Universiteit Leiden

nl en

Praktijkserie Omgevingsrecht

Deze praktijkserie biedt u een degelijk inzicht in de Omgevingswet en de verschillen en overeenkomsten met het huidige omgevingsrecht (waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer).

Docenten
Mr. J.C. van Oosten  (Advocaat bij Stibbe N.V. te Amsterdam) Mw. mr. A. Collignon  (Advocaat bij Stibbe N.V. te Amsterdam)

Deze serie zal van start gaan met drie los te volgen modules, met als onderwerpen (i) structuur en instrumenten van de Omgevingswet en aanverwante regelingen; (ii) omgevingsplan en omgevingsverordening; en (iii) omgevingsvergunning, projectbesluit en algemene regels.

Docenten zijn Anna Collignon en Jan van Oosten, advocaten bij Stibbe.

Te zijner tijd zal deze serie worden uitgebouwd met onderwerpen als natuurbescherming, milieueffectrapportage, geluidhinder, bodembescherming e.d.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.