Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gezinnen

Bij alle deelnemende gezinnen verzamelen wij gegevens. We leggen u op deze pagina graag uit wat we met deze gegevens doe en hoe we ervoor zorgen dat uw gegevens goed beschermd blijven.

Uw gegevens & Privacy

Wat voor gegevens worden er verzameld?
We hebben uw naam en contactgegevens, zodat wij afspraken met u kunnen maken en u op de hoogte kunnen houden van de vorderingen van het project. Als deelnemer vult u verschillende online vragenlijsten in. Uw ip-adres wordt hierbij nooit bewaard.

Tijdens het online bezoek doet u met het gezin verschillende taken die gefilmd worden. 

Filmen tijdens het online bezoek
Bij het online bezoek maken wij gebruik van software die door de privacy officer van de Universiteit Leiden is goedgekeurd. Voor het videogesprek maken we gebruik van Kaltura LiveRoom. Voor het filmen maken we gebruik van Open Broadcaster Software.

In een videogesprek met een van onze onderzoekers krijgt u instructies voor de taken. Wanneer u een taak uitvoert, wordt u gefilmd. De onderzoeker kondigt dit altijd van te voren aan.

Door het Corona-virus zullen onderzoekers regelmatig vanuit huis moeten werken. Tijdens deze sessies kunnen er geen derden meekijken op het scherm van de onderzoeker. De video's worden na het bezoek in een beveiligde online omgeving geüpload en op de beveiligde servers van de universiteit opgeslagen. De onderzoeker verwijdert de video’s van zijn of haar eigen computer direct na het uploaden. 

Te alle tijden geldt dat alleen het onderzoeksteam toegang heeft tot de video's. 

Wat doen wij met uw gegevens? 
Uw persoonlijke gegevens worden losgekoppeld van alle andere data bewaard, om zorg te dragen voor uw privacy.

Alle digitale gegevens worden op een beveiligde server bewaard, waartoe alleen het onderzoeksteam toegang heeft. Eventuele papieren vragenlijsten worden bewaard in een afgesloten kast in een ruimte die alleen voor het onderzoeksteam toegankelijk is. Papieren vragenlijsten worden gedigitaliseerd. Van digitale gegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt op een externe harde schijf. Deze harde schijf wordt in een kluis bewaard, in een kast met een slot, eveneens in een afgesloten ruimte die alleen voor de onderzoekers toegankelijk is.

De video-opnamen die wij maken worden in de loop van het project gecodeerd en geanalyseerd. Deze beelden worden nooit op internet geplaatst of gedeeld met derden. Aan het eind van de onderzoeksperiode krijgt u de leukste filmpjes van uw gezin opgestuurd.

Wij gebruiken de gegevens voor ons onderzoek. U krijgt aan het eind van de onderzoeksperiode (in 2022) een rapport met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Bewaartermijn
De gegevens die te herleiden zijn tot u als persoon worden 20 jaar na afloop van het onderzoek verwijderd. Dit zijn uw naam- en contactgegevens en alle video’s die gemaakt zijn. De bewaartermijn is zo lang om de volgende redenen: Ten eerste loopt de gegevensverzameling tot eind 2021. Het analyseren van videobeelden neemt veel tijd in beslag. We willen er zeker van zijn dat we dit voor alle video’s kunnen doen. Ten tweede kan er een reden zijn om op een later moment contact met u op te willen nemen, bijvoorbeeld voor een vervolgonderzoek. Dit is alleen mogelijk als wij  uw contactgegevens bewaren. Ten derde is het bewaren van persoonlijke data essentieel voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening schrijft een verplichte bewaarperiode van onderzoeksgegevens voor van minimaal tien jaar na einde onderzoek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.