Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Van struikelblok naar bouwsteen

  • A.W.C van Winden
Datum
woensdag 10 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. T. van Haaften
  • Prof.dr. C.M. de Glopper
  • Prof.dr. F.J.J.M. Janssen

Samenvatting

Over de eisen waaraan een begrijpelijk geschreven alinea moet voldoen, is weinig bekend. Dat zorgt ervoor dat het voor docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs moeilijk is om hun leerlingen te leren hoe zij een alinea schrijven.

Dit promotieonderzoek heeft een beargumenteerd normenkader voor alinea’s opgeleverd en een didactiek waarmee leerlingen begrijpelijke alinea's kunnen leren schrijven. Deze didactiek waarbij kennis, vaardigheden en houdingen gecombineerd worden, is beproefd bij leerlingen van 2-havo en 5-havo.

Een belangrijke implicatie van dit onderzoek is dat de alinea een rol kan spelen bij het onderwijs in het leren formuleren. Daarmee draagt dit onderzoek ook bij aan een onderwerp waar vanuit het onderwijsveld, de maatschappij en de wetenschap steeds meer aandacht voor is.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.