Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Insights into the neural and affective signatures of connectedness between parents and adolescents

  • M.C.M Wever
Datum
donderdag 11 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de neurale en affectieve processen van verbondenheid tussen adolescenten en hun ouders.

Dit is onderzocht aan de hand van twee belangrijke processen in de ouder-kindinteractie: oogcontact tussen ouder en kind en empathie van ouders. Daarnaast zijn twee interindividuele karakteristieken onderzocht, namelijk emotionele mishandeling in de kindertijd van ouders en depressie in de adolescentie, die beide op hun eigen manier gekenmerkt worden door problemen in het sociaal functioneren.

Ouders zijn tijdens de adolescentie, zowel op neuraal als affectief niveau, nog steeds sterk afgestemd zijn op het eigen kind. Adolescenten voelden zich meer verbonden met hun ouder vergeleken met onbekende anderen, al was dit niet direct terug te zien in het brein.

Een andere interessante bevinding was dat het maken van langdurig oogcontact zorgde voor een sterker gevoel van verbondenheid, zowel tussen ouders en adolescenten als met onbekende anderen. Voor mensen met een geschiedenis van emotionele mishandeling in de kindertijd en adolescenten met depressie gold dat oogcontact als minder prettig en verbindend werd ervaren.

Het gepersonaliseerde design van de taken waarin gebruik is gemaakt van foto’s en video’s van de deelnemende families zorgt ervoor dat er gekeken kon worden welke responsen uniek zijn voor de ouder-kind context.

Daarnaast geven de verschillende meetmethoden (namelijk, fMRI, zelf-rapportage en eye tracking) een gedetailleerder inzicht in hoe activatie in het “hechtingsnetwerk” samenhangt met de subjectieve belevingen van ouders en adolescenten.

Alhoewel dit slechts een begin is en er nog veel ruimte is voor vervolgonderzoek naar verbondenheid, brengt het ons stap voor stap dichterbij het ontwikkelen van mogelijkheden om de onderlinge band tussen mensen te repareren in situaties waarin deze om wat voor reden dan ook verstoord is geraakt.

Promotor(en)

  • Prof.dr. B.M. Elzinga
  • dr. M. S. Tollenaar

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.