Universiteit Leiden

nl en

Commissie-Van der Staaij presenteert revisie Reglement van Orde

Op 30 oktober presenteerde de Commissie tot Revisie van het Reglement van Orde, onder voorzitterschap van Kees van der Staaij (SGP), haar bevindingen aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bestaat uit verschillende onderdelen, van vergaderregels tot een handleiding voor het behandelen van een wetsvoorstel. En van de regels voor een burgerinitiatief tot richtlijnen over vertrouwelijke stukken.

Een belangrijk aandachtspunt in deze herziening was het verbeteren van de balans in het Kamerwerk. De werkgroep constateerde dat er een onevenwichtige verhouding is ontstaan tussen de plenaire activiteiten en het werk van Kamerleden in de commissies. De focus ligt vooral op het eerste en minder op het commissiewerk. m dit te veranderen, en om meer regelmaat en structuur in de plenaire agenda aan te brengen, doet de werkgroep een reeks voorstellen. "We willen de overbelaste plenaire vergadering ontlasten en de commissies versterken", zei Van der Staaij.  

Na presentatie zijn de reacties op het nieuwe Reglement van Orde wisselend. De Volkskrant concludeert dat het lastig blijkt het parlement efficiënter te laten werken. Trouw schrijft dat de parlementaire cultuur - met name het veelvuldig indienen van moties - aan verandering toe is. AD-columnist Özcan Akyol stelt dat Kamerleden te veel bezig zijn met goede sier te maken bij de achterban.

Het voorstel van de Commissie is samen met andere relevante documenten te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Lunchbijeenkomst op maandag 11 november

Het Reglement van Orde schrijft niet alleen de parlementaire werkwijze voor, maar vormt ook een weerslag van de politieke cultuur. Om nader bij deze wisselwerking stil te staan organiseert het Profileringsgebied Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden een lunchbijeenkomst met onder andere Commissie-voorzitter Kees van der Staaij, Henk te Velde en Wim Voermans.

Meer informatie en aanmelden kan via deze pagina.

 

This website uses cookies.  More information.