Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten contractenrecht

Contractenrecht is een erg belangrijk onderwerp in de rechtspraktijk. Echter, niet altijd wordt bij het opstellen van contracten gebruik gemaakt van de ruimte die wet en jurisprudentie bieden.

Docent
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard  (Advocaat La Gro Advocaten)

Tijdens deze bijeenkomst worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het contractenrecht besproken. Er zal worden stilgestaan bij de do's en don'ts van het Nederlandse contractenrecht, zoals het opschortend of ontbindend formuleren van contractuele voorwaarden, het contractueel regelen van ontbinding en opzegging en de uitleg van contractuele bepalingen. Alle onderwerpen en aspecten met betrekking tot overeenkomsten en contracten die recentelijk hebben plaatsgevonden en die hun uitwerking/impact zullen hebben in de toekomst worden met u doorgenomen en besproken. Na het volgen van deze actualiteitendag bent u weer helemaal up to date en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.