Universiteit Leiden

nl en

Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg

Na een succesvolle eerste editie zal in februari 2018 de tweede editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg van start gaan. Het programma is inmiddels bekend en de inschrijving is geopend! Vanaf deze editie wordt er samengewerkt met Boerhaave Nascholing, het postacademisch onderwijscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden bij misstanden in de zorg. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstellingen ervoor zorgdragen dat relevante wetgeving wordt vertaald in praktische en heldere interne regels, en dat er wordt gestuurd op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Vanuit dit oogpunt zijn zorgexperts een opleiding voor compliance officers in de zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient eraan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up to date is en blijft, en zodoende risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook in aanverwante rechtsgebieden.

Inhoud

Gedurende de opleiding zal iedere deelnemer werken aan een op de eigen organisatie toegespitst compliance programma. Hierbij kan een geheel nieuw compliance programma worden opgezet dan wel een bestaand programma worden geactualiseerd. Bij een succesvolle afronding van de opleiding heeft iedere deelnemer de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de deelnemer (en diens zorginstelling) over een aanzet voor een compliance programma. De beoordeling (met een voldoende) door een commissie van docenten van dit indicatief compliance programma en de aanwezigheid bij ten minste 70 procent van het programma zijn de vereisten voor het behalen van het diploma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding belangrijke onderdelen (wat o.a. wordt gefaciliteerd met een digitale leeromgeving). Deelnemers met een diploma komen na ontvangst van een kopie van dit diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door de Stichting Compliance in de Zorg, in aanmerking voor registratie in het officiële Register voor Compliance Officer in de Zorg (RCOZ).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.