Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Heteronormativity and Gender Norms

  • T.M. van de Rozenberg
Datum
dinsdag 19 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Mesman

Samenvatting

 

Mensen die behoren tot seksuele minderheden en mensen die zich niet conformeren aan genderstereotiepe rollen hebben nog steeds een achtergestelde positie in de samenleving. Bepaalde rollen en uitingen van seksuele minderheden, bijvoorbeeld het vormen van een gezin of het zoenen op straat, worden nog steeds door een deel van de samenleving afgewezen. Ook krijgen mannen die in beroepen werkzaam zijn die traditioneel als vrouwelijk gezien worden nog steeds te maken met stigmatisering en discriminatie.

Om inclusiviteit te bevorderen is het van belang om inzicht te krijgen in hoe individuen worden gesocialiseerd met heteronormativiteit: alledaagse manieren waarop heteroseksualiteit en traditionele genderrollen worden gepositioneerd als normaal en natuurlijk. In dit proefschrift onderzoek ik in hoeverre individuen (adolescenten in het bijzonder) worden gesocialiseerd met heteronormativiteit door de nationale context waarin zij leven, door Nederlandse schoolboeken en binnen Nederlandse gezinnen.

Individuen lijken op verschillende manieren te worden gesocialiseerd met heteronormativiteit: op het landelijk niveau lijken progressieve wetten van belang, in schoolboeken genderstereotiepe patronen, ondervertegenwoordiging van vrouwen en uitsluiting van seksuele minderheden, en binnen gezinnen de overdracht van genderstereotiepe en homofobe houdingen van ouders op kinderen.

Er blijkt nog een lange weg te gaan om inclusie op basis van gender en seksuele geaardheid te realiseren. Daarbij lijkt het van belang zowel bewuste als onbewuste heteronormatieve boodschappen te blijven onderzoeken, en in beleid te adresseren. Meer vertegenwoordiging van contra-stereotiepe rolmodellen en het normaliseren van publiekelijke uitingen en relaties van lesbische vrouwen en homomannen lijken daarbij nodig.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.