Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Concerns and opportunities related to discontinuation of treatment in rheumatoid arthritis

  • L. van Ouwerkerk
Datum
donderdag 18 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. T.W.J. Huizinga
  • dr. C.F. Allaart
  • dr. S.A. Bergstra

Samenvatting

In dit proefschrift wordt geëvalueerd wat de kansen en de onzekerheden zijn omtrent het stoppen van medicatie tijdens de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Een belangrijk deel van het proefschrift gaat over de initiële behandeling van RA met glucocorticoïden (o.a. prednison) die worden ingezet als overbruggend medicament totdat csDMARDs, zoals methotrexaat, werkzaam zijn. In de wetenschap bestond onzekerheid of patiënten wel kunnen stoppen met prednison zodra de overbruggingsperiode erop zit. In dit proefschrift bleek dat patiënten een kleine kans hebben om prednison door te gebruiken na de overbruggingsperiode en dat ze ook niet meer prednison gebruiken ten opzichte van patiënten die niet met prednison zijn gestart. Door middel van een review is er ook ingezoomd op het in dosis verlagen en stoppen van DMARDs. Hieruit bleek dat het steeds beter mogelijk is om DMARDs ook te stoppen als de ziekteactiviteit onder controle is, maar ook dat als RA weer opvlamt, je met herstarten van dezelfde behandeling in het grootste gedeelte van de patiënten weer opnieuw remissie bereikt. Tot slot is de COVID19 pandemie onder de loep genomen in het laatste deel van het proefschrift. Uit een prospectief cohortonderzoek bleek dat patiënten met RA met of zonder immuuncompromiterende medicatie geen verhoogd risico leken te hebben op (ernstige) COVID achtige klachten in vergelijking met mensen zonder auto-immuun ziekte. Ook bleken RA patiënten in gelijke mate antistoffen te hebben aangemaakt na een doorgemaakte COVID19 infectie in vergelijking met mensen zonder auto-immuunziekte. Al met al levert dit proefschrift aanvullende informatie op over de mogelijkheden omtrent (het stoppen van) medicatie bij patiënten met RA.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.