Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Experimental optical imaging during pancreatic cancer interventions

  • L. van Manen
Datum
woensdag 13 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.F. Hamming
  • dr. J.S.D. Mieog
  • dr. J. Dijkstra

Samenvatting

Alvleesklierkanker is een agressieve vorm van kanker met een slechte prognose, aangezien een groot gedeelte van de patiënten op het moment van de diagnose lokaal gevorderde ziekte of uitzaaiingen heeft. Alleen patiënten met gelokaliseerde tumoren kunnen worden geopereerd. Om de diagnose vast te stellen, wordt er gebruik gemaakt van beeldvormende technieken, moet er tumorweefsel verkregen worden en kunnen er bepaalde tumormarkers in het bloed bepaald worden. Tijdens de operatie moet de tumor in het geheel verwijderd worden, om een vroegtijdig recidief te voorkomen. Dit proefschrift beschrijft de potentiële rol van tumormarkers, die in het bloed bepaald kunnen worden, en experimentele beeldvormingstechnieken in zowel het diagnostisch als intra-operatieve traject van een patiënt met alvleesklierkanker.
Het eerste deel bespreekt twee tumormarkers, die in het bloed worden bepaald, en gebruikt kunnen worden als extra hulpmiddel om gevorderd alvleesklierkanker beter in te schatten. Daarnaast is een verhoogde waarde van deze tumormarkers ook voorspellend voor een slechtere overleving en sneller recidief van de ziekte.
De tweede deel van het proefschrift richt zich op optische beeldvormingstechnieken met contrastmiddelen door middel van fluorescerende stoffen, die verschillende weefseltypen, waaronder kankercellen, beter zichtbaar kunnen maken tijdens de operatie, zodat de tumor beter verwijderd kan worden.
Het derde deel behandelt optische beeldvormingstechnieken zonder externe contrastmiddelen, gebruikmakend van lichaamseigen contrast. Hierbij is er gekeken naar het verbeteren van de diagnosestelling van alvleesklierkanker en ook het gebruik van deze technieken tijdens de operatie om de kankercellen beter te kunnen verwijderen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.