Logo Universiteit Leiden.

nl en

Informatie over het Gezinsproject

In het voorjaar van 2018 zijn wij gestart met de gezinsstudie binnen het project Blik op de Toekomst. Met de gezinsstudie verzamelen wij informatie over jongeren en hun ouders. We bestuderen de blik die jongeren hebben op de samenleving en hun toekomst en we verzamelen informatie over de ouders en het gezin van deze jongeren.

Wat onderzoeken we?

We weten nog maar weinig over het beeld dat jongeren hebben van de samenleving en hoe zij hun eigen toekomst daarbinnen zien. Daarnaast is er nog maar weinig bekend over de kijk die ouders hebben op de toekomstidealen van hun kind en of zij interesses en talenten overbrengen op hun kinderen. Met de gezinsstudie bestuderen wij de blik op de toekomst van jongeren en de rol die ouders daarbij spelen.

Huisbezoeken afgerond

We zijn inmiddels gestopt het verzamelen van data. Er worden geen huisbezoeken meer gedaan. De vragenlijsten en computertaken zijn afgerond. In de tweede helft van 2022 ontvangen alle gezinnen een onderzoeksrapport. 

Hoe verliep het onderzoek?

In de eerste jaren van het project kwamen we bij gezinnen thuis. Hierbij waren de ouders en de oudste twee kinderen uit elk gezin aanwezig. Door de Corona-crisis stapten we over op online bezoeken. Tijdens deze bezoeken werden allerlei taken uitgevoerd.  Er werden daarnaast verschillende vragenlijsten en computertaken afgenomen. Deze vragenlijsten en taken gingen in op een breed scala aan onderwerpen die belangrijk zijn als het gaat om de toekomst van jongeren.

De taken en vragenlijsten kunnen gezinsleden nieuwsgierig maken naar de precieze reden waarom deze taken en vragenlijsten werden afgenomen. Voorafgaand aan en tijdens het online bezoek konden wij helaas niet te veel vertellen over de taken en vragenlijsten, omdat dit de resultaten kan beïnvloeden. Aan het einde van het onderzoeksproject ontvangt ieder deelnemend gezin een onderzoeksrapport met daarin de resultaten van het onderzoek en uitleg over alle taken en vragenlijsten die zij hebben gedaan. U ontvangt dit rapport waarschijnlijk eind 2022.

Verder bouwen op eerder onderzoek

We sluiten met ons project aan op een eerder project dat over gezinnen met twee kinderen ging. Het tweede kind zal in ons onderzoek de hoofdrol spelen, dat betekent dat het tweede kind de meeste taken zal doen. Eventuele jongere kinderen kunnen helaas niet meedoen in het huidige onderzoek. 

In het eerdere project deden kinderen van 0 tot 10 jaar mee, in het project Blik op de Toekomst focussen wij ons op jongeren van 10-20 jaar. Door met Blik op de Toekomst aan te sluiten op het eerdere project hebben wij straks informatie over kinderen van 0 tot en met 20 jaar.

Om beïnvloeding van resultaten te voorkomen kunnen wij de naam en resultaten van het eerdere project nog niet met jullie delen. Na afloop van het project doen wij dit natuurlijk graag!

Deze website maakt gebruik van cookies.