Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Breaking barriers: unraveling response mechanisms to immunotherapy in breast cancer

  • O.S Blomberg
Datum
donderdag 11 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. K.E. de Visser
  • dr. M. Kok

Samenvatting

Met immuuntherapie wordt geprobeerd het eigen immuunsysteem, met name de cytotoxische T-cellen, te activeren om kanker te herkennen en te elimineren. Hoewel immuuntherapie succesvol is bij sommige kankersoorten, is het effect bij patiënten met uitgezaaide borstkanker beperkt. In mijn onderzoek in het laboratorium van Karin de Visser aan het Nederlands Kanker Instituut wilde ik beter begrijpen welke factoren bijdragen aan de werking van immuuntherapie bij borstkanker. Daarbij wilden we niet alleen naar de cytotoxische T-cellen kijken, maar waren we juist geïnteresseerd in de rol van al die andere immuuncellen die minder onderzocht worden bij immuuntherapie. In dit onderzoek werkte ik samen met de groep van medisch oncoloog Marleen Kok, die de werkzaamheid van immuuntherapie onderzoekt bij patiënten met uitgezaaide borstkanker. Door analyses van bloed en tumoren van patiënten met borstkanker te combineren met mechanistische studies in klinisch relevante muismodellen, stuitten we op een onverwachte immuuncel, de eosinofiel, die tot dan toe eigenlijk over het hoofd werd gezien in het kankeronderzoek. Patiënten die goed reageerden op immuuntherapie vertoonden een toename van eosinofielen in bloed en tumoren, hetzelfde zagen we in onze muizen die reageerden op immuuntherapie. Door middel van mechanistische studies in onze muismodellen ontdekten we dat eosinofielen een belangrijke rol spelen in immuuntherapierespons door de activatie van T-cellen in tumoren te verbeteren. Ook identificeerden we een tweetal cytokines die verantwoordelijk zijn voor de toename van eosinofielen bij immuuntherapie. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten om in de toekomst mogelijk immuuntherapie beter werkzaam te krijgen bij patiënten die nu niet reageren op immuuntherapie.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.