch, Welfare and Enabling States 1814 – 2016, Administory: Zeitschrift Fur Verwaltungsgeschichte 1(1): 138-154.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek?, Liberaal Reveil 2015(4): 187-192.
 • Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (27 October 2015), Koers houden in turbulentie: De rol van de rijksoverheid op het gebied van IenM internationaal vergeleken. [lecture].
 • Meer F.M. van der (2015), Het openbaar bestuur en de participatiesamenleving: water en vuur? Openbare Lezing voor kring Berne Anders, 22 september 2015, Heeswijk Noord-Brabant. .
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der, Mannekes M. van, Osch D. van, Porth J. & Schmidt A. (2015), Koers houden in turbulentie: De rol van de rijksoverheid op het gebied van infrastructuur en milieu internationaal vergeleken. Publicatiereeks overheid & arbeid no. 38. Den Haag: CAOP.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Multi-level governance and its implications for political-administrative and societal relations at the local level in the Netherlands. .
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2015), Centres, Motives and Initiators of Administrative Reform in The Netherlands, 19th-20th Centuries. In: Tiihonen S. (Ed.). Napels: Bruylant.
 • Meer F.M. van der, Kerkhoff A.D.N. & Osch D. van (2015), Raising Civil Servants: The Dutch system and practice of educating and training civil servants (1814-2015). . Vienna, Austria: IIAS Administrative History study group meeting.
 • Raadschelders J.C.N., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2015), Civil Servants in the Enabling Framework State of the 21st Century. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (Eds.), Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Houdsmills Basingstoke: Palgrave Mc Millan. 354- 371.
 • Raadschelders J.C.N., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2015), Civil service systems and the challenges of the 21st century. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (Eds.), Comparative civil service systems in the 21st century. Houndsmills Basingstoke: Palgrave Mc Millan. 1-15.
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (Eds.) (2015), Comparative Civil Service Systems in the 21st century. Houndsmill: Palgrave/McMillan.
 • Meer F.M. van der (2015), Het openbaar bestuur als multi level governance systeem: De consequenties voor de relatie tussen politici, ambtenaren en burgers. Openbare lezing 28 mei Den Haag. [lecture].
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), Is er nu wel of niet sprake van een terugtredend openbaar bestuur? Het personeelsperspectief. In: Uijlenbroek J.J.M. (Ed.), De Staat van de Ambtelijke Dienst. The Hague, The Netherlands: CAOP.
 • Meer F.M. van der (2015), Key note speech to EMPA Yearly International Conference Leiden 16th January 2015: Analyzing public sector reform and the rise of a (post) enabling state (Leiden). [other].
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Public Servant in Western Europe. In: Sager F. & Overeem P. (Eds.), The European Public Servant. A Shared Administrative Identity?. Colchester: ECPR Press. 117-135.
 • Meer van der F., Steen T. & Wille A. (2015), Western European civil service systems. A comparative analysis. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen Th.A.J. (Eds.), Comparative civil service systems in the 21st century (2nd ed). Houndsmill Basingstoke: Palgrave Macmillan. 38-57.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2014), Dutch Central Government Elites from 1980 to 2012: Changing Characteristics and Interactions with Political Officeholders, Revue Française d'Administration Publique (151/152): 763-782.
 • Meer F.M. van der (2014), Key Note Speech CAOP Jaarcongres: Transformaties en verschuivingen in het publieke domein: Transformaties en verschuivingen in het publieke domein (CAOP Jaarcongres). [other].
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (2014), Administrative elites in the Netherlands from 1980 to 2011: making the invisible visible, International Review of Administrative Sciences 80(4): 726-745.
 • Meer F.M. van der (2014), Minder overheid, maar wie denkt er na over de lange termijn?, Mejudice 2014(november 18): .
 • Meer F.M. van der (2014), BESTUURLIJK HERVORMINGSBELEID: KORTZICHTIGHEID OF BREDERE BLIK. In: CAOP (Ed.), Alles voor het publiek domein. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van no. 35. Den Haag: CAOP Press/ Loes Spaans. 18-22.
 • Meer F.M. van der, Kerkhoff A.D.N. & Osch D.A.G.T. van (2014), Educating and training civil servants in the Netherlands 1814-2014. . Corfu, Greece: IIAS Administrative History study group.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2014), Centers, motives and initiators of Administrative Reform in The Netherlands, 19th-20th centuries. In: Tiihonen S. (Ed.), Administrative Reform. Brussels: Bruylant.
 • Meer F.M. van der (2014), “Enabling state and consequences for public service delivery and public servants” used as an illustration for Doing Research and Consultancy on Public Sector Reform: How Scholarly WorkImpacts on Practitioners’ Work – and Vice Versa. Key note speech PhD seminar annual EGPA conference Speyer Germany September 2014.
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (2014), Les élites administratives aux Pays-Bas de 1980 à 2011: Rendre visible l’invisible, Revue internationale des Sciences administratives vol 80(decembre): .
 • Van der Meer F.M. (2014), Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the public service. [lecture].
 • Meer F.M. van der (2014), Schaalproblemen in het openbaar bestuur. MLG en multischalig besturen , Utrecht Maart 2014. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Het regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst. In: Bekker R. (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? no. 2. Den Haag: CAOP. 16-22.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal arrangements in Europe, Regional Civil Service Hub 1(1): 69-94.
 • Meer F.M. van der (27 June 2013), Speaking truth (unto) power. Een historisch en internationaal perspectief. Symposium speaking truth to power ter gelegenheid van het afscheid van hans borstlap als voorzitter van de stichting leerstoelen CAOP. CAOP Den Haag. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (31 May 2013), Bureaucracy in systems of multi-level governance: towards a new civil service research project. Conference ramework Paper. Transatlantic Policy Consortium Conference: Civil Service Systems Panel. Leiden. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (31 May 2013), Public Sector Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the Public Service. Transantlantic Policy Consortium Conference: Civil service panel. Leiden. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (3 May 2013), The Governance of Food Safety in the Netherlands: (De)regulation, (De)centralization and (De)collectivization. IIAs working group Administrative History. Reims. [lecture].
 • Meer F.M. van der (17 April 2013), Welke jongere is nog ambtenaar. NRC.next.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (1 March 2013), Het overheidspersoneel en Rutte II. De omvang van het overheidspersoneel vanuit nationaal en internationaal perspectief in het licht van de voorstellen in het regeerakkoord c.a. en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van de ambtelijke dienst en samenleving in onderlinge samenhang bekeken. Brain storm meeting CAOP. Den Haag. [lecture].
 • Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (2013), De Blokkendoos van de Rijksdienst, PM public mission : 12-15.
 • Meer F.M. van der (2013), Ambtenaren in de vuurlinie bij gemaakte fouten – Wanneer de ambtenaar in de fout gaat, ligt hij in de vuurlinie. Geniet de ambtenaar nog wel bescherming van de verantwoordelijke politici?” Intermediair 15-04-2013. Intermediair. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Bestuurskunde: van Rotterdam en Leiden naar Den Haag. In: Holsteyn J. van, Mom R., Smit I., Tromp H. & Wolters G. (Eds.), Vensters op het verleden. 50 jaar FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2013), De bestuurlijke paragraaf van het Regeerakkoord 'aan enige liberale principien nader getoetst', Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 54(2): 125-130.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Public Administration: From Rotterdam and Leiden to the Hague. In: Holsteyn J. van, Mom R., Smit I., Tromp H. & Wolters G. (Eds.), Perspectives on the past: 50 years of FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Publieke Sector hervormingen en de democratische Rechts-staat. Consequenties voor de publieke dienst, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(1): 41-47.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Repenser le « marché bureaucratique » : l’évolution de la position (juridique) des fonctionnaires en Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 95-115.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands: towards a representative bureaucracy? Multi-cultural Europe and diversity in the public sector workforce. In: Peters B. Guy, Schröter Eckhard & Maravic Patrick von (Eds.), The policitics of representative bureucracy: Power, legitimacy and performance. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Rethinking the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil servants in Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 91-111.
 • Meer F.M. van der (2013), Tegenstrijdige oordelen over en verwachtingen ten aanzien van ambtenaren, CAOP-magazine : .
 • Meer F.M. van der (28 June 2012), In hoeverre is de huidige Nederlandse (rijks)overheid “groot” dan wel “beperkt” van omvang in vergelijkend perspectief?. Openbaar debat: ambtenaren tussen zorg en trots. Den Haag De Witte. [lecture].
 • Meer F.M. van der (21 June 2012), Publieke sector hervormingen en de democratische rechtsstaat. Openbare bijeenkomst CAOP , opgenomen en geplaatst op youtube. Den Haag. [lecture].
 • Meer F.M. van der (4 June 2012), 'De ambtenaar in een veranderend openbaar bestuur'. interview. [interview].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (30 April 2012), The Governance of Food Safety in the Netherlands: Two Centuries of Intensifying Regulation and Organization. Paper presented at the meeting of the Working Group History of Administration, International Institute of Administrative Sciences April 30, 2012, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. IIAS working group on Administrative history. Washington DC. [lecture].
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (10 April 2012), A comparative historical analysis of the development towards and reappraisal of a protected civil service in France, the UK, Germanic territories and The Netherlands in the 19th and early 20th centuries. ECPR joint sessions. Antwerp. [lecture].
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (3 April 2012), The civil service and its (legal) position: an international comparison of quality, integrity and professionalism. 13th International Winelands Conference. Stellenbosch, South Africa. [lecture].
 • Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (28 March 2012), Ambtelijke rechtsbescherming. NRC Handelsblad.
 • Meer F.M. van der (28 March 2012), De voorwaardenscheppende staat en de rechtspositie van ambtenaren. CMHP lezing. Den Haag. [lecture].
 • Meer F.M. van der (8 March 2012), De voorwaardenscheppende staat en de gevolgen voor de inrichting en werking van het openbaar bestuur. Symposium Voorwaardenscheppende staat en prestaties. Den Haag. [lecture].
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (1 March 2012), Bied ambtenaar eigen rechtspositie. Het Financieele Dagblad.
 • Meer F.M. van der (24 February 2012). Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst, Inaugurele Rede. Leiden. [inaugural address].
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2012), De ambtenaar in het openbaar bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief. Leiden: Leiden University Press.
 • Meer F.M. van der (2012), De voorwaardenscheppende of waarborgstaat en de consequenties voor het openbaar bestuur en de publieke dienst in 2014: naar nieuwe verantwoordelijkheden voor burgers en overheid. In: Kwakkelstein Tobias, Dam Aart van & Ravenzwaaij Ardaan van (Eds.), Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving. Meppel: Boom.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2012), Eurofound project on the social dialogue in central government: the Dutch Case. Brussels: Eurofound.
 • Meer F.M. van der (2012), Johan de Witt: een 17e eeuwse Herman Achille van Rompuy?. Den Haag: Centre for Public Service Reform.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2012), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands,, Bestuurskundige Berichten 2012: 6-8.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Kenter J. (2012), Rewards for High Public Office in the Netherlands. In: Peters B. Guy & Brans Marleen (Eds.), Rewards for high public office in Europe and North America. London: Routledge. 141-157.
 • Meer F.M. van der (2012), Verkiezingsbeloften over snijden in overheid weerspiegelen desinteresse politiek, Me Judice (5 sept 2012): .
 • Bekkers H., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Precies genoeg ambtenaren, Binnenlands bestuur : 10-13.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (6 December 2011), De omvang van de overheid in vergelijkend perspectief. Jaarcongres Albeda Leerstoel: ‘De Staat van de ambtelijke dienst’. Den Haag. [lecture].
 • Bekkers H., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Financieel fiasco opheffen ambtenarenstatus, Binnenlands bestuur : .
 • Trappenburg N., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (22 November 2011), Nederland kent relatief weinig ambtenaren. Het Financieele Dagblad: 1.
 • Trappenburg N., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (22 November 2011), Nederlandse overheid blijkt kleiner dan in VS. Het Financieele Dagblad: 3.
 • Meer F.M. van der (7 November 2011), Reform and the post enabling state. Research seminar. Columbus Ohio. [lecture].
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (24 August 2011), The changing position and (legal) status of top civil servants from a PSB perspective. ECPR conference. Reykjavik. [lecture].
 • Meer F.M. van der (4 May 2011), Public sector reform and the rise of an enabling state: queries and conundrums. Key note speech research conference. Speyer. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (15 March 2011), Overheid en ambtenaar nieuwe stijl en integriteit. Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Zoetermeer. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (10 March 2011), Eigene van de overheid vanuit internationaal perspectief. CAOP debat over de rol van de overheid. Den Haag. [lecture].
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Afschaffen Ambtenarenstatus Financieel Riskant, PM public mission 6: 34-35.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), [Bespreking van: Demmke, C. (& T. Moilanen) (2010) Civil Services in the EU of 27: Reform Outcomes and the Future of the Civil Service. Frankfurt am Main: Peter Lang], Common Market Law Review 48: 2139-2141.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), [bespreking van: Woud, A. van der. (2010) Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker] , Advances in Emergency Medicine 65: 73-77.
 • Meer F.M. van der (2011), Civil service systems in Western Europe: An introduction. In: Meer F.M. van der (Ed.), Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 1-13.
 • Meer F.M. van der (Ed.) (2011), Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), Comparative civil service systems in Western Europe: Variations and similarities. In: Meer F.M. van der (Ed.), Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 269-285.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), De ambtenaar: een bijzondere werknemer in dienst van een bijzondere werkgever. [other].
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), De bestuurlijke vormgeving van collectieve actie in de agrarische sector en het midden en kleinbedrijf. Een vergelijking van onderscheiden publieke en private arrangementen. Leiden: Centre for Public Sector Reform.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), De groei en daling van het aantal ambtenaren: een kwestie van appelen en peren?. In: Bekker R. (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan ambtenaren er anno 2011 voor?. Publicatiereeks overheid & arbeid. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 16-25.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Naar een overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl. Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance vanuit internationaal perspectief bezien. Leiden: Centrum voor Publieke Sectorhervormingen. Bestuurskunde Universiteit Leiden.
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2011), Public service bargains in the Dutch top civil service, Public policy and administration 26(2): 209-232.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), The civil service system of the Netherlands. In: Meer F.M. van der (Ed.), Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Kerkhoff A.D.N. (2011), Van nachtwakerstaat naar waarborgstaat. Proliferatie en vervlechting van het Nederlandse openbaarbestuur in de lange twintigste eeuw (1880-2005). In: , Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland: Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat. Bussum: Coutinho. 221-291.
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), Van vergrijzing en ontgroening. In: Bekker R. (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 70-76.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Raadschelders J.C.N. (25 November 2010), Public sector reform and administrative Models, traditions, and reforms Paper. NIG. Maastricht. [lecture].
 • Meer F.M. van der (6 October 2010), State of the Public sector reform and traditions, seminar ‘Intergovernmental dimension of public sector reform: A European comparative perspective’. Seminar organized by the Centre for Public Sector Reform, Institute of Public Administration Faculty of Social Sciences. The Hague. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (21 June 2010), Representative bureaucracy and multiculturalism in the Netherlands. Conference. Friedrichshafen. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (18 June 2010), Motives and Initiators of Administrative Reform in The Netherlands, 19th-20th C. IIAS Working Group History of Government. Conference IIAS administrative history. University of Linz, Austria. [lecture].
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (15 May 2010), Soepele ontslagregeling ambtenaren opent weg naar politieke willekeur. De Volkskrant.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (13 April 2010), Samenvoegen van ministeries is inefficient en lost niets op. De Volkskrant.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2010), De eigenheid van de publieke dienst van uit internationaal perspectief. Den Haag: CAOP.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2010), Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material : .
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2010), Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van 'multi-level governance'. In: , Het eigene van de overheid: Input voor het debat over de rol van de overheid. Den Haag: CAOP. 157-169.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Is het einde van de ambtelijke status nabij?, Advances in Emergency Medicine 64(5): 88-91.
 • Groenveld S., Wagenaar F.P. & Meer F.M. van der (2010), Pre-Napoleonic centralization in a decentralized polity: the case of the Dutch Republic, International Review of Administrative Sciences 76(1): 47-64.
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2010), Public service leadership in Dutch central government: New public service challenges, new public service bargains. [other].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2010), The Administration of Dutch Migration, 19th and 20th Centuries. In: Peri Arnold (Ed.), Migration, nation formation and the state. Amsterdam: IOS Press. 127-147.
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, Widt D. de, Eijk C.J.A. van & Dijkstra G.S.A. (2010), Vernieuwing van de Rijksdienst onder de loep: Monitoring Programma Vernieuwing Rijksdienst. Leiden: Instituut Bestuurskunde / Centre for Public Sector Reform.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Verweesde vermogens, Advances in Emergency Medicine 64(4): 88-91.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2009), 'De sferen van Europa en de ontwikkeling van de Europese Unie' [Bespreking van: Middelaar, L.J. van (2009) De passage naar Europa: geschiedenis van een begin. Groningen: Historische Uitgeverij], Advances in Emergency Medicine : 93-98.
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2009), Dutch civil service leadership: torn between managerial and policy-oriented leadership roles. In: Raffel J.A., Leisink P. & Middlebrooks A.E. (Eds.), Public sector leadership: International challenges and perspectives. Cheltenham Uk Northampton MA USA: Edward Elgar. 91-109.
 • Steen T.P.S., Kerkhoff A.D.N. & Meer F.M. van der (2009), New Public Management voorbij? Negen landenstudies naar hervormingen binnen de centrale overheid. Leiden: Center for Public Sector Reform.
 • Meer F.M. van der (2009), Public sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state. Mathur R.R. (Ed.), Glimpses of civil service reform. . Hyderabad: Icfai Press. 171-195.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2009), Stichtingen in het publieke domein, Advances in Emergency Medicine 63: 97-100.
 • Meer F.M. van der (5 April 2008), The administration of Dutch migration in 19th and 20th centuries. History Public Administration. Paris. [lecture].
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), Bedrijfslichamen en zelfstandige bestuursorganen. In: Breeman G.E., Noort W.J. van & Rutgers M.R. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 138-143.
 • Meer F.M. van der (2008), De ministeries. In: Breeman G.E., Noort W.J. van & Rutgers M.R. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 55-77.
 • Meer F.M. van der (2008), Een toekomst met ambtenaren: de behoefte aan bijzondere werknemers, Advances in Emergency Medicine : 36-54.
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (2008), I Modelos Administrativos, tradiciones y reformas. Ultimo recurso explicativo?, Estado, Gobierno, Gestion Publica : 85-103.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), In dienst van het publieke belang, Advances in Emergency Medicine 02: 9-18.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2008), In Service of Dutch National Identity: The Discovery, Governance and Management of Historical and Cultural Heritage. Fisch S. (Ed.), The Administration of Historical, Artistic and Cultural Heritage. . Amsterdam/New York: IOS press. 127-146.
 • Meer F.M. van der, Steen T.P.S. & Toonen T.A.J. (2008), Local autonomy in multy-level government: A research essay. the hague: Ministry of the Home Office.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Raadschelders J.C.N. (2008), Modelos admnistrativos, tradiciones y reforma. Ultimo recurso explicativo?, Estado, Gobierno, Gestion Publica 12: 85-103.
 • Meer F.M. van der (2008), Public sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state: An approach to analysis. In: Mathur R. (Ed.), Glimpses of civil service reform. Hyderabad: Ifcai books. 174-197.
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (2007), Administrative models, traditions and reform: Explanations of last resort?. Canberra: Australia National University. [other].
 • Meer F.M. van der (2007), Civil service leadership traditions and models in Western Europe. Hong Kong: University of Hong Kong. [other].
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2007), Civil service leadership in the Netherlands. Managerial and policy oriented conceptions. Madrid, Spanje: EGPA. [other].
 • Meer F.M. van der, Rutgers M.R. & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [other].
 • Meer F.M. van der & Steen T.P.S. (2007), Dutch civil service leadership torn between managerial and policy oriented leadership roles. Newark, Delaware: University of Delaware. [other].
 • Meer F.M. van der (2007), Ambtenaren: De behoefte aan gewone of bijzondere werknemers. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. [other].
 • Meer F.M. van der (29 April 2007), Civil servants and leadership. Gastcollege. Tokyo, Japan. [lecture].
 • Meer F.M. van der (2007), The pro-active civil servants and politics: Conflict and/or co-operation?. Tokyo: NPA. [other].
 • Meer F.M. van der (2007), Public sector reform and the rise of the enabling state: The European experience. Tokyo: Central government civil service. [other].
 • Meer F.M. van der (24 April 2007), Er zijn juist te weinig beleidsambtenaren. Staatscourant.
 • Meer F.M. van der (19 February 2007), De SG's bewijzen politiek en bestuur een slechte dienst. Staatscourant.
 • Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2007), Civil servants in the enabling framework state of the 21st century. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (Eds.), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 299-314.
 • Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2007), Civil service systems and the challenges of the 21st century. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (Eds.), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 1-15.
 • Meer F.M. van der (2007), Geniaal, Justitie Magazine 6(9): 10-10.
 • Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2007), Hoe staat het met het water in Nederland, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) : .
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2007), Representative government and top administrative officers. A comparative historical approach to political-administrative relations. In: Manca A.G. & Rugge F. (Eds.), Repräsentative Regierung und führende Beamte (19. - 20. Jahrhundert). Bologna: Il Molino. 207-236.
 • Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (Eds.) (2007), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan.
 • Meer F.M. van der, Steen T.P.S. & Wille A.C. (2007), Western European civil service systems: A comparative analysis. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (Eds.), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 34-49.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2006), Management and governance of cultural heritage in the Netherlands in the 19th and 20th century: In service of national identity. [other].
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2006), Rewards for high public office in the Netherlands. [other].
 • Meer F.M. van der (2006), Ambtenaren onder druk, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 16: 18-21.
 • Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2006), Area and administration: A multi-level analysis of a multi-layered phenomenon. In: Burgess M. & Vollaard H. (Eds.), State territoriality and European integration. New York: Routledge. 71-99.
 • Meer F.M. van der (2006), Civil services in the accession states. New trends and the impact of the integration process/European civil services between tradition and reform/Are civil servants different because they are civil servants? Who are the civil servants -- and how?, European Public Law 12(3): 487-490.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2006), De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst. In: Bierens W.P.S., Richert C.L.C. & Schie P.G.C. van (Eds.), Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Den Haag: Telderstichting.
 • Toonen T.A.J., Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2006), Local government finance and intergovernmental relations: Comparative institutional analysis. Draft version. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2006), Modernisation and reform of Dutch waterboards: Resilience or change?, Journal of Institutional Economics 2(2): 181-201.
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2006), Territory and bureaucracy. In: Vollaard H. & Burgess A. (Eds.), State territoriality and European Integration. London: Routledge.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2006), The changing role of the senior civil service in Dutch national government. In: Page E.C. & Wright V. (Eds.), From the active to the enabling state: The changing role of top officials in European nations. London: Palgrave MacMillan. 99-121.
 • Meer F.M. van der (2005), NIG annual work conference. [other].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2005), Western Europan civil service systems: a comparative analysis. [other].
 • Meer F.M. van der, Wille A.C. & Steen T.P.S. (2005), Western Europe civil service systems: a comparative analysis. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (25 October 2005), De positie van de ambtenaar meer buitengewoon dan normaal. Staatscourant: 6-6.
 • Meer F.M. van der & Wille A.C. (2005), Western European Civil Service Systems: A Comparative Analysis. [other].
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2005), Representative government and top administrative officers: A comparative historical approach to political administrative relations. Trento: Trento Cultural Institute. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Zelfstandige bestuursorganen en politiek-ambtelijke verhoudingen. [other].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2005), In the service of National identity: The discovery, use and appearance of historical and cultrual heritage in the Netherlands. [other].
 • Steen T.P.S., Berg C.F. van den, Overeem P., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2005), Andere overheid in het buitenland: Inrichting van de centrale overheid. Een internationale vergelijking. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Steen T.P.S., Berg C.F. van den, Overeem P., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2005), Andere overheid in het buitenland: Internationale vergelijking van veranderprocessen bij de Centrale Overheid. Managementsamenvatting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. & Meer F.M. van der (2005), Bestuur en maatschappelijke omgeving. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 161-172.
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2005), Competency management and civil service professionalism in Dutch central government, Public Administration 83(4): 839-853.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der, Overeem P., Steen T.P.S. & Toonen T.A.J. (2005), Deelrapportage Binnenlandse Zaken. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Meer F.M. van der (2005), De ministeries. In: Tuurenhout M.E., Rutgers M.R. & Neelen G. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 57-79.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2005), De Raad van Toezicht in het universitaire bestel: De grote onbekende, Advances in Emergency Medicine 59(2): 121-136.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E., Koevoet C.A., Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Functioneel bestuur. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 135-160.
 • Steen T.P.S., Berg C.F. van den, Meer F.M. van der, Overeem P. & Toonen T.A.J. (2005), Modernisering governments in other countries. International comparison of processes of change in central government. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Meer F.M. van der (2005), Water management in the Netherlands in the 19th and 20th century. In: Raadschelders J.C.N. (Ed.), The institutional arrangements for water management in the 19th and 20th centuries. Washington DC: IOS Press. 45-63.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2004), Modernisation of Dutch waterboards: resilence or change. [other].
 • Meer F.M. van der (2004), The historical institutional design of Dutch watermanagement. [other].
 • Meer F.M. van der (2004), Dutch government reform and the quest for political control. In: Peters B.G. & Pierre J. (Eds.), The quest for control. The politicisation of the civil service in comparative perspective.. London: Routledge. 206-227.
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2004), Higher civil servants in the Netherlands: edging away from pure mutuality. In: Hood C., James O., Peters B.G. & Scott C. (Eds.), Controlling modern government: Variety, commonality and change. Cheltenham: Edward Elgar. 161-168.
 • Meer F.M. van der (2003), De onvermijdelijke onbetrouwbaarheid van de overheid als werkgever. [other].
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2003), Territoriality and Bureaucratization, Multi-level governance in intergovernmental systems. [other].
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2003), Water management in the Netherlands in the 19th en 20th centuries. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 149-154.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. & Meer F.M. van der (2003), Bestuur en maatschappelijke omgeving. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 161-172.
 • Meer F.M. van der (2003), De ministeries. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 57-80.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Disentangling blurring bounderies: the public/private dichotomy from an organisational perspective. In: Rutgers M.R. (Ed.), Retracing public administration. Amsterdam: Elsevier Science. 89-106.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (Eds.) (2003), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (2003), Het belang van de publieke zaak. In: Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (Eds.), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 7-11.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2003), Maladministration in the Netherlands in the 19th and 20th century. In: Tiihonen S. (Ed.), The history of corruption in central government. Brussel: IOS Press. 179-186.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen en de wet van behoud van verantwoordelijkheid. In: Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (Eds.), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 45-54.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 155-160.
 • Meer F.M. van der, Boin R.A. & Toonen T.A.J. (2002), Rearranging government. Transformation of regulation and control in the Netherlands. [other].
 • Meer F.M. van der (2002), The theoretical implications of the findings of the Western European civil service systems research. [other].
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2002), Competence management and civil service professionalism in Dutch central government. [other].
 • Meer F.M. van der (2002), Civil service reform in Western Europe and the rise of the enabling state. [other].
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2002), Branchecode voor de maatschappelijke onderneming. Oegstgeest: Grotius Consultancy.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2002), Maladministration in the Netherlands in the 19th and 20th century. In: Tiihonen S. (Ed.), The history of corruption in central government. Brussels: IOS Press.
 • Hart P. 't, Wille A.C., Boin R.A., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Noort W.J. van & Zannoni M. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.
 • Meer F.M. van der & Wagenaar F.P. (2002), The disentanglement of state and church in the Netherlands. In: Raadschelders J. (Ed.), Yearbook of European administrative history: state and church in an administrative history perspective. Baden-Baden: Nomos Verlag. 83-97.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Disentangling blurring boundaries: the public-private dichotomy form an organizational perspective. [other].
 • Hart P. 't, Meer F.M. van der, Zannoni M. & Conemans J. (2001), Ambtelijke professionaliteit is meer dan een toverwoord, Management en Bestuur 5(5): 4-7.
 • Meer F.M. van der & Nispen F.K.M. van (2001), De markt voor ambtenaren: bestuurskunde in Nederland, Advances in Emergency Medicine 55(1): 5-24.
 • Meer F.M. van der (2001), Het ambtelijk apparaat van de rijksoverheid. In: Daalder H. (Ed.), Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 24-31.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Het onbewezen nut van de ABD, Management en Bestuur 5(5): 4-6.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2001), The unification of the civil service pension fund in the Netherlands 1798-1922. In: Wunder B. (Ed.), Pension systems for public servants in western Europe (19th/20th) century. Baden -Baden: Nomos. 113-127.
 • Meer F.M. van der (2001) Van bestuurskunde en politicologie tot bestuur en politiek. Review of: Vries J. de (2001), Lege staat of lege bestuurskunde e.a. no. 4. Leiden: Universiteit Leiden e.a.. Advances in Emergency Medicine 55: 339-343.
 • Meer F.M. van der (2000), Civil service recruitment and training for the civil service. [other].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2000), Corruption in the Netherlands. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The SIO's and the impact of the European Union. [other].
 • Meer F.M. van der & Bekke A.J.G.M. (2000), Civil Service Systems in Western Europe: An Introduction. In: Meer F.M. van der & Bekke A.J.G.M. (Eds.), Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 1-11.
 • Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (Eds.) (2000), Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The Development and Current Features of the Dutch Civil Service Systems. In: Meer F.M. van der & Bekke A.J.G.M. (Eds.), Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 148-187.
 • Meer F.M. van der & Nispen F.K.M. van (2000), The Market for Civil Servants: Public Administration in The Netherlands. In: Morton R. & Davies R. (Eds.), Serving the state. Global public administration education and training. Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sidney: Ashgate. 41-61.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2000), Wartime administration and its lasting effects on Dutch government. In: Ruggi Fabio (Ed.), l' Administration et la gestion de crise: Le cas de la guerre. Administration and crisismanagement; the case of wartime. Brussels: Bruylant. 195-223.
 • Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (2000), West European Civil Service Systems: Variations and Similarities. In: Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (Eds.), Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 275-290.
 • Meer F.M. van der (1 October 1999), Dutch Government Reform and Topdown Politicisation. Paper presented to the Gothenburg Seminar on political-administrative relations. Gothenburg, Sweden. [lecture].
 • Meer F.M. van der (1 March 1999), The Emergence of the Decentralized-Unitary State in the Netherlands, 1702-1848. Paper presented to the Public Administration Theory Conference. Portland, Oregon. [lecture].
 • Meer F.M. van der (28 January 1999), Changing Patterns in Training and Development for Public Organizations in The Netherlands. Congres organized by the 'Civil Service Training and Development Institute'. Hong Kong. [lecture].
 • Meer F.M. van der (27 January 1999), The Development and Creation of a Service Orientation in Dutch Public Administration. Congres organized by the 'Civil Service Training and Development Institute'. Hong Kong. [lecture].
 • Meer F.M. van der (26 January 1999), Leadership and the Civil Service: The Rise of a New Top Civil Servant in The Netherlands. Congres organized by the 'Civil Service Training and Development Institute'. Hong Kong. [lecture].
 • Meer F.M. van der (25 January 1999), The Dutch System of Personnel Management related to the Institutional Design of the Administrative System. Congres organized by the 'Civil Service Training and Development Institute'. Hong Kong. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 163-169.
 • Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (Eds.) (1999), Civil Service Systems in Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishers.
 • Meer F.M. van der (1999), Compendium Politiek en Samenleving. [other].
 • Meer F.M. van der (1999), Coördinator van de tweede fase van het 'Civil Service Systems Project'. [other].
 • Meer F.M. van der (1999), De derde golf en het management, recensie van Jeremy Hope en Tony Hope: Competing in the Third Wave. The Ten Key Issues of the Information Age, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 9: 36-37.
 • Meer F.M. van der (1999), De ministeries. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 61-83.
 • Meer F.M. van der (1999), Didactiek voor politiek en bestuur. Uitgeverij Coutinho. [other].
 • Meer F.M. van der (1999), Maatschappelijke instituties. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 182-188.
 • Meer F.M. van der (1999), Mobiliteit in de rijksdienst: panacee of ziektekiem?, Overheidsmanagement 12(5): 128-131.
 • Meer F.M. van der (1999), Participant in the' Whitehall Project'. [other].
 • Meer F.M. van der (1999), Politiek-bestuurlijk management en ministeriële verantwoordelijkheid, Advances in Emergency Medicine 4: 347-350.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1999), The Role of Senior Officials in The Netherlands. In: Page Edward C. & Wright Vincent (Eds.), The Role of Senior Officials in a Service State. Oxford: Oxford University Press. 205-229.
 • Meer F.M. van der (1999), Working group on Administrative History of the IIAS. [other].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (Eds.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 171-174.
 • Meer F.M. van der, Bekke A.J.G.M. & Raadschelders J.C.N. (1 April 1998), Comparative civil service systems: an institutional analysis. Paper presented at the NOB conference Noordwijkerhout. Noordwijkerhout. [lecture].
 • Meer F.M. van der (1 April 1998), Comparative civil systems. Lecture to Swedish civil servants. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (28 March 1998), Wartime Administration and its Lasting Effects on Dutch Public Administration. Paper presented at the working group 'History of Administration' meeting. Corfu, Ionean University. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (28 March 1998), Wartime Administration and its Lasting Effects on Dutch Public Administration. Paper presented at the working group History of Adminstration' meeting. Corfu, Ionean University. [lecture].
 • Meer F.M. van der (1 March 1998), The comprehensiveness of the Civil service Law: the scope and limitations of the law. OECD. Llublijana. [lecture].
 • Meer F.M. van der (1 March 1998), The legislative framework concerning the public service: duties and rights of civil servants. OECD. Llublijana. [lecture].
 • Meer F.M. van der (12 February 1998), Symposium "Werkende arbeidsverhoudingen". Lezing op symposium "Werkende arbeidsverhoudingen" georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Administering the summit: a comparative perspective. In: Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (Eds.), Administering the summit/L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS. 13-33.
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (1998), Administering the summit: a comparative perspective. In: Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (Eds.), Administering the summit. L' entourage administratif du pouvoir exécutif.. Brussels: IISA/IIAS. 13-33.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Administering the summit in The Netherlands 1795-1995. In: Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (Eds.), Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS. 227-249.
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (1998), Administering the Summit in The Netherlands 1795-1995. In: Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (Eds.), Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS. 227-249.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (Eds.) (1998), Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS.
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (Eds.) (1998), Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS.
 • Meer F.M. van der (1998), De Europese bureaucratie doorgelicht, Openbaar Bestuur Internationaal 4: 6-7.
 • Meer F.M. van der (1998), Inrichting en personeel van de rijksoverheid: de ministeries van algemeen bestuur. In: Daalder H. (Ed.), Compendium Politiek en Samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-37.
 • Meer F.M. van der (1998), Oude wijn die naar meer smaakt. Onderzoek naar mogelijkheden voor revitalisering van oude oplossingen omwille van burger en milieu. Den Haag: Beleid en Adviesgroep.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Politisation ou pratiques politiques habituelles? Les Pays-Bas, Revue Française d'Administration Publique 86(avril-juin): 281-292.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Politisation ou pratiques politiques habituelles? Les Pays-Bas, Revue Française d'Administration Publique 86(avril-juin): 281-292.
 • Meer F.M. van der (1998), The institutional organization of training: the Dutch case. In: Jabes J. & Meininger M.C. (Eds.), The institutional organization of training. Parijs: OECD.
 • Meer F.M. van der (1998), Van personeelsbeheer tot human resource management, Openbaar Bestuur Internationaal 1: .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1998), Zelfregulering: De derde weg tussen overheid en markt, Christen Democratische Verkenningen 6: 220-230.
 • Meer F.M. van der (15 October 1997), The institutional organisation of training in the Netherlands for higer civil servants. Paper presented at the OECD-STIGMA and Institute International d'Administration Publique. Paris. [lecture].
 • Meer F.M. van der (15 July 1997), Training higher civil servants for the transition to market economy. Conferentie. Boekarest. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (6 June 1997), The Transformation of the Senior Civil Service in the Netherlands after the Second World War. Politicologenetmaal. Amsterdam. [lecture].
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Roborgh L.J. (5 April 1997), The Dutch Civil Service System. Paper presented at the Congres Civil Service Systems in Comparative Perspective. Bloomington. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (21 March 1997), The Senior Civil Service in the Netherlands: A Fragmented Unity. Whitehall Project. Oxford. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (14 March 1997), Administering the Summit: Comparative Observations. International Institute of the Administrative Sciences, Workshop on Administrative History. Brussel. [lecture].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (14 March 1997), Administering the Summit in The Netherlands 1795-1995. International Institute of the Administrative Sciences, Workshop on Administrative History. Brussel. [lecture].
 • Meer F.M. van der (1997), De achtergrond van gemeentesecretarissen. In: Berveling J., Dam M.J.E.M. van & Neelen G.H.J.M. (Eds.), De Deugd in het midden. Over de sleutelpositie van gemeentesecretarissen. Delft: Eburon. 23-40.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Functionele decentralisatie. In: , Compendium politiek en samenleving (C0700). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-41.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Kritiek op functioneel bestuur slechts ten dele terecht, Staatscourant : 5-6.
 • Meer F.M. van der (1997) Managing people is like herding cats. Review of: Benss W. (1997), Management people is like herding cats. Berkeley: University of California Press. Openbaar Bestuur Internationaal .
 • Meer F.M. van der (1997), Partijpolitieke benoemingen in Nederland. een belgianisering van het openbaar bestuur?, Overheidsmanagement 10(6): 162-168.
 • Meer F.M. van der (1997) Public sector management in Europe. Review of: Flynn N. (1997), Managementstylen in Europa vergeleken. London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf. Openbaar Bestuur Internationaal 1: 8.
 • Meer F.M. van der (1997) Refounding democratic public administration, modern paradoxes, past modern challenges. Review of: Wamsley G. (1997), Ambtelijke organisatie moet publiek karakter openbaar bestuur waarborgen: Thousand Oaks Sage Publications. Openbaar Bestuur Internationaal 4: 4.
 • Meer F.M. van der (1997) The integrity of the managerial state. Review of: Bovens M.A.P. (1997), Overheid, macht en publieke moraal. Oxford: Blackwell. Openbaar Bestuur Internationaal 2: 6.
 • Public Administration Review Associate Editor
 • International Journal Public Policy Member Editorial Board
 • Foundation of Government and Public Administration Palgrave Macmillan series Editorial board
 • International Journal of Public Leadership Lid Editorial board
 • ADMINISTORY Jjournal for the history of public administration Member editorial board
This website uses cookies.  More information.