Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Unravelling the mystery of migraine and cluster headache

  • A.V.E. Harder
Datum
dinsdag 21 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.M.J.M. van den Maagdenberg
  • Prof.dr. G.M Terwindt
  • Prof.dr. M.D. Ferrari

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt welke biochemische en genetische veranderingen geassocieerd zijn met migraine en clusterhoofdpijn. Dit onderzoek heeft als doel om de kennis over de pathofysiologie en de signaalroutes die betrokken zijn bij migraine en clusterhoofdpijn te vergroten en daardoor nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling te identificeren. Door te onderzoeken hoe patiënten verschillen van mensen zonder de ziekte worden de bijdragende biologische mechanismen blootgelegd, dit leidt vervolgens tot een nieuw begrip van de pathofysiologie van hoofdpijnaandoeningen.

De biologische systemen in ons lichaam zijn allemaal aan elkaar gerelateerd, ze verhouden zich tot elkaar vanaf de genomische blauwdruk via epigenetica, transcriptie en translatie tot aan de eiwitten en biomoleculen. Door deze verschillende moleculaire niveaus te onderzoeken hopen we een beter inzicht te krijgen in de werking van hoofdpijnaandoeningen.

Het eerste deel van het proefschrift richt zich op het onderzoek van biomoleculen in lichaamsvloeistoffen (bloed en hersenvocht) bij migrainepatiënten. Verschillende onderzoeken toonde aan dat de concentraties van biomoleculen verschilde tussen mensen met en zonder migraine voor lipiden, aminozuren en metabolieten van het glucosemetabolisme. Deze resultaten wijzen op een algemene verstoring van het metabole profiel bij migrainepatiënten. Voor andere stoffen zagen we juist geen verschil. In het tweede deel van het proefschrift is gekeken naar de genetische blauwdruk van verschillende hoofdpijnaandoeningen. Daar wordt een genetisch verschil gevonden tussen mensen met migraine en mensen zonder migraine, ook vinden we een genetisch verschil tussen mensen met en zonder clusterhoofdpijn.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.