Universiteit Leiden

nl en

Alfred van Staden

Professor emeritus International Relations

Name
Prof.dr. A. van Staden
Telephone
+31 71 527 8937
E-mail
a.van.staden@law.leidenuniv.nl

Alfred van Staden has been Professor of International Relations at Leiden University since 1980.

More information about Alfred van Staden

Alfred van Staden (1942), earned his doctor's degree in political science at the University of Amsterdam, and is since 1980 professor of international relations at Leiden University. From 1995 till 2005 he served as the director of the Netherlands Institute of International Relations Clingendael (The Hague).

He has published extensively in the field of international security, European integration, and foreign policy. The focus of his current research efforts is on the interaction of international politics and international law.

He is a member of the (Dutch government)Advisory Council on International Affairs, chairman of the Netherlands Society for International Affairs, and member of several international advisory bodies.

Professor emeritus International Relations

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 1.37

Contact

 • Hoop Scheffer J.G. de, Staden A. van, Cleiren C.P.M., Gupta J., Hirsch Ballin E.M.H., Reisen M.E.H. van, Sie Dan Ho M., Urlings M.L.M., Voorhoeve J.J.C., Oostenbrink T.D.J. (Advisory Council on International Affairs); Hirsch Ballin E.M.H., Cleiren C.P.M., Arts K., Berger M., Donders Y., Gerards J., Hamburger A., Jägers N., Lawson R.A., Myjer E., Schermer B.W., Tahir N. & Verrijn Stuart H. (Human Rights Committee) (2017), The will of the people? The erosion of democracy under the rule of law in Europe = De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten no. 104. Den Haag: AIV - BuZa.report
 • Staden A. van (9 March 2017), Internationaal Leiderschap en Legitimiteit (Lecture).other
 • Staden A. van (medeopsteller rapport & voorzitter voorbereidingscommissie) (2015), Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met nieuwe werkelijkheid. (Instability around Europa. Confrontation with new reality) no. 94. Den Haag: Uitgave Adviesraad Internationale Vraagstukken.report
 • Staden A. van (2016), Orde in de wereld van vandaag, Internationale Spectator 70(1): Item 7 van 9.article in journal
 • Staden A. van (2016), Informele gedragsregels: stille kracht in de internationale betrekkingen. In: Verhey L., Geertjes G.J. (Eds.) De constitutionele conventie: Kwal op het strand of baken in zee?. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 133-142.book chapter
 • Staden A. van (2015), Gedifferentieerde integratie. Verschillende routes in de EU-samenwerking (Differentiated integration. Different pathways in EU cooperation) no. 98. Den Haag: Uitgave Adviesraad Internationale Vraagstukken.report
 • Staden A. van (2015), Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met nieuwe werkelijkheid, Internationale Spectator 4(69): 1-9.article in journal
 • Staden A. van (2014), De zoete droom van Europa's zachte macht. In: Kaars Sijpesteijn E.J. (Ed.) Europa en de Wereld. Amsterdam/Den Haag: VDE/EBN. 9-15.book chapter
 • Staden A. van (2014), Het einde van de Koude Oorlog. Geen afscheid van de klassieke machtspolitiek, Internationale Spectator 4(68): 2-10.article in journal
 • Staden A. van (2013), The European Union. International Actor with Handicaps. In: Schout A., Rood J. (Eds.) The Netherlands as an EU Member: Akward or Loyal Partner?. The Hague: Eleven International Publishing. 49-64.book chapter
 • Staden A. van (2012), Europese democratie: een oxymoron?. In: Bootsma P., Braak B. van den, Verhey L. (Eds.) Kringen in de Hofvijver. 's-Herteogenbosch: Interfax. 9-15.book chapter
 • Staden A. van (2011), De verzamelnaam BRICs: meer dan een modieuze etikettering?, Internationale Spectator 65(4): 177-181.article in journal
 • Staden A. van (2011), Europa's rendez-vous met de geschiedenis: Venetië of Risorgimento?. In: Elias A.M., Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M., Heide C.J. van der (Eds.) Signora Senatrice Over recht, Onderwijs en Politiek. Den Haag: Boom. 149-156.book chapter
 • Staden A. van & Coolsaet R. (2011), Nederland en België tijdens de (eerste) Koude Oorlog, 1949-1975. In: Hellema D., Coolsaet R., Stol B. (Eds.) Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. Den Haag: Boom. 140-175.book chapter
 • Coolsaet R. & Staden A. van (2011), Nederland en België tijdens de (eerste) Koude Oorlog. In: Hellema D., Coolsaet R., Stol B. (Eds.) Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. Amsterdam: Boom. 140-175.book chapter
 • Staden A. van (2011), Nederlands Europa-beleid. De kloof tussen retoriek en werkelijkheid, Internationale Spectator 65(3): 115-119.article in journal
 • Staden A. van (2011), Nederlands veiligheidsbeleid en het Atlantische primaat. Over beknelde ambities en slijtende grondslagen. In: Hellema D., Segers M., Rood J. (Eds.) Bezinning op het Buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 9-30.book chapter
 • Staden A. van (2011), Nederlands veiligheidsbeleid en het Atlantisch primaat. In: Hellema D., Segers M., Rood J. (Eds.) Bezinning op het buitenland. Het Nederlandse buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 9-30.book chapter
 • Staden A. van (2011), Wereldmachten in de overgang. In: Reyn S., Teftederija A. (Eds.) “Het is Oorrrlog!”, Friese Leermeester in de Haagse Beleidsfabriek. Den Haag: Ministerie van Defensie. 43-52.book chapter
 • Staden A. van (2008), De roep om leiderschap in de internationale politiek. Assen: Van Gorcum.book
 • Korthals Altes F., Beek A.L. ter, Borren S., Genugten W.J.M. van, Gonçalves-Ho Kang You L.Y., Plooij-van Gorsel P.C., Ruijter A. de, Sie Dhian Ho M., Staden A. van, Verrijn Stuart H.M. & Urlings M.L.M. (2008), De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland: een zaak van wederzijds belang Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten no. 61. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.report
 • Staden A. van (2008), Op de boulevard van een gebroken droom: het uitblijven van een nieuwe wereldorde, Internationale Spectator : 14-18.article in journal
 • Staden A. van (2008), The (ir)resistable temptation of privatising security, Security and Human Rights : 201-207.article in journal
 • Staden A. van (2008), The political and legal force of the prohibition of force: assessing state behaviour, Leiden Journal of International Law : 995-1003.article in journal
 • Staden A. van (2007), Between the rule of power and the power of rule. In search of an effective world order. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.book
 • Staden A. van (2007), De inhuur van private militaire bedrijven. Een kwestie van verantwoordelijkheid. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.report
 • Staden A. van (2007), De opkomst van China: theoretische kanttekeningen bij een advies, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken : 287-300.article in journal
 • Staden A. van (2007), Met het oog op China. Op weg naar een volwassen relatie. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.report
 • Staden A. van (10 October 2006), Laat de VS wereld leiden, maar dan anders. NRC Handelsblad.article in magazine/newspaper
 • Staden A. van (2006), Democratisering van de wereld: het transatlantische perspectief. In: Groen H., Kaars Sijpesteijn J. (Eds.) De slag om de globale democratie. Wormer: Immerc bv. 136-149.book chapter
 • Staden A. van (2006), Nederland en de transatlantische samenwerking, Internationale Spectator : 568-572.article in journal
 • Staden A. van (2006), Wat maakt het verschil? Het Amerikaanse beleid in 1956 en 2005, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken : 214-236.article in journal
 • Staden A. van (2005), Close to Power. In: Mouritzen Hans, Wivel Anders (Eds.) The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. London and New York: Routledge. 71-91.book chapter
 • Staden A. van (2005), De paradox van het referendum, Internationale Spectator : 293-294.article in journal
 • Staden A. van (2005), Perspectives and problems in transatlantic relations. In: Sijde B. van der (Ed.) The United States and Europe: Partners or Rivals?. The Hague: Pugwash Netherlands. 63-68.conference paper
 • Staden A. van (2005), Power and Legitimacy. The quest for order in a unipolar world. The Hague: Netherlands Institute of International Relations.book
 • Staden A. van (2005), The United States and the Rule of Law in International Affairs Review of: Murphy J.F. (2005) The United States and the Rule of Law in International Affairs, Netherlands International Law Review : 429-432.book review
 • Staden A. van (5 October 2001), Enlargement and the Future Shape of the European Union (Lecture). Székesfehérvár.other
 • Staden A. van (2001), De economische en politieke verankering van de monetaire eenwording in Europa. In: Rood J.Q.TH. (Ed.) Europa voltooid. Beschouwingen over de finaliteit van de Europese integratie. Den Haag: Instituut Clingendael. 79-96.conference paper
 • Staden A. van (2001), Het onweegbare opnieuw gewogen: Nederlands gewicht in de internationale schaal, Internationale Spectator 55(7-8): 344-350.article in journal
 • Staden A. van (28 November 2000), De Verenigde Staten: wereldpolitieagend tegen wil en dank? (Lecture). Zandvoort.other
 • Staden A. van (2000), A Dutch View on CFSP. In: Missiroli A. (Ed.) Making the Common Foreign and Security Policy Work. Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs. 70-74.book chapter
 • Staden A. van (2000), Hacia una politica de seguridad y defensa europae, Politica Exterior 76(6): 95-129.article in magazine/newspaper
 • Staden A. van (2000), Het vergezicht van de Europese federatie, Internationale Spectator 54(9): 414-418.article in journal
 • Staden A. van (2000), Inleiding. In: Melissen J. (Ed.) Europese diplomatie. In de schaduw van Westfalen. Assen: Van Gorcum. 9-14.book chapter
 • Staden A. van (2000), Logic and Animal Spirits: The Cohesion of the Transatlantic Relationship in the New Millennium. In: Wijk R. de, Boxhoorn B., Hoekstra N. (Eds.) NATO after Kosovo. Tilburg: Tilburg University Press/Purdue Univ.Press. 139-152.book chapter
 • Staden A. van (2000), Machtsverhoudingen in de wereld van morgen, Internationale Spectator 54(1): 8-12.article in journal
 • Staden A. van (2000), Preface. In: Dijck P. van, Faber G. (Eds.) The External Economic Dimension of the European Union. Den Haag: Kluwer Law International. ix-xi.book chapter
 • Staden A. van (2000), Same Bed, Same Dreams? Europe's Search for Autonomy in International Security, Bologna Center Journal of International Affairs III(1): 17-29.article in journal
 • Staden A. van (2000), Member of editorial staff Internationale Spectator .editorship of journal
 • Staden A. van, Homan C., Kreemers B., Pijpers A.E. & Wijk R. de (2000), Towards a European Strategic Concept. Den Haag: Instituut Clingendael.book
 • Staden A. van (1999), The Bush Administration and the Development of a European Security Identity. Maastricht: European Institute of Public Administratiton. [other]other
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Den Haag. [other]other
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Ridderzaal in Den Haag. [other]other
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Vrij Universiteit Amsterdam. [other]other
 • Staden A. van (1999), Diverse gastlezingen. Zagreb, Almaty, Parijs, Stockholm, Lissabon, Berli. [other]other
 • Staden A. van (1999), Economisering van de Internationale Betrekkingen ? De Veronderstelde Omwenteling in de Internationale Politiek na de Koude Oorlog, Internationale Spectator 53(11): 612-617.article in journal: refereed
 • Staden A. van, Labohm H.H.J. & Rood J.Q.Th. (1999), Eurodebat. Den Haag: Lemma.book
 • Staden A. van (1999), For a Better Tomorrow. Asia-Europe Partnership in the 21st Century. Seoul: Asia-Europe Vision Group Secretariat.report
 • Staden A. van, Homan C., Wijk R. de & Zandee D. (1999), Krijgsmacht of Vredesmacht ? Keuzen voor de Nederlandse defensie in de 21e eeuw. Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.book
 • Staden A. van (1999), Mission Impossible ? Europe's Role in Diplomacy and International Security. In: Genugten W.J.M. van (Ed.) Realism and Moralism in International Relations. Den Haag: Kluwer Law International. 63-70.book chapter
 • Staden A. van (1999), NATO: the Only Game in Town, Internationale Spectator 53(4): 193-194.article in journal
 • Staden A. van (1999), Thuiswerkers en Afgezanten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Diplomatieke Posten. In: Melissen J. (Ed.) Diplomatie. Radarwerk van de Internationale Politiek. Assen: van Gorcum. 21-36.book chapter
 • Staden A. van (1999), Wat is de NAVO ons eigenlijk nog waar ?. In: Hellema D (Ed.) 50 jaar NAVO en Nederland.. 15-22.conference paper
 • Staden A. van (23 October 1998), Multilateral diplomacy and small power influence. The case of The Netherlands (Lecture). Den Haag.other
 • Staden A. van & Labohm H.H.J. (16 September 1998), De wereldwijde gevolgen van de invoering van de euro. Het Financiële Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Staden A. van (1 September 1998), Voor reële invloed is een geloofwaardige krijgsmacht nodig. NRC Handelsblad.article in magazine/newspaper
 • Staden A. van (4 June 1998), The pursuit of human rights in foreign policy. A comparison between France and The Netherlands (Lecture). Parijs.other
 • Staden A. van (1998), Conflict Resolution in the Next Century. Possibilities and Limitations, Romanian Journal of International Affairs IV: 5-16.article in journal: refereed
 • Staden A. van (1998), Das Gespenst der Euroe-Skepsis. Deutsch-Niederländische Perspektiven. In: Zentrum für Niederlande-Studien. Münster: Verlag Regensburg. 85-92.book chapter
 • Staden A. van (1998), De euro: een uitdaging voor de dollar, Internationale Spectator 12(52): 613-617.article in journal: refereed
 • Staden A. van, Labohm H.H.J. & Rood J.Q.Th. (1998), 'Europe' on the Threshold of the 21 st Century. Five Scenarios. Den Haag: Clingendael.book
 • Staden A. van (1998), How Realistic is the Realist's Position on Human Rights?. In: Casterman M. (Ed.) The Role of the Nation-State in the 21st Century. Den Haag: Kluwer Law International. 63-70.book chapter
 • Staden A. van (1998), Nederland en Europa, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 8(11): 4-8.article in journal: refereed
 • Staden A. van (1998), Voorwoord. In: Dake A.C.A. (Ed.) Si Vis Pacem. Het Nederlandse defensiebeleid. Assen: Van Gorcum. 7-8.book chapter
 • Staden A. van (1997), Das Gespenst der Euro-Skepsis: Deutsch-Niederlaendische Perspectiven. In: Aspeslagh R. (Ed.) Deutschland, die Niederlande und Europa. Den Haag: Clingendael. 24-31.book chapter
 • Staden A. van (1997), De staatkundige toekomst van de Europese Unie. In: Wolters M., Kuin R. (Eds.) Het verdrag van Maastricht op de schop. Zutphen: Walburg Pers. 63-73.book chapter
 • Staden A. van (1997), De uitbreiding van NAVO en EU in het licht van de herordening van Europa, Atlantisch Perspectief 21(3): 12-15.article in journal: refereed
 • Staden A. van (1997), Einde Europese scheppingsdaden?, Internationale Spectator 51(7/8): 361-362.article in journal: refereed
 • Staden A. van (1997), Europe's Security in the Context of Economic Globalization and Political Fragmentation. In: Reiter E. (Ed.) Europas Sicherheitspolitik im globalen Rahmen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 17-29.book chapter
 • Staden A. van (1997), Het streven naar conflictpreventie: mogelijkheden en beperkingen van het instrumentarium, Internationale Spectator 51(4): 12-15.article in journal: refereed
 • Staden A. van (1997), Inleiding. In: Staden A. van (Ed.) Hedendaagse Diplomatie: Onmisbare schakel of, overbodige luxe?. Den Haag: N.I.V.I.B. 'Clingendael'. 5-9.book chapter
 • Staden A. van (1997), Politieke wetenschap en politiek commentaar, Internationale Spectator 51(4): 12-15.article in journal: refereed
 • Staden A. van (1997), The Netherlands. In: Howorth J., Menon A. (Eds.) The European Union and National Defence Policy. Londen and New York: Routledge. 87-105.book chapter

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.