Universiteit Leiden

nl en

Beurs

Minerva Scholarship Fund

Sinds 2009 verschaft de stichting Minerva Scholarship Fund Leiden (MSF) beurzen aan Leidse studenten van alle wetenschappelijke disciplines voor bijzondere of prestigieuze studie- en onderzoeksprojecten in het buitenland.

Deadline
15 november en 15 april
Doelgroep
Bachelor, Master
Landen/ nationaliteit
Alle landen
Type beurs
Stage, Studie, Onderzoek
Faculteit
Archeologie, Geesteswetenschappen, Geneeskunde/LUMC, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)

Voorwaarden

 • Je bent een student aan de Universiteit Leiden (zowel bachelor als masterstudenten kunnen een aanvraag doen).
 • Het lidmaatschap van de L.S.V Minerva is geen vereiste.
 • De aanvraag is voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in het buitenland.
 • Het project valt onder één van de volgende categorieën; stage, studie of onderzoek. Hieronder valt niet: een volledige master of een promotietraject.

Verplichtingen

 • Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dien je een verslag te schrijven over het project, aangevuld met beeldmateriaal, binnen drie maanden na afloop.

Beursbedrag

 • De verstrekte beurzen liggen in de orde van €800 tot €2000.
 • Voor financiering komen in aanmerking onderzoekskosten en reis- en verblijfskosten in het buitenland. 

Aanvragen

 1. Download het aanvraagformulier van de website (www.minervascholarshipfund.com).
 2. Vul dit formulier in.
 3. Controleer of alle benodigde documenten compleet zijn.
 4. Stuur en mail het volledige aanvraagpakket naar het vermelde adres in het aanvraagformulier op vóór de deadline. 

Let op: Er zijn twee rondes per jaar voor het doen van een beursaanvraag bij het bestuur van het Minerva Scholarship Fund. De deadlines hiervoor zijn 15 april en 15 november.

Selectieproces

 • De Raad van Toewijzing (bestaande uit Leidse hoogleraren van verschillende disciplines) beoordeelt de aanvragen op van tevoren vastgestelde criteria. Bij de beoordeling wordt gelet op de relevantie van het onderzoek en in hoeverre het de wetenschap bevordert.
 • Binnen één maand na de deadline zal je een bericht ontvangen waarin staat vermeld of je beurs is toegekend of afgewezen.

Op de uitslag van de Raad van Toewijzing is geen beroep mogelijk.

Bijzonderheden

De stichting Minerva Scholarship Fund Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de Wet Inkomstenbelasting. Giften aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Een gift dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden alvorens zij in aanmerking komt voor de ANBI-status.

Achtergrond

De stichting Minerva Scholarship Fund Leiden (MSF) stelt zich ten doel beurzen te verschaffen voor studie- en onderzoeksprojecten binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. Het streven van het MSF is om bijzondere en exclusieve projecten van studenten te ondersteunen in het buitenland. Het Minerva Scholarship Fund is een initiatief van de Leidse Studenten Vereniging Minerva.

Meer informatie

Minerva Scholarship Fund
Mail: minervascholarshipfund@lsvminerva.nl of  assessorii@lsvminerva.nl
Website: www.minervascholarshipfund.com 

Disclaimer

Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de student om er voor te zorgen dat het aanvraagformulier complete is. Aanvragen die niet aan de vereisten voldoen zullen niet worden beoordeeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.