Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Educational endeavors

  • E.W.A. van der Heijden
Datum
donderdag 21 maart 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen
  • Prof.dr. H.A.G. de Valk (RU Groningen)

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de onderwijsloopbanen van kinderen van migranten in Nederland tussen 1980 en 2020 en analyseert hoe migratieachtergrond en sociaaleconomische factoren hun onderwijsposities beïnvloeden.

De bevindingen in het onderzoek laten zien dat kinderen van migranten over het algemeen aanzienlijke vooruitgang boeken in het onderwijs, vooral de tweede generatie, jongere geboortecohorten en meisjes met een migratieachtergrond. Deze trend wijst op een veelbelovende opwaartse mobiliteit binnen het onderwijs voor veel van deze kinderen en jongeren.

Het gezin waarin een kind geboren wordt en opgroeit, kan van grote invloed zijn op de onderwijsuitkomsten. Sociaaleconomische achtergrond speelt een cruciale rol, waarbij hogere inkomens van ouders leiden tot hogere onderwijsniveaus van de kinderen op de korte en langere termijn. Bovendien blijkt ook de leefomgeving invloed te hebben op onderwijsuitkomsten als schooluitval, zoals het feit dat vooral jongens met een migratieachtergrond in grotere steden vaker hun opleiding voortijdig verlaten dan vrouwelijke leeftijdsgenoten of leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond.

Desalniettemin kan de onderwijspositie van kinderen van migranten niet los worden gezien van discriminatie. Ondanks institutionele barrières en discriminatie in het onderwijssysteem, laten deze kinderen een opwaartse trend zien in het onderwijs. Dit benadrukt het belang van vervolgonderzoek dat discriminatie als factor meeneemt.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.