Universiteit Leiden

nl en

Studievoorlichting

Online webinar duurzaam ondernemen: juridische vraagstukken rond milieu- en mensenrechten

Datum
donderdag 14 maart 2024
Toelichting
Online webinar: 13:30 - 14:15
Locatie
Online

Een online webinar over duurzaamheid vanuit juridisch perspectief

De Leiden Law Academy organiseert dit jaar een eendaagse cursus duurzaam ondernemen: juridische vraagstukken rond milieu- en mensenrechten. Het doel van de opleiding is rechtshulpverleners te instrueren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van verplichtingen voor het bedrijfsleven die te maken hebben met duurzaamheid en mensenrechten. In dit webinar lichten we de inhoud, opzet, doelen en doelgroep van deze cursus toe. Het webinar biedt gelegenheid tot het stellen van vragen over het programma en de inhoud. 

Lees alvast meer informatie over de eendaagse cursus duurzaam ondernemen: juridische vraagstukken rond milieu- en mensenrechten.  

Schrijf u nu in!

Volg op donderdag 14 maart de online webinar over juridische vraagstukken rond milieu- en mensenrechten die komen kijken bij duurzaam ondernemen.

Naar het aanmeldformulier

Nieuwe eendaagse cursus gericht op rechtshulpverleners te instrueren

De cursus is erop gericht rechtshulpverleners te instrueren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van verplichtingen voor het bedrijfsleven die te maken hebben met duurzaamheid en mensenrechten. Nu er een overduidelijke beweging in de richting van verplichtende maatregelen te zien is en verwacht wordt dat die ontwikkeling doorzet, zal er in toenemende mate vraag zijn naar hulp bij het vervullen van die verplichtingen, uitleg over de reikwijdte ervan en de consequenties van overtredingen. Deze cursus voorziet daarin. 

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus: 
•    De Taxonomieverordening;
•    De Whistleblower Directive;
•    De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
•    Due Diligence regelgeving;
•    Geschilbeslechting op het gebied van CSR;
•    Actuele jurisprudentie op het gebied van milieu en klimaat.

Vergaar de meest actuele kennis

Deze cursus voorziet de deelnemer van een overzicht van de meest actuele kennis vanuit het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht op het gebied van duurzaamheidsrapportages en andere verplichtingen op het gebied van milieu en fundamentele arbeidsrechten. Door tijdig op de hoogte te zijn van de komende (verwachte) veranderingen in regelgeving, kan de deelnemer op tijd inspelen op die ingrijpende veranderingen die voor bedrijven als cliënten én als actoren grote impact zullen hebben. 

Voor wie is de opleiding?

Advocaten, consultants, bedrijfsjuristen en rechtshulpverleners. 

Universiteit Leiden Academy

Universiteit Leiden Academy biedt onderwijs voor professionals, van korte cursussen tot masteropleidingen aan. Onze toegewijde docenten bieden je wetenschappelijke kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk. Of je nu werkt in de wetenschap, bij de overheid, in de gezondheidszorg, in de advocatuur of in het bedrijfsleven, wij hebben een opleiding die je helpt te groeien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.