Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Optimizing immunotherapy in locoregional and metastatic urothelial cancer

  • N. van Dijk
Datum
dinsdag 16 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • dr. M.S. van der Heijden
  • Prof. dr. J.B.A.G. Haanen

Samenvatting

Urotheelcelcarcinoom (waaronder blaaskanker) heeft een slechte prognose, met name wanneer er sprake is van groei in de spierwand. Chemotherapie heeft slechts een beperkt effect op de overleving en gaat gepaard met forse bijwerkingen.

Immuuntherapie heeft veelbelovende responskansen en overlevingsvoordeel laten
zien in urotheelcelcarcinoom. In dit proefschrift zijn immunotherapie studies in de gemetastaseerde en preoperatieve setting beschreven, met daarnaast biomarker onderzoek dat kan bijdragen aan het voorspellen van respons en overleving in urotheelcelcarcinoom.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.