Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Tinder for orang-utans: comparing sexually selective cognition among Bornean orang-utans (Pongo pygmaeus) and humans (Homo sapiens)

  • T.S. Roth
Datum
woensdag 13 maart 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M. Kret

Samenvatting

 

Als mensen spreken over hun geliefde gebruiken ze vaak cognitieve termen: “ze trok meteen mijn aandacht” of “ik kon hem niet uit mijn hoofd krijgen” zijn veelgehoorde uitspraken als het over romantische interacties gaat. Bij dieren is echter veel minder bekend over de rol van cognitie bij partnerkeuze. Dit is zonde, omdat onderzoek hiernaar zowel fundamentele als toegepaste waarde heeft. In dit proefschrift is daarom een vergelijkende benadering gebruikt waarbij zowel mensen als Borneo orang-oetans, een mensaapsoort die nauw verwant is aan de mens en in dierentuinen een relatief laag reproductief succes kent, hebben deelgenomen aan vergelijkbare cognitieve experimenten die mogelijk inzicht kunnen geven in partnervoorkeuren.  

De resultaten van het proefschrift laten zien dat mensen zowel impliciet als expliciet een sterke voorkeur hebben voor visuele aantrekkelijkheid, en dat met name deze aantrekkelijkheid een goede voorspeller is van initiële partnerkeuze. Deze voorkeur uit zich ook in cognitieve experimenten: mensen zijn geneigd om hun aandacht direct en voor lange tijd te focussen op gezichten die ze aantrekkelijk vinden. Hoewel orang-oetans ook een aandachtsvoorkeur lijken te hebben voor ‘aantrekkelijke’ soortgenoten, is deze voorkeur sterk taakafhankelijk: niet in alle experimenten kwam deze voorkeur tot uiting.

De resultaten van dit proefschrift roepen vragen op over de manier waarop we cognitie het best kunnen onderzoeken bij dieren. Zo kan het zijn dat er evolutionaire factoren zijn die een taak minder betrouwbaar of valide maken voor specifieke soorten, en hiermee dienen onderzoekers rekening te houden bij het ontwerpen van hun experimenten.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.