Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Peaceful Alternatives to Asymmetric Conflict

  • L.H. Reddmann
Datum
dinsdag 23 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.K.W. de Dreu
  • Prof.dr. J. Gross

Samenvatting

Mijn doctoraal onderzoek heeft zich gericht op de vraag hoe conflicten opgelost of verminderd kunnen worden, en specifiek, op hoe een aanvallende partij ontmoedigd kan worden in hun agressie. Hiervoor heb ik vreedzame alternatieven voor welvaartsgeneratie geïntroduceerd in tweezijdige en intergroep attacker-defender contests, om te onderzoeken hoe dergelijke mogelijkheden de dynamiek en uitkomsten van conflicten beïnvloeden. In meerdere projecten heb ik de effecten van productiemogelijkheden, de toepassing van middelenoverdrachten bij conflictresolutie, en de effecten van economische onzekerheid op intergroepsconflicten bestudeerd. Mijn resultaten tonen aan dat dergelijke alternatieven effectief kunnen zijn in het verminderen van aanvaller agressie en conflicten, dat beide partijen profiteren van de vermindering van conflicten, en toch, dat aanvallers onevenredig profiteren vanwege hun vermogen om middelen flexibeler toe te wijzen tussen conflicten en buitenopties. Over het algemeen levert dit onderzoek een significante bijdrage aan de bestaande literatuur over conflict(beheersing) door zowel theorie als empirisch bewijs te bieden voor de effectiviteit van vreedzame alternatieven voor welvaartscreatie in het ontmoedigen van agressie en conflicten, maar onthult ook enkele onverwachte consequenties, zoals de onevenredige voordelen voor aanvallers, die aangepakt moeten worden om echt rechtvaardige en succesvolle conflictresolutie te creëren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.