Universiteit Leiden

nl en

Andreas Kinneging

Professor Philosophy of Law

Name
Prof.dr. A.A.M. Kinneging
Telephone
+31 71 527 7654
E-mail
a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl

Professor Philosophy of Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsfilosofie

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number A339

Contact

 • Kinneging A. (2021), Kants Strijd tegen Traditie én Verlichting. In: Kinneging A., Hert P. de & Colette M. (Eds.) Kant, Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede. De Debatten Budel: Damon. 9-20. book chapter
 • Kinneging A., Hert P. de & Colette M. (Eds.) (2021), Kant: Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede De Debatten. Budel: Damon. editorship of book
 • Kinneging A. (Ed.) (2021), Homo Videns: Een essay over de kijkende mens en de ondergang van het denken [door Giovanni Sartori]. Groningen: Blauwe Tijger. editorship of book
 • Kinneging A. (2021), Inleiding. In: Kinneging A. (Ed.) Homo Videns: Een essay over de kijkende mens en de ondergang van het denken [door Giovanni Sartori]. Groningen: Blauwe Tijger. 9-13. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2020), Je mag zeggen wat je denkt, als je maar hetzelfde denkt als iedereen. Amsterdam: Prometheus. book
 • Kinneging A.A.M. (2020), De Onzichtbare Maat, archeologie van goed en kwaad. Amsterdam: Prometheus. book
 • Kinneging A.A.M. & Huntington S. (2019), Inleiding. In: Botsende Beschavingen: cultuur en conflict in de 21e eeuw [Vertaling van: The clash of civilizations and the remaking of world order]. Amsterdam: Hollands Diep. 1-8. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2019), Een in eigen land nooit geëerde Profeet. In: Kinneging A.A.M., Colette M., De Hert P. (Eds.) Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Eindhoven: Damon. 9-26. book chapter
 • Kinneging A.A.M., Colette M. & De Hert P. (Eds.) (2019), Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Eindhoven: Damon. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2018), Bijbel van het moderne constitutionalisme. In: De Hert P., Kinneging A.A.M., Versluis G. (Eds.) De Federalist Papers, bakermat van het moderne constitutionalisme. Eindhoven: Damon. 305-325. book chapter
 • De Hert P., Kinneging A.A.M. & Versluis G. (Eds.) (2018), De Federalist Papers; bakermat van het moderne constitutionalisme. Budel: Damon. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2017), Hildebrand's Platonic Ontology of Value, American Catholic Philosophical Quarterly 91(4): 623-636. article in journal: refereed
 • Kinneging A.A.M. (2017), Comment on Peter Simpson’s Political Illiberalism, The American Journal of Jurisprudence 62(1): 89-101. article in journal: refereed
 • Kinneging A.A.M. (2017), Burke en het conservatisme. In: Kinneging A.A.M., Hert P. de & Colette M. (Eds.) Burke. Brussel: ASP. 17-41. book chapter
 • Kinneging A.A.M., Hert P. de & Colette M. (Eds.) (2017), Burke. Brussel: ASP. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2016), Democracy Tempered by Aristocracy: Rethinking an Old Idea, Politeja - Pismo Wydzialu Studiow Miedzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego 13(45): 5-25. article in journal: refereed
 • Kinneging A.A.M. (2016), Montesquieu en de Verlichting: van tweeën één. In: Kinneging A.A.M., Hert P. de & Colette M. (Eds.) Montesquieu, enigmatisch observateur. Antwerpen: Vrijdag. 13-40. book chapter
 • Kinneging A.A.M., Hert P. de & Colette M. (Eds.) (2016), Montesquieu, enigmatisch observateur. Antwerpen: Vrijdag. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2016), Nicolai Hartmann and Natural Law. In: Peterson K. & Poli R. (Eds.) New Research on the Philosophy of Nicolai Hartmann. Berlin-Boston: De Gruyter. 247-266. book chapter
 • Kinneging A.A.M., Tahir & N.N. (2015), No high culture, no Europe. In: Gielen P.J.D., Braidotti R., Leo R. (Eds.) No Culture, No Europe, On the Foundation of Politics. Antennae no. 15 Amsterdam: Valiz. 169-180. book chapter
 • Kinneging A.A.M. & Slootweg T.J.M. (Eds.) (2015), Deugdethiek, levensbeschouwing en religie. Houten - Antwerpen: Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2015), De deugden in de Oudheid. In: Kinneging A.A.M., Slootweg T. (Eds.) Deugdethiek, Levensbeschouwing en Religie. Houten: Unieboek Het Spectrum. 13-42. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2015), Ambivalente moderniteit. In: Hert P. de, Kinneging A.A.M., Colette M. (Eds.) Benjamin Constant, ontdekker van de moderne vrijheid. De debatten Kalmthout: Pelckmans. 19-40. book chapter
 • De Hert P., Kinneging A.A.M. & Colette M. (Eds.) (2015), Benjamin Constant: ontdekker van de moderne vrijheid. De debatten. Kalmthout: Pelckmans. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2015), De Nederlandse rechtsstaat in de komende eeuw: een vooruitblik, WRR-webpublicaties : 15-27. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2014), Introduccion a la Etica de Nicolai Hartmannn. Cuenca, Equador: Curia Arquidiocesna de Cuenca. book
 • Kinneging A.A.M. (2013), De Classicist. In: Kinneging A.A.M., De Hert P., Somers S. (Eds.) Tocqueville, profeet van de moderne democratie. Rotterdam: Lemniscaat. 111-125. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2013), Inleiding: Tocqueville, profeet van de moderne democratie. In: Kinneging A.A.M., De Hert P., Somers S. (Eds.) Tocqueville, profeet van de moderne democratie. Rotterdam: Lemniscaat. 7-25. book chapter
 • Kinneging A.A.M., Hert P. de & Somers S. (Eds.) (2013), Tocqueville, profeet van de moderne democratie. Rotterdam: Lemniscaat. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2013), Anders dan alle Anderen, de romantische waarheid. In: Kinneging A, Wiche R (Eds.) Waar of Niet? Over de vraag wat waarheid is. Amsterdam: Bert Bakker. 83-107. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2013), Een vaste grond der dingen. In: Kinneging A, Wiche R (Eds.) Waar of Niet? Over de vraag wat waarheid is. Amsterdam: Bert Bakker. 177-202. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2013), Of beminnen de Goden iets omdat het rechtvaardig is?. In: Kinneging A, Wiche R (Eds.) Waar of Niet? Over de vraag wat waarheid is. Amsterdam: Bert Bakker. 139-156. conference paper
 • Kinneging A.A.M. & Wiche R. (Eds.) (2013), Waar of Niet? Over de vraag wat waarheid is. Amsterdam: Bert Bakker. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2012), Staat, markt en sociéte civile. In: Kwakkelstein T. (Ed.) Van Verzorgingsstaat naar Waarborgstaat. Den Haag: Boom Lemma. 33-42. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (31 December 2011), 6 columns. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (10 December 2011), De mens is geen engel. Trouw, Letter & Geest. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (4 November 2011), Kleine politici hebben grote gevolgen. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (2011), Alexis de Tocqueville 1805-1859. In: Baudet Th., Visser M. (Eds.) Revolutionair verval. Amsterdam: Bert Bakker. 229-252. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2011), Alexis de Tocqueville. Over de democratie in Amerika. Rotterdam: Lemniscaat. book
 • Kinneging A.A.M. (2011), De actualiteit van Alexis de Tocqueville, Christen Democratische Verkenningen (Zomer): 209-217. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2011), Hartmann's Platonic Ethics. In: Poli R., Scognamiglio C., Tremblay F. (Eds.) The Philosophy of Nicolai Hartmann. Berlijn: De Gruyter. 195-220. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2011), Nabeschouwing. In: Kinneging A.A.M. (Ed.) Over de democratie in Amerika. Rotterdam: Lemniscaat. 1065-1146. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (1 January 2010), 6 columns per jaar. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (2010), Aristocracy. In: Grafton A., Most G.W., Settis S. (Eds.) The Classical Tradition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 68-69. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2010), De blijvende maatschappelijke betekenis en waarde van de religie. In: Verboven H. (Ed.) Continent of Drift? Europese waarden in de schaduwen van morgen. Kapellen: Pelckmans. 121-129. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2010), De Nederlandse democratie pruimt de SGP niet. In: Ten Hooven M. (Ed.) U bevindt zich hier, oriëntaties op maatschappij, politiek en religie. Amsterdam: Boom. 123-129. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2010), Nicolai Hartmann (1882-1950). In: Baudet Thierry, Visser Michiel (Eds.) Conservatieve Vooruitgang. Amsterdam: Bert Bakker. 51-72. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2010), Over de (opleiding tot) goede jurist. In: Elian A., Slootweg T., Smith C. (Eds.) Recht, Beslissing en Geweten, Beschouwingen naar aanleding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer. 65-82. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2009), Alexis de Toqueville: Amerika als het Land van vrije Associaties. In: Buijs G. (Ed.) Civil Society, tussen Oud en Nieuw. Amsterdam: Aksant. 57-69. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2009), Constitutioneel Patriottisme ter Overbrugging van Tegenstellingen. In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Ed.) Polarisatie, Bedreigend of Verrijkend?, publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdam: SWP. 12-30. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2009), Eric Voegelin’s Philosophy of Law and Ethics: a Critique. In: Labuschagne B., Sonnenschmidt R. (Eds.) Religion, Politics and Law. Philosophical reflections on the sources of normative order in society. Leiden: Brill. 15-30. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2009), Nut en noodzaak van de staat. In: Van Tongeren P. (Ed.) Publieke Gerechtigheid, Over geloof en ethiek in politiek en maatschappij. Budel: Damon. 126-144. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2009), Over soevereiniteit. In: Molier G., Slootweg T.J.M. (Eds.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 345-373. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2009), The Geography of Good and Evil. Wilmington DE: ISI Books. book
 • Gerbrandy P. & Kinneging A.A.M. (2008), Het Goede Leven. Amsterdam: Meulenhoff. book
 • Kinneging A.A.M. (21 April 2007), Denk eerst aan je kinderen voordat je jezelf wilt ontplooien. NRC Handelsblad: 15-16. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (2007), Cicero en de turbulenties van de geest. In: Kinneging A.A.M., Wiche R. (Eds.) Van Kwaad tot Erger, het kwaad in de filosofie. Utrecht: Het Spectrum. 51-69. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2007), Het belang van het kind gezien vanuit het perspectief van de overheid. In: Kinneging A.A.M., Levering B. (Eds.) In het belang van het Kind.. 37-58. book chapter
 • Kinneging A.A.M. & Levering B. (Eds.) (2007), In het belang van het kind Amsterdam: SWP Press. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2007), Rethinking Europe's Constitution. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2007), United we stand, divided we fall, a case for the United States of Europe. In: Kinneging A.A.M. (Ed.) Rethinking Europe's Constitution. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 37-61. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2007), Van kwaad tot erger: een inleiding. In: Kinneging A.A.M., Wiche R. (Eds.) Van Kwaad tot Erger, het kwaad in de filosofie. Utrecht: Het Spectrum. 7-18. book chapter
 • Kinneging A.A.M. & Wiche R. (Eds.) (2007), Van Kwaad tot Erger, het kwaad in de filosofie. Utrecht: Het Spectrum. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2007), Why I am a Conservative, Modern Age : 240-245. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2006), De verhouding tussen kerk en staat; een ideeënhistorisch overzicht. In: Hooven M. ten, Wit Th. de (Eds.) Ongewenste Goden; de publieke rol van religie in Nederland. Amsterdam: Sun. 69-89. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2005), Geografie van Goed en Kwaad. Utrecht: Het Spectrum. book
 • Kinneging A.A.M. (2004), De Europese Grondwet, het Staatsrecht en de Constitutionele Theorie. In: Cliteur P.B., Franken H., Voermans W. (Eds.) Naar een Europese Grondwet. In: Meijers-reeks, nr. 73. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 129-147. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2004), Democratie: Wezen en Oorsprong. Kampen: Agora Pelckmans. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2004), Groen van Prinsterer en Plato. In: de Bruijn J., Harinck G. (Eds.) Groen van Prinsterer in Europese Context. Hilversum: Verloren. 15-18. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2004), Loyalty in the Modern World, Modern Age 46: 66-73. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2004), Moral Freedom. New Brunswick: Transaction Publishers. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2004), Rust en de Publieke Zaak. In: Slootweg T. (Ed.) Bij Tijd en Wijle. Soesterberg: Aspekt. 19-40. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2004), Tocqueville: een inleiding. In: kinneging A.A.M. (Ed.) Democratie: Wezen en Oorsprong. Kampen: Agora Pelckmans. 9-59. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2004), Transaction Introduction. In: Hartmann N., Kinneging A.A.M. (Eds.) Moral Freedom. New Brunswick: Transaction Publishers. 11-14. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2004), Wie de toekomst van Europa wil kennen, moet in Amerika zijn. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (27 December 2003), Rust. Trouw: 35. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (27 September 2003), Algemene beschouwingen over waarden en normen. Trouw: 37. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (2003), Kleine fenomenologie van waarden en normen, Christen Democratische Verkenningen : 18-25. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2003), Moral Values, volume 2 of Ethics. New Brunswick, N.J.: Transaction. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2003), Over rechten, plichten en deugden. In: Cliteur P.B., Napel H.-M.Th.D. ten (Eds.) Rechten, plichten, deugden, In: Meijers reeks, 58. Nijmegen: Ars Aequi. 19-30. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2003), Over staatsrechtelijke vertegenwoordiging, Christen Democratische Verkenningen : 60-65. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2003), Transaction introduction. In: Hartmann N., Kinneging A.A.M. (Eds.) Moral Values, volume 2 of Ethics. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. 15-63. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (18 December 2002), Over het Natuurrecht (Lecture). Kampen. other
 • Kinneging A.A.M. (15 November 2002), Over rechten, plichten en deugden (Lecture). Leiden. other
 • Kinneging A.A.M. (2002), Debat over de opkomst van rechts in de politiek. Amsterdam. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (2002), Interview in Vrij Nederland met H. Hillen en J. Heldring. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (27 September 2002), Over waarden en normen (Lecture). Leiden. other
 • Kinneging A.A.M. (2002), Interview in de national review 'on tiptoe through the tulips'. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (25 June 2002), Over het dualisme (Lecture). Den Haag. other
 • Kinneging A.A.M. (8 June 2002), Over het dualisme (Lecture). Den Haag. other
 • Kinneging A.A.M. (30 May 2002), Over Christen-Democratie en Conservatisme (Lecture). Den Haag. other
 • Kinneging A.A.M. (25 May 2002), Jan Peter, grijp je kans. Trouw: 47-48. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (2002), Voorzitter debat dier en recht met o.a. Spong en P. Cliteur. Leiden. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (1 May 2002), Christendom = conservatisme. Christen Democratische Verkenningen: 39-44. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (23 April 2002), Jonathan Israel en de radicale verlichting (Lecture). Amsterdam. other
 • Kinneging A.A.M. (14 April 2002), Loyalty and betrayal (Lecture). Brugge. other
 • Kinneging A.A.M. (2002), Interview in reformatorisch dagblad over democratie en natuurrecht. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (12 January 2002), Twee vormen van conservatisme (Lecture). Leiden. other
 • Kinneging A.A.M. (2002), De deugden van rechtvaardigheid en liefde. Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap: 10-23. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (2002), De jurisprudentie is niets anders dan de wet; over rechtspositivisme, rechtsstaat en natuurrecht. In: Loose D., Slootweg T. (Eds.) Kant-Lijnen. Kant-Lijnen Budel: Damon. 183-196. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2002), Het calvinisme, Abraham Kuyper. Soesterberg: Aspect. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2002), Inleiding. In: Dialogen. Utrecht: Het Spectrum. 7-13. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2002), Katholicisme, Liberalisme, Socialisme, Domoso Cortes. Soesterberg: Aspekt. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2002), Moral Phenomena, volume one of: Nicolai Hartmann, Ethics. New Brunswick, N.J. en Londen: Transaction Publishers. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (Ed.) (2002), Plato dialogen. Utrecht: Het Spectrum. editorship of book
 • Kinneging A.A.M. (2002), Transaction Introduction. In: Hartmann N. (Ed.) Moral Phenomena, volume one of ethics. New Brunswick, N.J. en Londen: Transaction Publishers. 5-36. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2001), Lezing Avishai Margalyt over 'Moral Witness'. Leiden. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (2001), Het Conservatisme. Pre-advies voor Vereniging van Rechtsfilosofie. Utrecht. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (13 December 2001), Lezing Nova Civitas & Visie en Werkelijkheid (Lecture). Gent. other
 • Kinneging A.A.M. (21 November 2001), Groen van Prinsterer en Plato (Lecture). Amsterdam VU. other
 • Kinneging A.A.M. (2001), Debat met Jaap de Hoop Scheffer en Ciska Dresselhuys. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (2001), Some critical notes on Eric Voegeln's Philosopy of Law and Ethics. San Francisco. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (5 July 2001), Inleiding bij de lezing van Roger Scruton (Lecture). Den Haag. other
 • Kinneging A.A.M. (6 June 2001), Cultuur Moraal en Geloof (Lecture). Doorn. other
 • Kinneging A.A.M. (2001), Studium Generale Debat over Conservatisme met Bart Tromp. [other] other
 • Kinneging A.A.M. (23 March 2001), Lezing voor Conferentie Phoenix Institute (Lecture). Brugge. other
 • Kinneging A.A.M. (21 March 2001), Lezing voor SGP - Jongeren (Lecture). Gouda. other
 • Kinneging A.A.M. (5 March 2001), Lezing over Deugdethiek (Lecture). Den Haag. other
 • Kinneging A.A.M. (3 March 2001), Haven in Harteloze Wereld. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (17 February 2001), Lezing voor Conferentie van de Burkestichting (Lecture). Den Haag. other
 • Kinneging A.A.M. (17 February 2001), Nederland heeft behoefte aan Morele Normen. Vrij Nederland. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (26 January 2001), Lezing voor studentenvereniging Franciscus Gomarus (Lecture). Leiden. other
 • Kinneging A.A.M. (26 January 2001), Voordracht voor Conferentie Wetenschappelijk Instituut Christenunie (Lecture). Amersfoort. other
 • Kinneging A.A.M. (17 January 2001), Lezing Pascalkring Apeldoorn (Lecture). Apeldoorn. other
 • Kinneging A.A.M. (2001), De betekenis van tolerantie en pseudo-tolerantie: een deugd van betrekkelijke waarde. In: Hooven M. ten (Ed.) De Lege Tolerantie. Amsterdam: Boom. 168-178. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2001), Multiculturalisme, relativisme en mensenrechten. In: Cliteur P.B., Eeckhout V. Van den (Eds.) Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie, In: Meijers-reeks, nr. 33. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 79-102. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2001), Realist Phenomenology and the Foundations of Natural Law: the vindication of the moral order in the works of Scheler, Hartmann and Hildebrand, The American Journal of Jurisprudence 46: 257-275. article in journal: refereed
 • Kinneging A.A.M. (2001), Speurder naar Gods Voetsporen. In: Messelink E., Brink T. v.d. (Eds.) Brieven van Bekende Nederlanders aan God. Baarn: Ten Have. conference paper
 • Kinneging A.A.M. (2000), Biografie van de Grondwet, 39: 103-105. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2000), Het Conservatisme: kritiek van de verlichting en de moderniteit, Philosophia Reformata 2: 126-153. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2000), Niet bij Christendom alleen, Radix 4(26): 261-262. article in journal
 • Kinneging A.A.M. (2000), Over Rechtvaardigheid en Vergeving. In: Brugmans E., Glas G. (Eds.) Rechtvaardigheid en Verzoening.: Damon. 114-123. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2000), Spiritual Capital. In: Schie P. van (Ed.) Liberal Thought and Practice. Den Haag: VVD en Teldersstichting. 37-46. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (2000), The Ancients, The Moderns, and Morality. In: Napel H.M. ten, Krabbendam H. (Eds.) Regulating Morality. Meijers-reeks no. 23 Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 53-82. book chapter
 • Kinneging A.A.M. (5 September 1998), De Giftige Bron. Trouw, Letter & Geest. article in magazine/newspaper
 • Kinneging A.A.M. (1998), Ex qua boni nominatur, : 750-756. article in journal: refereed
 • Kinneging A.A.M. (1997), Aristocracy, Antiquity and History: an essay on classicism in political thought.. New Brunswick, New Jersey, U.S.A.: New Brunswick Translation Publishers. book
 • Kinneging A.A.M. (1997), Member of editorial staff Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material . editorship of journal

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.