Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Thromboinflammation in high-risk human populations

  • l. Yuan
Datum
dinsdag 7 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. T.J. Rabelink
  • dr. B.M. van den Berg

Samenvatting

In dit onderzoek hebben we de rol van thromboinflammatie onderzocht in verschillende hoog-risico populaties, zoals mensen met type 2 diabetes mellitus (T2DM) en patiënten met ernstige COVID-19, als ook naar verhoogd risico bij vrouwen in de Nederlandse samenleving. Thromboinflammatie is de verbinding tussen de gelijktijdige activatie van de stollingsroute en immuunrespons welke een belangrijke trigger vormt voor bloedvat schade, prominent in microvasculaire gezondheid. Als eerste laten we zien dat er genderspecifieke associaties zijn tussen het activatie potentieel van de stollingsroute en microvasculaire gezondheid met betrekking tot eventueel ontwikkelen van hartfalen. Het mechanisme van T2DM progressie varieert bij verschillende etniciteiten en we hebben aangetoond dat veranderingen in cholesterol functie (HDL) en lipiden profiel in het bloed een van de onderliggende mechanismen kunnen zijn die leiden tot versnelde ziekte progressie bij Zuid-Aziaten van Nederlandse afkomst met T2DM in vergelijk met Nederlandse blanke Europeanen met T2DM. Met nieuwe geavanceerde technieken vonden we ook dat bij patiënten met ernstige COVID-19 factoren in het bloed aanwezig zijn die schade aan de kleine bloedvaten en verhoogde stollingsactiviteit teweegbrengen. Ook bij deze patiënten zagen we dat veranderingen in HDL compositie een belangrijke rol in de ernst van de ziekte speelt. Samen geven de resultaten het belang aan van thromboinflammatie in verhoogd-risico populaties in versneld ontwikkelen van hartfalen, T2DM en COVID-19. Het onderzoek laat de noodzaak zien van vroege detectie in het proces, waarbij vroegtijdige interventies kunnen lijden tot preventie of het beter managen van het thromboinflammatoire ziekteproces.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.