Universiteit Leiden

nl en

Cursus Oefen(bege)leider najaar 2024

In deze driedaagse cursus worden een (theoretische) basis gegeven en handvatten aangereikt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen, gericht op incidentbestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hierbij ligt het accent op het maken van oefendraaiboeken. De cursus is gebaseerd op de hulpmiddelen vanuit het landelijke project Effectief Oefenen.

Docenten
Anja Zonneveld  (onderwijskundige PLATO) en Mariëtte van Erp  (praktijkdeskundige multidisciplinair oefenen)
Werkvorm
Training
Studiemateriaal
De syllabus wordt enkele weken voor aanvang van de cursus opgestuurd. Overige materialen en opdrachten ontvang je tijdens de cursus.

Doelgroep

Personen uit alle kolommen/organisaties die betrokken zijn bij het voorbereiden, uitvoeren en/of evalueren van oefeningen en oefendraaiboeken voor incidentbestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Gericht op MBO-4/HBO werk- en denkniveau.

Groepsgrootte

8 tot 12 personen per groep. Er is veel ruimte voor persoonlijke feedback.

Inhoud

In de cursus Oefen(bege)leider worden een (theoretische) basis gegeven en handvatten aangereikt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen, gericht op incidentbestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hierbij ligt het accent op het maken van oefendraaiboeken. De cursus is gebaseerd op de hulpmiddelen vanuit het landelijke project Effectief Oefenen, met name de Schrijfwijzer Oefendraaiboek. De achterliggende theorie wordt concreet gemaakt en cursisten gaan (de onderwerpen uit) deze schrijfwijzer systematisch hanteren. Hierbij wordt een doorlopende casus gebruikt. Zo leren cursisten het doel van een oefening te bepalen en te kiezen voor een bepaalde aanpak, oefenvorm, maatregelen en activiteiten zodat de gestelde doelen worden bereikt. Aanvullend komt de invalshoek van 'het scenario' uitgebreid aan de orde. Uiteindelijk maken de cursisten (in koppels) een onderbouwd draaiboek voor een eigen, daadwerkelijk uit te voeren oefening en ontvangen daar gerichte feedback op. Het resultaat van de cursus is dus, per koppel, een volledig en toegespitst draaiboek voor een eigen oefening.

Praktijkopdrachten

De cursisten maken in koppels praktijkopdrachten, om het geleerde goed 'in de vingers' te krijgen:

  • tussen cursusdag 1 en cursusdag 2: opzet op hoofdlijnen maken voor eigen oefening (ongeveer 1 dag per persoon); 
  • tussen cursusdag 2 en cursusdag 3: compleet oefendraaiboek uitwerken (ongeveer 5 dagen per persoon).

De cursisten krijgen uitgebreide feedback op het eigen oefendraaiboek, zodat de oefening daarna écht kan draaien.

Ervaringen van eerdere cursisten

Enkele reacties van cursisten uit vorige lichtingen:
- 'Ik heb geleerd hoe ik structuur kan aanbrengen in oefeningen. De cursus geeft handvatten, ik kan er echt wat mee.'
- 'De onderlinge samenwerking bij de opdrachten is goed, we lopen allemaal tegen hetzelfde aan.'
- 'Bij het opzetten van multidisciplinaire oefeningen kan ik nu meer tegenspel bieden aan de andere kolommen, ik heb daarvoor meer bagage gekregen.'
- 'Ik denk nu beter na over de inzet van waarnemingen en interventies, dat is een groot goed!'
- 'Als we externen inhuren voor het organiseren van oefeningen kan ik die nu beter begeleiden.'

Aanmelden en informatie

Via het inschrijfformulier kun je je aanmelden. Heb je vragen of wil je meer informatie over de cursus, neem dan contact op met Anja Zonneveld. We reageren zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.