Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Untangling Cosmic Collisions

  • E. Osinga
Datum
woensdag 1 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. H.J.A. Röttgering
  • dr. R.J. van Weeren

Samenvatting

Op de allergrootste schaal ziet het Universum eruit als een kosmisch spinnenweb. De meeste sterrenstelsels leven samen in kleine groepen in de draden van dit web. Op de knooppunten van de draden bevinden zich gigantische groepen sterrenstelsels, de grootste structuren in het heelal die nog door zwaartekracht bij elkaar gehouden worden, namelijk clusters van sterrenstelsels.

Clusters van sterrenstelsels bestaan uit duizenden sterrenstelsels, al vormen die maar een paar procent van de totale clustermassa. Het grootste deel van de (niet-donkere) massa van een cluster zit in een heet en ijl gas, dat zich in de ruimte tussen sterrenstelsels bevindt en doortrokken is met magnetische velden. Tijdens de vorming van clusters botsen ze op elkaar, wat zorgt voor turbulentie en schokken in het gas, waarbij magnetische velden versterkt worden en geladen deeltjes versneld worden tot nabij de lichtsnelheid. Hierdoor zijn clusters een sterke bron van radiosynchrotronstraling.

Dit proefschrift onderzoekt het deeltjesversnellingsproces en de magnetische velden van clusters door middel van radiowaarnemingen. Het gebruikt in het bijzonder de LOFAR telescoop omdat clusters op lage frequenties sterke radiostraling uitstralen. Een van de weinige radiokaarten van clusters op ultra-lage frequenties wordt gepresenteerd, en clusters van lagere massa dan gebruikelijk worden onderzocht. Ook bevat het proefschrift waarnemingen van een steekproef van meer dan honderd clusters waarbij de eigenschappen van het magnetische veld in clusters statistisch bepaald worden op een nieuwe manier. Door deze onderwerpen beter te begrijpen leren we meer over het vormingsproces van clusters, en daarmee over het Universum als geheel.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.