Universiteit Leiden

nl en

Promotie

In search of synergy: novel therapy for metastatic uveal melanoma

  • K.A. Glinkina
Datum
donderdag 14 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P. ten Dijke
  • Prof.dr. M.J. Jager
  • dr. A.G. Jochemsen

Samenvatting

Uveamelanoom (UM) is een zeldzame oogtumor die ontstaat uit gepigmenteerde cellen uit het vaatvlies, het straallichaam en de iris. Tot 50% van de patiënten ontwikkelt uiteindelijk uitzaaiingen die zich voornamelijk richten op de lever (~90%). Andere veel voorkomende plaatsen zijn de longen, botten en huid. De mediane overleving na de diagnose van patiënten met levermetastasen is ongeveer 4-6 maanden en  is in de afgelopen decennia nauwelijks toegenomen door gebrek aan nieuwe effectieve behandelmethodes.
Er zijn nog veel onopgeloste vragen die moeten worden aangepakt voor verdere ontwikkeling van de behandeling, wat lang kan duren voor implementatie in klinische zorg. In dit proefschrift hadden wij ons gericht op de bekende doelen en de geneesmiddelen die al door regelgevers goedgekeurd zijn om tijd van ontwikkeling te verminderen. We hebben verschillende synergetische geneesmiddelencombinaties voorgesteld, die in vitro werkzaamheid hebben aangetoond, zoals Trabectedin met Cabozantinib, of GGTI-298 in combinatie met MIK665, of de duale remmer CC-115, als veelbelovende kandidaten voor verdere ontwikkeling.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.