Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Evaluating the microcirculation in early phase clinical trials: novel methodologies and interventions

  • S.J.W. van Kraaij
Datum
woensdag 6 maart 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Burggraaf
  • dr. M.M. Moerland
  • dr. P. Gal

Samenvatting

Het endotheel is een laag cellen die alle bloedvaten in het lichaam bekleedt. Het endotheel is essentieel voor de functie van de haarvaten, en hierdoor voor een gezond hart en gezonde bloedvaten. Disfunctie van het endotheel ligt ten grondslag aan veel hart- en vaatziekten, en leidt daarmee tot een grote ziektelast in de samenleving. Onderzoek met geneesmiddelen die gericht zijn op hart- en vaatziekten kan mogelijk verbeterd worden door al in een vroege fase de effecten van geneesmiddelen op de haarvaten te meten. In dit proefschrift worden een aantal beeldvormende technieken onderzocht die het functioneren van de haarvaten non-invasief meten. De reproduceerbaarheid van deze beeldvorming wordt onderzocht, evenals de effecten van een maaltijd en een infrarood pleister op de microcirculatie. Ook worden verschillen tussen vaten van mensen met een mitochondriële aandoening en gezonde vrijwilligers onderzocht. Tot slot worden een aantal studies beschreven met middelen die de microcirculatie beïnvloeden. Uit het proefschrift blijkt dat de onderzochte beeldvormende technieken allen nadelen hebben, variërend van grote variatie tussen metingen tot hoge kosten of noodzaak tot secure standaardisatie. Toch kunnen vroege fase studies met geneesmiddelen methodologisch verbeterd worden en meer informatie opleveren door implementatie van beeldvormend onderzoek van de vaten. Hierbij is het noodzakelijk om een beeldvormende techniek te kiezen die aansluit op het werkingsmechanisme van het onderzochte geneesmiddel en deze techniek te valideren. Daarnaast kan een interventie die vasculaire disfunctie uitlokt, zoals een maaltijd, een behulpzaam methodologisch instrument zijn om de vasculaire effecten van geneesmiddelen in gezonde vrijwilligers inzichtelijk te maken.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.