Universiteit Leiden

nl en

Didactiek

Active Learning

Active learning gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als studenten actief betrokken zijn bij het onderwijs. Studenten zijn echter niet altijd zo actief bezig met de leerstof als we zouden willen.

Doelgroep
Docent
Gast
Werkvorm
Training
Teambegeleiding
Vragen?
cursusbureau@llinc.leidenuniv.nl

Welke didactische strategieën heb je als docent om studenten betrokken te maken bij de lesinhoud? Hoe zorg je ervoor dat studenten gemotiveerd blijven en regie nemen over het eigen leerproces? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan je als docent inzetten om leeropbrengsten te vergroten? Tijdens deze workshop worden handvatten gegeven, theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in onderwijs en antwoord geven op bovenstaande vragen.

Programma - werkwijze

De inhoud van de workshop zal voornamelijk bestaan uit het bekijken en analyseren van best practices uit de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s. Vragen van cursisten die hieruit naar voren komen vormen de basis van de training. Daarnaast worden direct toepasbare oefeningen gedemonstreerd en uitgewisseld.

Deze workshop is geschikt voor docenten met enige tot ruime ervaring in het verzorgen van activerend onderwijs, die graag hun didactisch repertoire en expertise op dit vlak willen vergroten. Het is raadzaam om voorafgaand aan deze training de BKO-module Uitvoeren van Onderwijs te volgen.

Deze workshop is uitermate geschikt om in teamverband te volgen.

Wij bieden deze workshop ook in het Engels aan. 

Leerdoelen

  • De principes van activerende didactiek kunnen benoemen en kunnen verwoorden hoe deze bijdragen aan effectief leren;
  • Verschillende activerende werkvormen kunnen toelichten voor eigen colleges;
  • Verschillende pedagogisch-didactische interventies kunnen toepassen om de (denk)activiteit van studenten te prikkelen.
  • De eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren op basis van de principes van activerende didactiek.

Referenties

Brame, C., (2016). Active learning. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved [08-01-2020] from https://cft.vanderbilt.edu/active-learning/.

Prijs

  • Medewerkers van de Universiteit Leiden,LUMC en LDE docenten: €125
  • Andere deelnemers: €175

Studiebelastingsuren

2,5 uur opdrachten en 4 uur bijeenkomst

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.