Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Automated spike and seizure detection

  • E.E.M. Reus
Datum
dinsdag 30 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.G. van Dijk
  • dr. G.H. Visser
  • dr. F.M.E. Cox

Samenvatting

De hele gezondheidszorg kampt met personeelstekorten die meest waarschijnlijk zullen groeien. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, maar het aantal mensen dat zorg verleent kan niet even hard meegroeien.
Dit proefschrift onderzoekt of de beoordeling van langdurige EEG-registraties (4-90 uur) bij volwassenen deels kan worden ondersteunt door een algoritme, bekend als automatische piek- en aanvalsdetectiesoftware. Dit om de menselijke uitwerktijd te verkorten zonder de kwaliteit van de beoordeling in gevaar te brengen.
We hebben de prestaties van drie commerciële detectiesoftwarepakketten (Persyst, Encevis en BESA) geëvalueerd om te bepalen of zij net zo goed presteren als menselijke experts. Hierbij keken we naar zowel de ictale afwijkingen (epileptische aanvallen) als de interictale afwijkingen (afwijkingen tussen aanvallen door, ook wel pieken genoemd).

Onze resultaten tonen aan dat de software interictale afwijkingen net zo goed detecteert als menselijke experts doen. Echter, epileptische aanvallen worden minder goed gedetecteerd als menselijke experts. Dit geldt met name voor aanvallen met kortdurende (minder dan 10 seconden) of subtiele EEG-afwijkingen. Overal presteert het softwarepakket van Persyst het beste.
Het proefschrift introduceert ook een nieuwe methode waarbij automatische detectie wordt gecombineerd met gesamplede visuele beoordeling. We tonen aan dat er geen verschil is in conclusie bij het gebruik van deze methode ten opzichte van de conventionele beoordelingsmethode op basis van volledige visuele beoordeling.
Kortom, automatische piek- en aanvalsdetectiesoftware kan betrouwbaar worden gebruikt bij het analyseren van langdurige EEG-registraties, mits de gebruiker zich bewust is van de beperkingen, wat aanzienlijke besparingen in menselijke uitwerktijd oplevert.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.