Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Van liefdadigheid naar abortusstrijd. Leidse vrouwen en de Nederlandse vrouwenbeweging van 1860 tot 1990.

  • A.P.W. van Steen
Datum
woensdag 22 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.L.J.C. Schrover
  • Prof.dr. A. Schmidt

Samenvatting

De Nederlandse vrouwenbeweging was tot toe nu slechts onderzocht voor een beperkte periode of in onderdelen, bijvoorbeeld één organisatie, terwijl de vrouwenbeweging bestond uit meerdere organisaties met vrouwenemancipatie als gemeenschappelijk doel. Mijn Leidse perspectief maakte het mogelijk de vrouwenbeweging als geheel over een lange periode te onderzoeken, die liep vanaf de opkomst van de zogenoemde eerste feministische golf, waarin vrouwenkiesrecht centraal stond, tot en met de tweede, waarin vrouwen onder andere de straat opgingen om legalisering van abortus te eisen. De Leidse vrouwenbeweging was in de vorm van afdelingen of plaatselijke comités onderdeel van de landelijke beweging, die zodoende ook in beeld kwam. Ik analyseerde de golfbeweging van opkomst en verval - inclusief het dal ertussen – voor de verschillende organisaties. Het bleek dat de Leidse vrouwenbeweging niet voortbouwde op protestante liefdadige vrouwenorganisaties, zoals in de literatuur is gesuggereerd. Verder verschilde de ontwikkeling per organisatie en viel daarmee niet samen met die van de eerste golf-vrouwenkiesrechtstrijd. De activiteiten vielen ook niet stil in het dal. Protesten tegen de beperking van vrouwenarbeid en demonstraties van de verwante vrouwenvredesbeweging zorgden zelfs voor een ‘tussengolf’.  De tweede feministische golf-organisaties die vanaf 1968 opkwamen verschilden in veel opzichten van de oude vrouwenbeweging en bestonden tijdelijk. Ik analyseerde ook de Leidse aanhang van de verschillende organisaties en portretteerde opvallende vrouwen. Het bleek dat de Universiteit Leiden door de tijd heen een belangrijke 'leverancier’ bleef van deelnemers aan de vrouwenbeweging, eerst van hoogleraarsvrouwen, later van oud-studenten en studenten, al stond de Universiteit zelf niet bekend als progressief.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.