Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Annie Romein-Verschoorlezing 2024: Hartenvrouw

  • Hester den Ruijter
Datum
vrijdag 8 maart 2024
Tijd
Toelichting
Vrije inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. De lezing start om 20:00 uur. Aansluitend aan de lezing vindt er een borrel plaats met sprekers en publiek. Er is een livestream beschikbaar op deze pagina op het moment dat de lezing plaatsvindt.
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium

Elk jaar organiseert de Universiteit Leiden op of rond Internationale Vrouwendag, 8 maart, de Annie Romein-Verschoorlezing.

Wereldwijd behoren hart- en vaatziekten tot de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Tot op heden zijn vrouwen in wetenschappelijke studies naar hart- en vaatziekten ondervertegenwoordigd gebleven. De vraag rijst waarom vrouwen minder uitgebreid zijn bestudeerd en waarom hun symptomen van hartproblemen anders kunnen zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hartziekten bij vrouwen even grondig begrepen worden als bij mannen? In deze lezing werpen we een blik op het verleden, het heden en de toekomst om hart- en vaatziekten bij vrouwen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Hester den Ruijter

Hester den Ruijter

Hester den Ruijter is hoogleraar in hart- en vaatziekten bij vrouwen aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Haar team streeft naar een verbetering van de diagnose van cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen. Het wordt steeds duidelijker dat de huidige diagnostische tests soms tekortschieten in het detecteren van hartproblemen bij vrouwen, voornamelijk door de verschillen in de pathofysiologie tussen mannen en vrouwen. Daarom legt haar groep zich toe op het begrijpen van deze verschillen en tracht deze kennis te vertalen naar innovatieve biomarkers en methodologieën om de diagnose van cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen te verbeteren. 

Maaike Muntinga

Referent: Maaike Muntinga

Maaike Muntinga is als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. In haar onderzoek focust ze op gender, seksualiteit en diversiteit in gezondheid en gezondheidszorg. Hoe creëren we rechtvaardige gezondheidszorg- en onderwijssystemen, en hoe doen we recht aan de complexiteit van de geleefde en belichaamde werkelijkheden van patiënten en cliënten? Ze vindt inspiratie in het toepassen van kritische theorieën, zoals intersectionaliteit en queer theory, op actuele gezondheids(zorg)problematiek, waarbij ze altijd op zoek is naar de moeilijke vragen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.